دسته بندی مطالب
نام و نام خانوادگی:محمد رضا محسن پور
عنوان پست:مدير دفتر بودجه و بررسيهاي اقتصادي
واحد سازمانی:
نظارت بر:
گزارش به:
رشته تحصیلی:ليسانس
مدرک تحصیلی:متالوژي
همراه:9173137160
تلفن:32295124
پست الکترونیکmohsenpour@shirazedc.co.ir
ادرس:شيراز، ميدان آزادي، خيابانِ جام جم، معاونت برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق شيراز، كد پستي 74186-71438
رديف شرح نوع وظايف
جاري ادواري بحراني
1 كنترل و نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه شركت در بخش طرح و جاري در راستاي برنامه استراتژيك و طرح در جلسات بودجه (هيئت مديره شركت و مجمع عمومي ) تامرحله تصويب نهايي    
2 كنترل و نظارت بر تهيه و ارسال اطلاعات مورد نياز جهت موافقتنامه‌ هاي طرح سازمان مديريت وبرنامه ريزي و پيگيري تا مرحله ابلاغ و تخصيص اعتبار *  
3 نظارت بر تهيه و تنظيم موافقتنامه‌هاي جاري و سرمايه اي و ارسال به شركت توانير به منظور تصويب و پيگيري تا مرحله ابلاغ و تخصيص اعتبار
*  
4 كنترل ونظارت بر تهيه جداول بودجه و نظارت بر تخصيص اعتبار به واحدهاي مختلف شركت
*  
5 نظارت و كنترل بر عملكرد واحدها در بخش بودجه طرح و جاري به منظور تجزيه و تحليل و تعيين ميزان انحراف  *
 
6 نظارت برپيگيري دريافت بودجه هاي استاني و ملي و مبادله موافقتنامه با استانداري و پيگيري دريافت اعتبارات استاني و ملي *
 
7 نظارت بر تهيه اصلاحيه بودجه و ابلاغ به واحدها
*  
8 نظارت بر تهيه گزارشات بودجه و عملكرد شركت به منظور ارائه به مديران ارشد و شركت توانير *  
9 كنترل و نظارت بر جمع آوري اطلاعات اوليه پروژ ه ها در سطح شركت و ثبت اطلاعات در بانك اطلاعات در راستاي كنترل پروژه *    
10 كنترل و نظارت بر تهيه ساختار و شكست كار برنامه زمانبندي فعاليتهاي پرو ژ ه ها در راستاي كنترل پروژه
 
11 بررسي گزارشهاي دوره اي و مطابقت با پيشرفت پروژ ه ها در راستاي كنترل پروژه    
12 تجزيه و تحليل نتايج پيشرفت پروژ ه ها به منظور تعيين انحراف از برنامه زمانبندي هر پروژه در راستاي كنترل پروژه *
 
13 ارائه نتايج تجزيه و تحليل پروژ ه ها همراه با راهكارها مناسب به مقام هاي مافوق در راستاي كنترل پروژه *
 
14 نظارت بر شاخصهاي به روز شده استراتژيك و ارسال به موقع به واحدهاي شركت در راستاي برنامه هاي استراتژيك
 *  
15 بر گزاري جلسه با مدير عامل و مديران ارشد در خصوص نتايج تجزيه و تحليل شده عملكرد شاخصها استراتژي و ميزان انحراف در راستاي برنامه هاي استراتژيك *    
16 حضور در جلسات بر گزار شده با واحدهاي شركت طبق برنامه زمانبندي در خصوص كنترل شاخصهاي استراتژيك و اقدامات انجام شده در راستاي برنامه هاي استراتژيك *    
17 بازنگري و بهبود مستمر فرايندها و وظايف در راستاي نقشه استراتژي و چشم انداز شركت
*
18 رعايت اصول ، استانداردها و قوانين ايمني *

19 انجام ساير وظايف و امور محوله *

مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal