دسته بندی مطالب
نام و نام خانوادگی:ابراهيم كاظمي
عنوان پست:مدير دفتر هيات مديره و مديرعامل
واحد سازمانی:دفتر هيئت مديره و مدير عامل
نظارت بر:كاركنان دفتر هيئت مديره و مدير عامل
گزارش به:مديريت عامل
رشته تحصیلی:ليسانس
مدرک تحصیلی:مديريت صنعتي
همراه:9171197623
تلفن:2263516
پست الکترونیکekazemi@shirazedc.co.ir
ادرس:شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
رديف شرح نوع وظايف
جاري ادواري بحراني
1 تنظيم ، برنامه ريزي و هماهنگي جلسات ملاقات مسئولان ، مديران ، كاركنان و ارباب رجوع با مدير عامل. *    
2 ارجاع مكاتبات. *    
3 فرهنگسازي و استفاده از مديريت زمان در برگزاري ، جلسات هيئت مديره و مدير عامل. *    
4 تائيد و ارسال دستور جلسات و صورتجلسات هئيت مديره و ابلاغ مصوبات هيئت مديره. *    
5 برنامه ريزي جلسات هيات مديره. *    
6 تهيه و تنظيم و اجراي برنامه حسابرسي داخلي طبق استانداردهاي حرفه اي بمنظور حصول اطمينان از صحت و كفايت عمليات مالي و غير مالي در سطح شركت و تطبيق عمليات با قوانين ، آئين نامه ها و دستور العملهاي مربوطه. *    
7 ارائه گزارش جامع از نتايج حسابرسيها و اسناد رسيدگي شده جهت ارائه به مديريت عامل. *    
8 تنظيم برنامه زمانبندي برگزاري مجمع عادي ساليانه. *    
9 اخذ مصوبات هيئت مديره و صورتجلسات و بررسي كارشناسانه مصوبات مزبور و ارائه به رياست محترم مجمع جهت تصويب نهائي. *    
10 بررسي كارشناسانه صورتهاي مالي و گزارش هيئت مديره قبل از تصويب مجمع عادي سالانه و ارائه گزارش به رياست محترم مجمع. *    
11 ابلاغ مصوبات مجامع عمومي و مقررات و آئين نامه ها و بخشنامه هايي كه الزاما بايد از طريق مجامع عمومي صورت پذيرد. *    
12 مشاوره مستقل و واقع بينانه كه با هدف ارزش افزائي و بهبود عمليات سازمان انجام مي يابد. *    
13 نظارت بر حسن انجام امور محوله به پرسنل زير مجموعه. *    
14 رسيدگي و اظهارنظر در مورد مسائل و ابهامات مالي و غير مالي كه بصورت موردي از طرف مديريت عامل ارجاع مي گردد. *    
15 نظارت و كنترل بر تهيه ، ابلاغ و نگهداري مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره *    
16 پيگيري تهيه و ارسال پاسخ مكاتبات توانير توسط واحدهاي ذي ربط *    
17 بازنگري و بهبود مستمر فرايندها و وظايف در راستاي اهداف سازماني   *  
18 رعايت اصول ، استانداردها و قوانين ايمني *    
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal