دسته بندی مطالب
نام و نام خانوادگی:امين رئيس زاده
عنوان پست:مدير دفتر تحقيقات
واحد سازمانی:
نظارت بر:
گزارش به:
رشته تحصیلی:فوق ليسانس
مدرک تحصیلی:برق ـقدرت
همراه:9173046597
تلفن:32134350
پست الکترونیکreiszadeh@shirazedc.co.ir
ادرس:شيراز، ميدان آزادي، خيابانِ جام جم، معاونت برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق شيراز، كد پستي 74186-71438
رديف شرح نوع وظايف
جاري ادواري بحراني
1 شركت درجلسات كميته مركزي تحقيقات درصورت لزوم ، تهيه صورتجلسه ، انجام مكاتبات مربوط به تصميمات متخذه وپيگيري لازم. *    
2 تهيه و تنظيم برنامه ساليانه وپنجساله تحقيقات ، اصلاح وبازنگري برنامه باتوجه به تغييرات. * *  
3 برآورد بودجه سالانه تحقيقات و تنظيم موافقتنامه. *    
4 هماهنگي با معاونت منابع انساني در برنامه‌ريزي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي ، سمينارهاي تخصصي ،‌تشويق پرسنل با تفكر وتحقيق وبكارگيري خلاقيتها و استعدادها. *    
5 دريافت ، جمع‌آوري و تدوين نيازهاي تحقيقاتي بااستفاده ازسازوكارهاي مناسب و اولويت‌بندي آنها *    
6 هماهنگي وارتباط بامراكز تحقيقاتي ودانشگاهها ، تنظيم موافقتنامه وتفاهم نامه ، مبادله باذينفعان وپيگيري مفادآنها * *  
7 نظارت برصحت واجراي مفادقراردادها ، پيگيري مراحل مختلف انجام پروژه تازمان ومكان بكارگيري نتايج پروژه *    
8 نظارت بربانك اطلاعاتي تحقيقات ونظام مشاركت ، برقراري ارتباط بابانك اطلاعات دبيرخانه تحقيقات. *    
9 شركت درجلسات توانير، دبيرخانه تحقيقات و ......درخصوص پروژه هاي تحقيقاتي. *    
10 پاسخگويي به كليه مكاتبات مربوط به نظام مشاركت كه ازداخل وخارج شركت دريافت مي شود. *    
11 نظارت برعملكردكليه كميته هاي نظام مشاركت درسطح شركت. *    
12 تعيين نوع آمارونمودارهاي موردنياز درزمينه نظام پيشنهادها وتحقيقات جهت تهيه ازطريق بانك اطلاعات. *    
13 درصورت لزوم شركت درجلسات نظام پيشنهادهادرخارج ازشركت. *    
14 نظارت برفعاليت كارشناس تحقيقات. *    
15 بازنگري و بهبود مستمر فرايندها و وظايف در راستاي نقشه استراتژي و چشم انداز شركت
 *  
16 رعايت اصول ، استانداردها و قوانين ايمني  *
 
17 انجام ساير وظايف و امور محوله *    

مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal