دسته بندی مطالب
نام و نام خانوادگی:غلامرضا ذنوبي
عنوان پست:مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين
واحد سازمانی:
نظارت بر:
گزارش به:
رشته تحصیلی:فوق ليسانس
مدرک تحصیلی:برق ـقدرت
همراه:9177099631
تلفن:32134272
پست الکترونیکzonoubi@shirazedc.co.ir
ادرس:شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، ساختمان شماره 2، كدپستي 7144713396
رديف شرح نوع وظايف
جاري ادواري بحراني
1 كنترل ونظارت برفروش انشعاب، تغييرقدرت قراردادي وجمع آوري كليه انشعابهاي تا هفت مگاوات به منظور پاسخگويي به متقاضيان و كشتركين و اجراي دستورالعمل ها *    
2  هماهنگي بين مديريتهاي بهره برداري به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتركين * *  
3  نظارت بر حسن اجراي آئين نامه تكميلي و تعرفه هاي برق و كليه روشهاي اجرايي ، قوانين ، دستورالعمل ها و مقررات ابلاغي مربوط به امور خدمات مشتركين به منظور اجراي صحيح آيين نامه برق و ساير دستورالعمل ها *    
4  نظارت بر تهيه و يا بازنگري روشهاي اجرائي مربوط به خدمات مشتركين به منظور ارتقا سطح خدمات *    
5  بررسي و تاييد پيش نويس اعلام هزينه و قرارداد آن دسته از متقاضياني كه نياز به اقدام از طريق دفتر نظارت بر خدمات مشتركين دارند به منظور پاسخگويي به نياز متقاضيان و مشتركين *    
6  تاييد پيش نويس مبلغ قابل پرداخت از بابت تسويه حساب جمع آوري دائم انشعاب ، تغيير قدرت قراردادي و يا ساير موارد مربوطه به منظور ارسال به امور مالي *    
7  تهيه و تاييد پيش نويس مكاتبات به منظور پاسخگويي به مسئولين ، متقاضيان و مشتركين *    
8  مكاتبه با مديريتها ، ادارات تابعه ، مشتركين و سازمانها به منظور پاسخ به واحدهاي ذي ربط و افراد حقيقي و حقوقي * *  
9 نظارت بر تهيه كليه آمارهاي خدمات مشتركين به منظور امكان تجزيه و تحليل عملكردها *    
10  نظارت بر حسن پاسخگوئي به مراجعات مشتركين به منظور جلب نظر آنان *    
11  هماهنگي با شركت خدمات رايانه اي به منظور رفع نيازها *    
12  تهيه و تاييد گزارش از عملكرد مديريتها ، ادارات تابعه و وضعيت مشتركين به منظور ارتقا خدمات و شناسايي نقاط قابل بهبود *    
13  در صورت لزوم انجام ساير وظايف محوله به خصوص در مواقع ضروري يا بحراني به منظور رفع مشكلات *    
14 بازنگري و بهبود مستمر فرايندها و وظايف در راستاي نقشه استراتژي و چشم انداز شركت   *  
15 رعايت اصول ، استانداردها و قوانين ايمني *    

مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal