دسته بندی مطالب
نام و نام خانوادگی:جواد ابوالحسيني
عنوان پست:سرپرست دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
واحد سازمانی:
نظارت بر:
گزارش به:
رشته تحصیلی:ليسانس
مدرک تحصیلی:حسابداري
همراه:09173375479
تلفن:32297210
پست الکترونیک
ادرس:شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، ساختمان شماره 2، كدپستي 7144713396
رديف شرح نوع وظايف
جاري ادواري بحراني
1 كنترل و نظارت بر اجراي صحيح آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و كليه روشهاي اجرايي، قوانين، دستورالعملها و مقررات ابلاغي مربوط به فروش انرژي به منظور تطابق عملكرد با قوانين و مقررات ابلاغي *    
2 نظارت بر تهيه و ارائه آمارهاي مربوط به فروش انرژي و وصول مطالبات به منظور تحليل آمار و عملكرد و تطابق آن با اهداف تعيين شده *    
3 نظارت بر اجراي صحيح عمليات فروش انرژي شامل قرائت و توزيع، چاپ و محاسبه صورتحساب به منظور حصول اطمينان از اجراي عمليات مذكور مطابق با برنامه زمانبندي ، اهداف و مقررات ابلاغي *    
4 تجديد نظر و بهينه سازي فرآيندهاي مربوط به فروش انرژي و وصول مطالبات به منظور ارتقاء و توسعه خدمت رساني *    
5 هدف گذاري و تهيه استراتژي جهت اجراي صحيح آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و وصول مطالبات به منظور دست يابي به معياري جهت سنجش عملكرد   *  
6 بررسي و تاييد گزارشات عملكرد مديريتها، ادارات تابعه و وضعيت مشتركين به منظور حصول اطمينان از تطابق عملكرد با قوانين و مقررات ابلاغي و تطابق آن با اهداف تعيين شده *    
7 نظارت عاليه بر حسن پاسخگويي به مراجعات مشتركين به منظور حصول اطمينان از تطابق عملكرد با تكريم ارباب رجوع *    
8 كنترل ميزان اصلاحات به منظور كنترل صحت عملكرد و تطابق آن با اهداف تعيين شده *    
9 كنترل نهايي بر فرمهاي تغييرات ريالي ارسالي به شركت پيمانكار چاپ قبوض به منظور كنترل صحت عملكرد *    
10 كنترل و نظارت بر پاسخگويي به مكاتبات صادره از دفتر نظارت بر فروش انرژي و وصول مطالبات به منظور حصول اطمينان از صحت مكاتبات *    
11 ارائه گزارش بازديد از امورها، مديريتها و ادارت تابعه به منظور تطابق عملكرد با اهداف، قوانين و مقررات ابلاغي *    
12 بازنگري و بهبود مستمر فرايندها و وظايف در راستاي نقشه استراتژي و چشم انداز شركت
*
13 رعايت اصول ، استانداردها و قوانين ايمني *

14 انجام ساير وظايف و امور محوله *

مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal