دسته بندی مطالب
نام و نام خانوادگی:محمدرضا جمشيديان
عنوان پست:مدير امور كاركنان و رفاه
واحد سازمانی:
نظارت بر:
گزارش به:
رشته تحصیلی:فوق ليسانس
مدرک تحصیلی:مديريت صنعتي
همراه:9179195116
تلفن:32263377
پست الکترونیک
ادرس:شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
رديف شرح نوع وظايف
جاري ادواري بحراني
1 نظارت و هماهنگي در اداره امور پرسنلي كاركنان شركت شامل (استخدام ،‌انفصال ، مرخصيها، ماموريتهاي روزانه ، ‌ انتقال يا ماموريت به ساير موسسات و بالعكس، ابلاغ و اجراي آراي مراجع رسيدگي به تخلفات اداري ، ضبط و نگهداري سوابق پرسنلي ، تامين و ارايه اطلاعات پرسنلي) *    
2 نظارت بر صدور احكام ترفيعات افزايش حقوق ساليانه ، فوق العاده جذب ، نقل و انتقال كاركنان و ... بر اساس دستورالعملها و آيين نامه هاي مربوطه *    
3 اخذ مجوزهاي استخدامي لازم بر اساس طرح هاي تامين نيروي انساني به منظور به كارگيري نيروي انساني مورد نياز شركت و انجام مراحل آزمون و استخدام و نظارت بر امور استخدامي شامل آزمون استخدامي ، تشكيل پرونده ، دريافت گواهيهاي سلامت و سوء پيشينه و تاييديه مدرك تحصيلي و كارت پايان خدمت ، انجام مصاحبه ، اخذ تاييديه از هسته گزينش بر اساس آيين نامه نيازسنجي به منظور استخدام پرسنل جديد   *  
4 نظارت بر ثبت اطلاعات مرتبط با مرخصيها و ماموريتها و حضور و غياب روزانه كاركنان بر اساس دستورالعملها و آيين نامه هاي مربوط به منظور نگهداري در پرونده پرسنلي و ارائه گزارشات مالي *    
5 شركت در كميته هاي برون سازماني و دورن سازماني بر اساس دستورالعملها و آيين نامه هاي صادره از مراجع ذي صلاح به منظور احقاق حقوق كاركنان و شركت   *  
6 نظارت بر انجام خدمات رفاهي كاركنان به منظور حفظ سلامت و افزايش بهره وري و تامين رضايت كاركنان *    
7 نظارت بر هماهنگي در انجام امور بيمه و بازنشستگي كاركنان شامل برقراري حقوق يا مستمري بازنشستگي ، حقوق وظيفه يا مستمري از كارافتادگي يا مستمري وراث ، بازخريد ، احتساب سوابق خدمت ، استرداد يا انتقال كسور بيمه و بازنشستگي و ايجاد تسهيلات لازم براي بازنشستگان بر اساس قوانين و مقررات * *  
8 بازنگري آيين نامه ها و دستورالعملهاي داخلي شركت و ارائه پيشنهادات اصلاحي از طريق انجام نظرسنجي و گرفتن مشاوره از كاركنان به منظور بهسازي و ارتقاي آيين نامه ها و دستورالعمل هاي رفاهي   *  
9 نظارت و هماهنگي در اداره امور رفاهي كاركنان شامل تامين خدمات درماني ، بيمه عمر و حوادث ، پرداخت وامهاي مختلف ، ‌تنظيم برنامه البسه كاركنان ، پرداخت كمكهاي غيرنقدي و عائله‌مندي و كمك هزينه هاي تحصيلات و سفر بر اساس قوانين و مقررات جاري به منظور حفظ سلامت و افزايش بهره وري و تامين رضايتمندي كاركنان *    
10 ارائه مشاوره به كاركنان شاغل و بازنشسته از طريق مذاكره حضوري يا غير حضوري به منظور آشنايي و انتفاع از قوانين *    
11 همكاري با دفتر بودجه به منظور تنظيم بودجه رفاهي و فرهنگي   *  
12 نظارت بر تهيه گزارشهاي لازم در زمينه فعاليتهاي امور براي مقام مافوق.   *  
13 رهبري ، نظارت و ايجاد هماهنگي بر كاركنان تحت سرپرستي *    
14 بازنگري و بهبود مستمر فرايندها و وظايف در راستاي نقشه استراتژي و چشم انداز شركت   *  
15 رعايت اصول ، استانداردها و قوانين ايمني *    
16 انجام ساير وظايف و امور محوله *    
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal