مدیریت مصرف
برخي احتياط ها در رابطه با برق و ایمنی در منزل

برخي احتياط ها در رابطه با برق و ايمني در منزل

ايمني در رابطه با برق منزل
1- در تعميرات لوازم برقي از افراد مجاز استفاده نماييد .
2- پريزهاي برق را با در پوش ايمني محافظت نماييد تا بچه ها آسيب نبينند .
3-با دست مرطوب و خيس به اجزاء برق مثل پريز - كليد دست نزنيد .
4- هميشه بخاطر داشته باشيد در اطفاء حريق لوازم برقي اول فيور اصلي منزل قطع و سپس اقدام به اطفاء حريق شود ومناسب ترين وسيله كپسول گاز منواكسيد كربن مي باشد .
5- هميشه از لوازم برقي خانه در زمان هاي مشخص بازديد و وضعيت روكش سيم ها ، دو شاخه را بازديد و رفع نقص نماييد .
6- در موقع استفاده تجهيزات سيار ، سيم هاي لخت و ارتباط هاي سيم را دقيقا مراقبت نماييد . از دو شاخه و رابط هاي نو براي افزايش طول استفاده نماييد. در ضمن خطر زدگي سيم و ضربات مكانيكي را نيز در نظر داشته باشيد .
7- در موقع خارج كردن وسيله برقي هميشه دو شاخه مربوطه را از پريز جدا كنيد و هيچ وقت سيم را نكشيد ، چون خطر جدا شدن اتصال و خطرات بعدي وجود دارد.
8- وسايلي مثل تلويزيون بدليل خطر دور از وسايلي كه با آب ارتباط دارند مثل سماور برقي ، كولر ، ماشين لباسشويي استفاده نماييد.
9-در شوفاژ خانه به دليل سيم كشي هاي غير اصولي كه امكان دارد در كف زمين احداث شده باشد و بدليل وضعيت مرطوب و لوله آب ، هميشه در تعميرات خطر برقگرفتگي براي افراد وجود دارد مراقبت كامل نماييد .
10- از سه شاخه براي دستگاههاي پر مصرف استفاده نكنيد خطر گرم شدن محل اتصال و مسايل آتش سوزي وجود دارد .
11- در مواقعي كه احتمال انتشار گاز در آشپزخانه است از قطع و وصل كليد خودداري نماييد.
12- ابزاري مثل دريل خطرات متعددي دراد مثل وضعيت چرخشي در صورت درگيرشدن با شال گردن يا امثالهم و حتي موي سر و حادثه جدي ايجاد نماييد. در ضمن خطر ديگر مته كردن است كه امكان دارد در مسير سيم برق باشد. مشكل بعدي شكسته شدن نوك مته است كه بر اثر عدم مهارت و استفاده صحيح از مته بخصوص شكسته مي شود .
13- در موقع تعويض لامپ سوخته بعلت استفاده از نردبان يا صندلي نامناسب و احتمال وجود برق هميشه خطر سقوط وجود دارد اين مسئله را جدي بگيريد.
14- در مواقع آتش سوزي توجه نماييد آسانسور وسيله مناسبي جهت جابجايي نيست .
15- در موقع استفاده از وسائل الكتريكي گرما ساز (بخاري) هميشه خطر داغ شدن دو شاخه - وسايل مجاور بخاري را در نظر داشته باشيد.
16- داشتن ترمينال جعبه تقسيم لوازم مجهز به چندين كليد ميناتور مناسب در محل آشپزخانه كار مناسبي است كه در صورت اتصال فورا قطع شده امكان تغييرات لوازم برقي در حالت برق را مهيا مي سازد .

 
ايمني در مورد تعمييرات و احداث بناي ساختمان
1- در موقع حفاري و گود برداري بخصوص در قسمتهاي پياده رومراقبت نماييد كه كابلهاي زير زميني آسيب نبينند .
2-جهت كارهاي ساختماني كه احتياج به برق دارد مرابت نماييد ، عوامل ساختماني به تجهيزات برق استفاده غير مجاز و دستكاري نكنند چون در هر صورت شما به عنوان كارفرما در مقابل افراد و اداره مسئول هستيد .
3- مسئله حريم سيمهاي برق را جدي بگيريد ، چون حوادث منجر به فوت و قطع عضو ، بسياري به اثر اين بي توجهي ، اتفاق افتاده است . قبل از زدن داربست و مواردي كه ايجاد خطر دارد حتما با اداره برق منطقه هماهنگ باشيد .
4- در عمليات ساختماني مراقبت نماييد كه اشياء فلزي از طبقات به سيم هاي برق برخورد نكند . همچنين اشياو فلزي از بالا و پايين پرتاب نكنيد(در حريم سيم هاي برق) .
5- در زير خطوط فشار قوي اقدام به احداث بنا نكنيد. خطر سرطان بچه ها را تهديد خواهد كرد .

 
ايمني در مورد لوازم اندازه گيري (كنتور)
1- محل كنتور از آسيب هاي مكانيكي و رطوبت حفظ شود .
2- فيوزهاي كنتور نبايد دستكاري و اگر نوع فيوز فشنگي است در موقع قطع از سيم با قطر بيشتر يا لوازم ديگري استفاده شود.
3- دقت نماييد وقتي فيوز پاي كنتور را قطع مي كنيد ، آيا با فازمتر در پريز آزمايش مي شود : فاز متر روشن نمي شود.
4- هرگونه دستكاري كنتور و باز كردن پلمپ كنتور تخلف محسوب مي شود .
5- محل نصب كنتور برق و كنتور گاز بايستي از يكديگر فاصله مناسب داشته باشند .
6- اگر در پايه فيوز بر اثر حرارت داغ و ايجاد جرقه نمود ، فورا با احتياط فيوز را باز كرده و به اداره حوادث منطقه جهت اصلاح اطلاع دهيد .(در اين گونه مواقع معمولا فيوز برداشته و موقتا برق يكسره شده و بايستي در وقت اداري به منطقه مراجعه تا بطور اساسي مشكل اصلاح شود)
7- جهت كارهاي جوشكاري به دليل ايجاد نوسان ولتلژ برق از كنتور برق استفاده ننماييد .
8- در مواقع ساخت و ساز كه احتياج به تغيير محل كنتور مي باشد . قبل از اقدام به تخريب منطقه برق مراجعه و درخواست جابجائي انشعاب بدهيد.
9- با دست مرطوب و خيس به فيوز پاي كنتور دست نزنيد.
10- در موقع نظافت در پاركينگ مراقبت نماييد تا آب به تجهيزات برقي و كنتور پاشيده نشود.
11- اگر ولتاژ برق شديدا كم شدفورا پريز لوازم برقي را خارج و به منطقه برق خود اطلاع دهيد.
12- اگر در قطع برق اقدام به گرفتن برق اضطراري از موتور هاي بنزيني يا گازوييلي مي كنيد، شديدا مراقبت نماييدتا برق اضطراري به شبكه وارد نشود تمامي تمهيدات لازم را در نظر بگيريد.
13- بعد از قطع برق و وصل مجدد اگر پريزهاي برق را خارج كرده ايد ، كليد هاي آن قطع و به تدريج وارد مدار نماييد.
14- در صورتيكه بر اثر نقصي در برق به وسايل الكتريكي شما آسيبي برسد، مراتب را كتبا و شفاهي به منطقه برق اطلاع دهيد . خاطر نشان گردد تعميرات باري توسط مراكز مجاز و كاملا فاكتورها دقيق و در صورت امكان علت عيب ذكر شود . البته كارشناسان اداره برق موضوع را بررسي و در صورت محق بودن مشترك طبق مقررات انجام مي شود .
15- در مواقع طوفان و رعد و برق بهتر است لوازم برقي حساس مثل تلويزيون ، يخچال، كامپيوتر را خاموش و از پريز جدا نماييد.
16- فيوز پاي كنتور را نبايد افزايش آمپر داد.
17- نمراتور كنتور را مراقبت نماييد كه بي حركت نباشد و مراتب را در اين صورت به برق منطقه خود اطلاع دهيد.

 
كمكهاي اوليه
در مورد سوختگي هاي الكتريكي و ضرورت حفظ ايمني در خانه

براي كمكهاي اوليه در زمينه سوختگي با ولتاژ پايين اولين قدم ، قطع جريان برق گرفتگي است كه بايد سريعاً كليد و كنتور قطع شده و يا دو شاخه و سيم از پريز كشيده شود اگر بدن مصدوم بدون پوشش باشد نبايد به او دست زد زيرا دچار برق گرفتگي مي شود و جان نجات دهنده هم به خطر مي افتد.
استفاده از انرژي الكتريكي امروزه در اقصي نقاط ايران آنگونه فراگير شده است كه ضرورت حفظ موارد و نكات ايمني در مورد بهره گيري از انرژي برق بسيار مهم به نظر مي رسد. برق گرفتگي با توجه به اثرات نامطلوبي كه بر روي بدن دارد لزوم توجه به ويژگيهاي ايمني را مي طلبد. در اين مقاله پزشكي كه به وسيله دكتر مجيد غياث رييس مركز بهداشت دانشگاه اصفهان و دكتر رسول پرورش پزشك اين مركز تهيه و تنظيم شده است در مورد انجام اقدامات اوليه در سوختگي هاي الكتريكي نكاتي مطرح شده است.
در تعريف سوختگي بايد گفت كه آسيب به پوست و گاهي ساير اعضاي در اثر تماس با گرما ، اشعه ، الكتريسيته يا مواد شيميايي را سوختگي مي گويند كه خطر آسيب در شيرخواران و خردسالان از همه بيشتر است.
سوختگي ها بر سه قسمت تقسيم مي شوند :
الف- سوختگي هاي درجه 1 ، محدود به لايه فوقاني پوست هستند . اين نوع سوختگي ها باعث قرمزي ، درد به هنگام لمس درد ، تورم و تب خفيف مي شوند.
ب- سوختگي هاي درجه 2 ، لايه هاي عميق تر پوست تحت تأثير قرار مي گيرند علايم شديدتر هستند و معمولاً شامل تاول نيز مي شوند.
پ- سوختگي هاي درجه 3 ، تمام لايه هاي پوست تحت تأثير قرار مي گيرند ، پوست سفيد (به نظر پخته شده مي رسد)، و ممكن است هيچ دردي در مراحل اوليه وجود نداشته باشد.
سوختگي هاي الكتريكي نه تنها نسبت به مواد آتش زا و مواد شيميايي مشكل سازترند ، بلكه باعث مرگ افراد مبتلا به سوختگي الكتريكي و مصدومان هم مي شوند.

تعريف سوختگي هاي الكتريكي
به طور كلي سوختگي هاي الكتريكي به سوختگي هائي اطلاق مي شود كه به دليل عبور جريان الكتريكي برق از بدن به وجود مي آيند. منبع به وجود آورنده اين نوع سوختگي ها به دو دسته تقسيم مي شوند :
1) برق گرفتگي هاي خانگي يا صنعتي
2) برق گرفتگي هاي ناشي از برخورد صاعقه يا رعد و برق به بدن سوختگي ها در نوع اول از نظر ولتاژ جريان برق ممكن است متفاوت باشد ، يعني با ولتاژ پائين تا ولتاژهاي بسيار بالا (ابزار و وسايل برقي كه در منزل و يا محيط كار اطراف ما وجود دارند با ولتاژ پائين برقي كه در منزل و يا محيط كار اطراف ما وجود دارند با ولتاژ پائين هستند و معمولاً در اثر تماس مستقيم با سيمهاي بدون روكش به وجود مي آيند. همچنين خراب بودن كليدها يا خرابي وسايل برقي هم از دلايل مهم برق گرفتگي به شمار مي آيد)
در گروه دوم ، سوختگي هاي شديد بوده و در اثر اصابت صاعقه مي تواند شخص را دچار مرگ آني كند.
نكته قابل توجه و مهم اين است كه آب يك هادي خوب جريان برق به شمار مي رود و در صورت مرطوب بودن بدن ، آسيب ناشي از جريان برق بيشتر خواهد بود.

نحوه به وجود آمدن آسيب در برق گرفتگي
زماني كه شخص دچار برق گرفتگي مي شود ، جريان برق از نقطه اي وارد بدن مي شود و از محلي كه بدن با زمين تماس دارد ، خارج مي شود. حال آنكه اين مسير عبور جريان برق ، همان ناحيه اي است كه در طي برق گرفتگي دچار آسيب شده است. نقاطي كه جريان برق وارد و يا خارج شده ، مناطقي هستند كه آسيب در اين نقاط خود را به صورت يك حفره ناشي از گلوله نشان مي دهد. اما آسيب به اين محل ها خلاصه نمي شود. بلكه تمام مسيري كه جريان برق در بدن طي كرده است ، دچار آسيب ديدگي مي شود. جريان برق در حين عبور از بدن توليد گرما و انرژي مي كند و اين گرما و انرژي سبب تخريب سلولهايي مي شود كه در مسير عبور جريان برق قرار دارد. هرچه ولتاژ برقي كه وارد بدن مي شود بيشتر باشد ، سوختگي ايجاد شده
عميق تر و جراحت هاي وارد شده وخيم تر خواهد بود. علاوه بر آن جريان الكتريكي ضمن عبور از بدن در اعصاب ، ماهيچه ها و قلب سبب تغييراتي مي شود كه سبب قطع فعاليت آنها مي شود.
بر همين اساس ، سوختگي هاي الكتريكي جزو حساس ترين و خطرناك ترين سوختگيها به شمار مي روند.

علائم برق گرفتگي
فردي كه دچار برق گرفتگي مي شود متناسب با محل عبور جريان برق علائم متفاوتي از خود نشان مي دهد كه اين علائم عبارتند از :
سوختگي : يكي از شايع ترين علائمي كه بيماران در اين زمان از خود نشان مي دهند ، سوختگيهايي است كه در محل ورود و يا خروج جريان برق ديده مي شود . اين نوع سوختگي ها از نظر نوع ، عمق و وسعت به ميزان ولتاژ برق و مدت زماني كه تماس طول كشيده ، بستگي دارد و شدت آن نيز متفاوت است .
عوارض موجود در اندام ها : اين عارضه به دليل آسيب هاي وارده به راههاي عصبي به وجود مي آيد كه از يك گزگز و مورمورشدن ساده اندامها مخصوصاً انگشتان دست و پا تا فلج كامل دست ها و پاها را مي تواند شامل شود.
گاهي بلافاصله بعد از برق گرفتگي اين علائم بروز كرده و از يك فراموشي كوتاه مدت شروع و به حركات غيرقابل كنترل ختم مي شود.
دردهاي عضلاني و ماهيچه اي : با توجه به خطر آسيب مستقيم جريان برق به عضلات و گرمايي كه در حين عبور جريان برق از بدن به وجود مي آيد ، عضلات محل عبور برق دچار كوفتگي خفيف تا شديد شده و يا در موارد شديدتر ، دچار سوختگي از درون مي شوند. در واقع حالتي مشابه زخم در عضلات به وجود مي آيد كه در نتيجه داراي دردهاي فراواني است.
تغييرات فشار خون : اين عارضه معمولاً در موارد شديد برق گرفتگي ديده مي شود كه شامل افزايش و كاهش فشار خون مي شود و در موارد شديدتر شخص دچار شوك مي شود كه اقدامات سريع اورژانسي جهت فرد برق گرفته مورد نياز است.
ايست قلبي : اين عارضه معمولاً در برق گرفتگي هاي با ولتاژ بالا رخ مي دهد ولي امكان اينكه در برق گرفتگي هاي معمولي و با ولتاژ پائين هم رخ بدهد وجود دارد. اين عارضه از اختلالات خفيف قلبي تا ايست كامل قلبي مشاهده شده است. مشكلات قلبي فرد مصدوم اغلب همراه با قطع تنفس است كه بايد به فرد سريعاً تنفس مصنوعي داده شود. زيرا مرگ در كمين اوست.
عوارض رواني : هرچند اين عارضه و علائم آن امكان دارد كه با تأخير به وجود آيد و شخص برق گرفته را تحت تأثير قرار دهد. ولي گاهي بلافاصله بعد از برق گرفتگي اين علائم بروز كرده و از يك فراموشي كوتاه مدت شروع و به حركات غير قابل كنترل ختم مي شود.

كمك به مصدوم برق گرفته
در صورتي كه به محل انشعاب اصلي يا كنتور برق به سهولت دسترسي داريد ، تماس بين مصدوم و منبع برق را از طريق خاموش كردن آن ، قطع كنيد. در غير اين صورت ، دو شاخه را خارج كنيد يا كابل را درآوريد . اگر به كابل ، پريز يا محل انشعاب اصلي دسترسي نداريد ، به موارد زير عمل كنيد:
براي محافظت از خود ، روي يك ماده خشك نارسانا مثل يك جعبه چوبي ، يك كفپوش پلاستيكي يا يك دفترچه راهنماي تلفن بايستيد.
با استفاده از يك وسيله چوبي (مثل جارو) ، اندام هاي مصدوم را از روي منبع الكتريكي كنار بزنيد و يا منبع الكتريكي را از مصدوم دور كنيد.
اگر قطع تماس (مصدوم يا منبع برق) با يك وسيله چوبي مقدور نيست ، ضمن آنكه كاملاً مراقب هستيد تا به مصدوم دست نزنيد ، طنابي را به دور مچ پاي مصدوم يا بازوان وي حلقه كنيد و وي را از منبع جريان الكتريكي دور كنيد.
تنها در صورتي كه ضرورت دارد ، مصدوم را با كشيدن بخش هايي از لباس كه شل و خشك هستند ، (از منبع برق) دور كنيد. اين كار را تنها به عنوان آخرين تلاش انجام دهيد زيرا ممكن است مصدوم همچنان "برق دار" باشد.
براي دور كردن منبع برق اگر نمي توانيد جريان الكتريكي را خاموش كنيد ، بر روي يك ماده خشك نارسانا (مثل يك دفترچه راهنماي تلفن) بايستيد و با استفاده از يك دسته جارو ، منبع برق را از مصدوم دور كنيد. هرگز مستقيماً به مصدوم دست نزنيد.

كمكهاي اوليه
1- قبل از دست زدن به مصدوم ، بايد مطمئن شويد كه تماس با منبع الكتريكي قطع شده است.
2- به منظور خنك كردن سوختگي ها ، موضع آسيب (در نقاط ورود و خروج جريان برق) را با مقدار زيادي آب سرد بشوييد.
3- در صورت امكان دستكش يكبار مصرف را بپوشيد. به منظور محافظت از سوختگي ها در برابر عفونت هاي منتقل شونده از راه هوا ، روي آنها را با پانسمان استريل ، باند مثلثي تا شده يا يك قطعه پارچه تميز بدون كرك بپوشانيد. با مركز اورژانس تماس بگيريد و آمبولانس درخواست كنيد.
4- به مصدوم اطمينان بدهيد و در صورت بروز شوك ، به درمان آن بپردازيد.

 
مراقبت از سوختگي هاي با ولتاژ پائين
در مواقعي كه ما با ولتاژ پائين برق سروكار داريم ، معمولاً سوختگي ها شديد نيست. در اين گونه موارد يك زخم كوچك در ناحيه برق گرفتگي ديده مي شود. اما اقدامات ديگر هم لازم است كه به شرح زير است :
1- اولين اقدام ، قطع جريان برق گرفتگي است كه بايد سريعاً كليد و كنتور زده شود و يا دو شاخه و سيم از پريز كشيده شود.
2- اگر بدن مصدوم بدون پوشش و لخت است ، نبايد به او دست زد چون دچار برق گرفتگي مي شود و جان شما هم به خطر مي افتد.
3- اگر امكان قطع جريان برق وجود نداشته باشد ، با يك وسيله مثل طناب ، لباس ، چوب و يا يك وسيله عايق ديگر ، مصدوم را از جريان برق دور كنيد.
4- اقدامات حمايتي و كمكي براي فرد مصدوم انجام بدهيد.

 
جريان ولتاژ بالا
تماس با جريان ولتاژ بالا (كه معمولاً در خطوط نيرو و كابل هاي هوايي پر فشار وجود دارد) معمولاً به مرگ فوري منجر مي شود. افرادي كه زنده مي مانند ، سوختگي هاي شديدي خواهند داشت. از اين گذشته ، اين شوك مي تواند با ايجاد اسپاسم عضلاني ، مصدوم را به اطراف پرتاب كرده ،
آسيب هايي مثل شكستگي ايجاد كند. جريان برق با ولتاژ بالا مي تواند تا 18 متر جهش ("قوس") داشته باشد. اشيايي مثل چوب خشك يا لباس نمي توانند از شما محافظت كنند. قبل از نزديك شدن به مصدوم ، منبع جريان برق بايد قطع شده باشد ، مصدوم احتمالاً بي هوش است. پس از آنكه از بي خطر بودن محل مطمئن شديد ، راه تنفسي مصدوم را باز كرده ، تنفس وي را بررسي كنيد . آماده باشيد تا در صورت لزوم احياي تنفسي و ماساژ قفسه سينه را آغاز كنيد ببينيد در صورتي كه مصدوم در حال نفس كشيدن است ، وي را در وضعيت بهبود قرار دهيد. علايم حياتي (سطح پاسخ دهي ، نبض و تنفس) را مرتباً كنترل و ثبت كنيد.
در جريان برق گرفتگي با ولتاژ بالا ناظران را از محل حادثه اي كه در آن برق گرفتگي با ولتاژ بالا رخ داده است ، دور كنيد. فاصله ايمن ، بيش از 18 متر از منبع برق است.

كمك به مصدوم در سوختگي با ولتاژ بالا
در سوختگي با ولتاژ بالا صحبت از جان مصدوم است كه بايد بتوانيد با انجام پاره اي اقدامات ، او را از خطر مرگ حتمي برهانيد. پس ازقطع جريان ، برق ، به اقدامات زير به عمل آوريد :
بررسي وضعيت قلبي و تنفسي فرد مصدوم : اين كار بسيار حائز اهميت است زيرا با ولتاژ بالا باعث ايست قلبي و قطع تنفس مصدوم مي شود و چه بسا مصدوماني كه به خاطر همين امر جان خود را از دست داده اند. پس اگر مصدوم با قطع تنفس روبرو شده و نفس نمي كشد ، سريعاً بايد تنفس مصنوعي دهان به دهان را براي بيمار شروع كنيم. بايد راههاي تنفسي مصدوم بررسي شود و در صورتي كه مسدود شده ، بايد مشكل را برطرف كنيم. همزمان با انجام تنفس بايد قلب مصدوم را هم كنترل كرد ، در صورتي كه از كار افتاده و كار نمي كند ، بايد ماساژ قلبي را هم شروع كنيم. به اين مجموعه عمليات ، احياي قلبي تنفسي گفته مي شود كه بايد سريعاً و توأم با هم و با حفظ خونسردي انجام شود.
شناسايي محل سوختگي : محل سوختگي ها را بايد جهت جلوگيري از عواقب بعدي مثل عفونت ها پانسمان كنيم.
اگر مصدوم هوشياري كامل دارد بايد به او مايعاتي خورانده شود تا از آسيب به كليه ها جلوگيري شود.
در صورتي مصدوم سقوط كرده باشد بايد مراقب شكستگي ها بود.
به منظور انتقال فرد مصدوم ، بايد مراقب شكستگي هاي احتمالي خصوصاً در ناحيه گردن و ستون فقرات بود.
از سوي ديگر بايد مراقب اختلالات بينايي و مشكلات چشم بوده در صورت درد و آبريزش از چشم مصدوم بايد آنها را ببنديم.
از اقدامات اوليه ، مصدوم بايد سريعاً به مراكز درماني فرستاده شود زيرا به منظور بررسي هاي بيشتر و احتمالي اورژانسي بايد مصدوم سريعاً به بيمارستان يا مراكز درماني مجهز منتقل شود و زير نظر پزشك و متخصصان قرار گيرد.
راههاي جلوگيري از سوختگي را به ديگران ، به ويژه به فرزندان آموزش داده و آن را يادآوري كنيم كه پيشگيري بهتر از درمان است.
يكي از اقدامات ديگر براي مصدوم تزريق واكسن كزاز است كه بايد اطمينان حاصل كرد كه واكسيناسيون به روز باشد ، زيرا سوختگي ها يكي از شايعترين علل عفونت ها ، از جمله كزاز هستند.
يكي از موارد ايمني اين است در صورتي كه مصدوم در تماس با جريان الكتريكي است ، به وي دست نزنيد ، ممكن است مصدوم برق دار باشد و شما هم در معرض برق گرفتگي قرار بگيريد.
هرگز از وسايل فلزي براي قطع تماس الكتريكي استفاده نكنيد. روي يك ماده خشك نارسانا ايستاده ، از يك وسيله چوبي استفاده كنيد.
آماده باشيد تا در صورت توقف تنفس مصدوم ، احياي تنفسي يا ماساژ قلبي را تا رسيدن كمك هاي اورژانس ادامه دهيد.
درمان : درمان بسته به عمق و وسعت نواحي دچار سوختگي متفاوت است.
در مورد سوختگي هاي خفيف : روي نواحي سوختگي درجه 1 پماد سوختگي بماليد.
نواحي كوچك دچار سوختگي درجه 2 يا 3 را به مدت ده دقيقه در آب سرد فرو ببريد تا درد و تورم كاهش يابد.
ناحيه دچار سوختگي را تميز نگاه داريد. روزانه يك بار ناحيه سوخته را در وان آب ولرم قرار دهيد يا روي آن كمپرس آب ولرم قرار دهيد.
در صورت امكان ، ناحيه سوخته را بالاتر از ساير نقاط بدن قرار دهيد.
مي توانيد از پانسمان هاي مخصوص روي ناحيه سوخته استفاده نماييد.
تمام موارد سوختگي درجه 3 وسيع و بعضي موارد سوختگي درجه 2 نياز به بستري شدن دارند. براي موارد وخيم ، مراكز مخصوص سوانح و سوختگي وجود دارد.
جراحي براي پيوند پوست روي سوختگي هاي درجه 3 انجام مي شود.

 
رعايت نكات ايمني در زمينه برق
در ارتباط با بهره گيري از انرژي الكتريكي موارد زير را رعايت كنيد:
1- تعميرات لوازم برقي را به افراد متخصص بسپاريد.
2- پريزهاي برق را با درپوش ايمني محافظت كنيد تا بچه ها آسيب نبينند.
3- با دست مرطوب و خيس به اجزاي برق مثل پريز كليد دست نزنيد.
4- در موقع آتش سوزي لوازم الكتريكي مثل كامپيوتر سعي شود يك كپسول 2 كيلوگرمي دي اكسيد كربن در منزل باشد و هميشه به خاطر داشته باشيد در اطفاي حريق لوازم برقي اول قطع و سپس اقدام به اطفاء حريق شود و مناسب ترين وسيله كپسول گاز منواكسيدكربن است.
5- هميشه از لوازم برقي خانه در زمان هاي مختلف بازديد و وضعيت روكش سيم ها و دوشاخه ها را بررسي و رفع نقص كنيد.
6- در موقع استفاده از تجهيزات سيار برقي از سيم هاي سخت و ارتباطي مراقبت بيشتري بنماييد. از دوشاخه و رابط هاي نو و مادگير براي افزايش طول استفاده كنيد. در ضمن خطر ، زدگي سيم و ضربات مكانيكي را نيز در نظر داشته باشيد.
7- در موقع خارج كردن سيم وسيله برقي هميشه دوشاخه مربوطه را از پريز جدا كنيد و هيچ وقت سيم را نكشيد ، چون خطر جدا شدن اتصال و خطرات بعدي وجود دارد.
8- از وسايلي مثل سماور برقي ، كولر ، ماشين لباسشويي ، كه با آب در ارتباط اند مراقبت بيشتري كنيد.
9- در شوفاژ خانه به دليل سيم كشي هاي غيراصولي كه امكان دارد در كف زمين احداث شده باشند و به دليل وضعيت مرطوب و لوله آب ، هميشه در هنگام تعميرات ، خطر برق گرفتگي براي افراد وجود دارد ، مراقبت كامل كنيد.
10-از سه شاخه براي دستگاههاي پرمصرف استفاده نكنيد خطر گرم شدن محل اتصال و مشكل آتش سوزي وجود دارد.
11-در مواقعي كه احتمال انتشار گاز در آشپزخانه است از قطع و وصل كليد خودداري كنيد.
12-ابزاري مثل دريل به علت وضعيت چرخشي ، خطرات متعددي دارد. مثل : درگير شدن با شال گردن و يا. در ضمن خطر ديگر مته كردن است كه امكان دارد در مسير سيم برق باشد. مشكل بعدي شكسته شدن نوك مته است كه بر اثر عدم مهارت در استفاده صحيح از آن ايجاد مي شود.
13-در موقع تعويض لامپ سوخته به علت استفاده از نردبان يا صندلي نامناسب و احتمال وجود برق هميشه خطر سقوط وجود دارد. اين مسئله را جدي بگيريد.
14-در مواقع آتش سوزي توجه كنيد آسانسور وسيله مناسبي جهت جابجايي نيست.
15-در موقع استفاده از وسائل الكتريكي گرماساز (بخاري) هميشه خطر داغ شدن دو شاخه ، وسايل مجاور بخاري را در نظر داشته باشيد.
16-داشتن ترمينال مجهز به چندين كليد مينياتور مناسب ، در محل آشپزخانه كار مناسبي است كه در صورت اتصال ، برق فوراً قطع شده و امكان تعميرات لوازم برقي ، مهيا مي شود.

 
ايمني در مورد تعميرات و احداث بنا
1- در موقع حفاري و گودبرداري به خصوص در قسمتهاي پياده رو مراقب باشيد كه كابلهاي زيرزميني آسيب نبينند.
2- جهت كارهاي ساختماني كه احتياج به برق دارد از افراد متخصص استفاده كنيد و از دستكاري غيرمسئولانه خودداري كنيد. چون در هر صورت شما به عنوان كارفرما در مقابل افراد و اداره مسئول هستيد.
3- مسئله حريم سيمهاي برق را جدي بگيريد ، چون حوادث منجر به فوت و قطع عضو ، بسياري بر اثر اين بي توجهي ، اتفاق افتاده است. قبل از زدن داربست و مواردي كه ايجاد خطر دارد حتماً با اداره برق منطقه هماهنگ باشيد.
4- در عمليات ساختماني مراقب باشيد كه اشياي فلزي از طبقات بالا به سيمهاي برق برخورد نكنند.
5- در زير خطوط فشار قوي اقدام به احداث بنا نكنيد. خطر سرطان بچه ها را در آينده تهديد خواهد كرد.

 
ايمني در مورد لوازم اندازه گيري (كنتور)
1- محل كنتور از آسيب هاي مكانيكي و رطوبت حفظ شود.
2- فيوزهاي كنتور نبايد دستكاري و اگر نوع فيوز فشنگي باشد در موقع قطع از سيم با قطر بيشتر يا لوازم ديگري استفاده شود.
3- دقت نماييد وقتي فيوز پاي كنتور را قطع مي كنيد ، جهت اطمينان بيشتر قطع برق را با فازمتر نيز آزمايش كنيد.
4- هر گونه دستكاري كنتور و باز كردن پلمپ كنتور تخلف محسوب مي شود.
5- محل نصب كنتور برق و كنتور گاز بايد از يكديگر فاصله مناسب داشته باشند.
 
تاریخ به روز رسانی:
1389/11/02
تعداد بازدید:
26006
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:20
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal