مدیریت مصرف
توصيه های مديريت مصرف برق در مصارف خانگی

توصيه هاي مديريت مصرف برق در مصارف خانگي
تعريف مديريت مصرف : مديريت مصرف به مجموعه روشها و اقداماتي گفته مي شود كه براي بهينه سازي مصرف و جهت كاهش هزينه ها بكار گرفته ميشود.
مقدمه :
در عمل تمامي وسايل برقي خانگي و تجهيزات ديگر براي ولتاژ نامي خاصي طراحي شده و بايستي در ولتاژ مجاز نامي مورد استفاده قرار گيرند و عدم رعايت اين موارد باعث صدمه ديدن وسايل وكاهش عمرآنها ميشود. ازطرف ديگر ولتاژ شبكه درساعات اوج بار(پيك) كاهش پيدا ميكند.
ايامي ازسال ونيزساعاتي درهر شبانه روز، داراي بيشترين مصرف انرژي الكتريكي است كه به آن ، روزها وساعات اوج بار گفته ميشود. درايران بيشترين مصارف درفصل تابستان ازحدود اواسط تيرماه لغايت اواسط شهريورماه ودرساعات اوليه شب بعدازغروب خورشيد است.
در نتيجه استفاده از وسايل برقي خانگي در ساعات اوج بار كه ميزان بار و برق مصرفي به حداكثر مقدار خود مي رسد, باعث اختلال درشبكه وايجاد خاموشي ويا صدمه ديدن وسايل برقي ميشودكه اين وسايل شامل: ماشين لباسشويي , جاروبرقي , بخاري برقي, اتو, مايكرويو, سماور برقي ، سشوار و غيره مي باشد، ضمن اينكه هزينه برق مصرفي بشدت افزايش مي يابد .
بادانستن اين مطالب بايستي نحوه مصرف برق خانگي راطوري كنترل نماييم كه مصرف دراين روزها و آن ساعات كاهش يابد.
همچنين بيش ازيك سوم مصرف انرژي نهايي مامربوط به مصارف خانگي است كه بخش زيادي ازآن را ميتوان بدون ازدست دادن رفاه معمولي، صرفه جويي كرد. لذا مديريت مصرف برق درخانه وصرفه جويي انرژيهايي كه مصرف ميشوند، بايستي موردتوجه جدي قرارگيرد. راهكارها اغلب موضوعات پيش پا افتاده اي هستند ولي ميتوانند تاثيرات عمده به همراه داشته باشند.

توجه به نكات زير ضروري است :
- هروسيله برقي داراي يك توان خاص يا بارالكتريكي برحسب وات است كه با توجه به طول زمان استفاده از آن وسيله، انرژي الكتريكي مصرفي براساس كيلووات ساعت تعيين ميشود. بنابراين طبق جدول زيردربرخي لوازم برقي توان مصرف برق برابراست با :
نوع دستگاه متوسط توان نوع دستگاه متوسط توان
ماشين لباسشويي 2500 آبميوه گيري 300
بخاري برقي 2000 رايانه 250
ماشين ظرفشويي 2000 يخچال 130
سشوار 1200 تلويزيون رنگي 160
جارو برقي 1000 چرخ خياطي برقي 100
اتو 1000 پنكه 80
سماور برقي 1000 لامپ مهتابي 40
پلوپز 800 لامپ كم مصرف 20
كولر آبي 600 كولز گازي 2400
چرخ گوشت 500 راديو ضبط 25
غذا ساز 500 مايكروفر 900
سشوار 1200 ماشين خشك كن 1000

- خوب است نسبت به ميزان مصرف برق خود حساس بوده, ارقام كنتور برق را با ارقام موجود در قبض ها كنترل كنيم و براي خود هدف بلند مدتي درجهت كاهش تدريجي مصرف برق درنظرگرفته, سعي كنيم با كاهش مصرف برق درهزينه هاي خودصرفه جويي نماييم. - لازم است فرزندان راهنمايي شوند كه در مصرف برق اسراف نكنند و از آنها خواسته شود كه چراغهاي اضافي را خاموش كنند و وسايل برقي را بيهوده روشن نگذراند.
- سعي شود در خريد لوازم برقي, ميزان نياز خانوار در نظر گرفته شودوازخريد وسايل بزرگ وپر مصرف خودداري گردد .
- چون توليد برق در ساعات اوج مصرف (اوج بار) هزينه بيشتري در بر خواهد داشت, سعي كنيد با كاهش مصرف خود در اين ساعات و عدم استفاده از لوازم پرمصرف مانند اتو, ماشين لباسشويي, جاروبرقي ، مايكرويو ، سماوربرقي و . . . جهت كاهش هزينه ها سعي شود در اين ساعات از وسايل پرمصرف برقي استفاده نشود .
- سعي شود از بخاري برقي, اجاق برقي, آبگرمكن برقي ونظايرآن تاحد امكان استفاده نگردد.
- تأسيسات ساختمان خود را حداقل هرشش ماه يكبار به وسيله اشخاص كاردان موردرسيدگي قرار دهيد تا ازسالم بودن عايقها, مشعلها, پمپها, رله ها, و . . . مطمئن شويد.
- هنگام خريد لوازم برقي, به ميزان مصرف برق آنها, كه معمولاً بر روي برچسبها نوشته شده, دقت كنيد تا وسايلي انتخاب شود كه ضمن مصرف كمتر برق, داراي بازدهي بالايي هستند.

قيمت واقعي لوازم خانگي رادرنظربگيريد :
لوازم خانگي معمولادونوع هزينه دارند،يكي هزينه اي كه به هنگام انتخـــــاب وخريد آنها مي پردازيدوديگري هزينه ماهانه ياسالانه اي است كه درقبض هاي خدماتي شما ميآيد.
به يخچالي كه مي خواهيد بخريد توجه كنيد.تا15سال ديگر،اين يخچال بايدغذاهاي شماراخنك كند،امادرپايان اين مدت شماممكن است متوجه شويدكه هزينه عملياتي كه براي آن پرداخته ايد ازقيمت خريد آن بيشترشده است، اين دليل خوبي است كه مانندقيمت آن هزينه هاي عملياتي رانيزبه هنگام انتخاب وخريدمدنظرداشته باشيد.

برچسب هاي انرژي :
امروزه تقريبا اكثروسايل خانگي با برق كار ميكنند كه برخي ازآنها بويژه دستگاههاي قديمي معمولا برق بيشتري مصرف ميكنند، ولي اين باعث نميشود كه فكركنيم دستگاههاي جديد اساسا كم مصرف هستند. تفاوت مصرف بين مدل هاي مختلف بعضا بسيارزياد است، به همين دليل قبل ازخريد وسايل جديد حتما ازچگونگي مصرف برق وكارآيي آن ازطريق برچسب انرژي ، كسب اطلاع نماييد.
برچسب هاي انرژي بيانگرميزان بازدهي يك وسيله وميزان مصرف انرژي آن هستند. اين اطلاعات براي مقايسه مدل ها ومارك هاي مختلف وتعيين گزينه اي كه حداقل هزينه خريدوعمليات رادرطول عمرش داراست،به شماكمك مي كنند.درحال حاضربرچسب انرژي بر روي برخي ازلوازم خانگي وبرقي مشاهده مي شود.برروي برچسب ها اعدادي ثبت شده كه ميزان مصرف آن مدل خاص رابابقيه مقايسه مي كند.حتماوسايلي راكه داراي اندازه وتسهيلات مشابه هستندباهم مقايسه كرده وسپس وسيله موردنظرتان راانتخاب كنيد.همچنين براي انتخاب صحيح وهوشمندانه به خاطر داشته باشيدكه هزينه كل وسيله راكه شامل هزينه خريدوعمليات است درنظر بگيريد.
دربرچسب هاي انرژي بطوركلي بازده انرژي از گروهA تا G طبقه بندي مـيگردد . كه حرفA نشاندهنده بيشـــترين بازده انــــــژي و مصرف كمتر وسايل و حرف G نشـــاندهنــده كمتــرين بازده انـــــرژي و مصــرف بيشـــتر وسايل است .

الف) استفاده صحيح برق در روشنايي :
روشنايي روز مهمترين و بهداشتي ترين منبع نور است, كه غالباً مورد كم توجهي قرار ميگيرد. از لحاظ علمي استفاده از نور طبيعي برسلامت روحي و رواني افراد خانواده مي افزايد . بصلاح نيست كه با وجود امكان استفاده از روشنايي روز نسبت به آن بي اعتنا باشيم و فضاي كار و اتاقهاي خود را بطور مصنوعي با لامپهاي گوناگون پرتو افشاني كنيم.لازم است بدانيم دركشورمانزديك به يك پنجم برقي كه توليد ميشود به مصرف روشنايي ميرسد وازاين مقدار،حدود70درصدفقط براي روشنايي منازل بكارميرود. واما چند توصيه درزمينه روشنايي :
1- استفاده هر چه بيشتر از نور خورشيد .
2- در صورت امكان استفاده از پرده هاي نازك و تور و عدم جلوگيري از نور روز .
3- پاكيزه نگهداشتن شيشه هاي پنجره هابراي عبورنور طبيعي .
4- چيدن وسايل دراتاق بگونه اي كه بازدارنده نور روز نباشند.
5- درفصل تابستان , بهتراست تا حدامكان لامپهاي رشته اي ( معمولي) را خاموش نگه داريم, زيرا روشن كردن يك لامپ رشته اي مانندروشن كردن يك بخاري برقي كوچك است.
6- در رنگ آميزي ديوارها, سقف, پنجره ها و درها از رنگ روشن استفاده شود, تاميزان بازتاب نورافزايش يابد.
7- سعي شود از مبلها وپرده هايي با رنگ روشن به منظور افزايش بهره نوري استفاده گردد. بديهي است استفاده از رنگهاي روشن در محيط زندگي علاوه بر افزايش بهره نوري, بر شادابي و تندرستي افراد خانواده نيز مي افزايد.
8- در ساعات اوج مصرف, خاموش كردن لامپهاي اضافي باعث مي شود در شبكه خاموشي نداشته باشيم.
9- در هنگام سيم كشي برق در ساختمان, سعي شود, بخصوص در مورد لوسترها, حتماً از كليد دو پل استفاده گردد تابتوان درمواقع غيرضروري برخي ازلامپهاراخاموش كرد.
10- در محلهاي كار كه نور بيشتري مورد نياز است, بجاي افزايش لامپهادرمحيط ازچراغهاي موضعي استفاده گردد.
11- يك لامپ100وات معمولي(رشته اي)درحدود 3 برابر لامپ هاي مهتابي (فلورسنت) و حدود 5 برابر لامپ هاي كم مصرف برق مصرف مي كند همچنين عمرلامپهاي كم مصرف 8 برابر لامپهاي معمولي است. بنابراين بهتراست ازلامپ هاي مهتابي وكم مصرف استفاده كنيد.
12- دقت شودكه ميزان نوريك لامپ 200 وات بيشتراز 2 عددلامپ100وات است،همچنين بازدهي نوري لامپ رشته اي معمولي بيشتر از لامپ شمعي با وات مساوي است، از اين رو در محيطهايي كه روشنايي بيشترموردنيازاست ازيك لامپ معمولي باوات بيشتربه جاي چندلامپ كم وات استفاده گردد.
13-تاجايي كه امكان دارد،براي مطالعه كردن ودرمكانهايي مانندآشپزخانه،نهارخوري،اطاق نشيمن وياسايرنقاطي كه درآنجالامپ بيش از4ساعت درهرشبانه روزروشن وتعداد دفعات كليدزني كم است،بهتراست ازلامپ كم مصرف استفاده نماييد.
مشخصات انواع لامپهاي كم مصرف و معمولي
  لامپ كم مصرف لامپ معمولي
1- توان مصرفي 20وات 100 وات
2- بهره نوري 100 لومن بر وات 13 لومن بر وات
3- عمر لامپ 10000 ساعت 1000 ساعت
4- عدم ايجاد حرارتهاي مزاحم 20% توان ورودي تبديل به گرما 95% توان ورودي تبديل به گرما

ب) استفاده صحيح برق در يخچال و فريزر :
1- هنگام خريد يخچال و فريزر به ميزان برق مصرفي آن به عنوان يك عامل مهم توجه كنيد چرا كه با خريد يخچال و فريزر كم مصرف در بلند مدت از هزينه برق مصرفي شما كاسته خواهد شد.
2- از باز و بسته كردن بيهوده در يخچال و فريزر اجتناب و سعي كنيد مواد مورد نياز خود رايكباره ازآنهاخارج يا در آنها قراردهيد.
3- از قرار دادن يخچال و فريزر در مجاورت ديوارها و يا پنجره هايي كه در معرض مستقيم نور خورشيد و يا در مجاورت لوازم گرم كننده مانند: بخاري, اجاق گاز, رادياتور, شوفاژ, سماور و . . . خودداري شود.
4- در صورت كاركرد نامناسب يا وجود صداهاي ناهنجار در يخچال و فريزر نسبت به سرويس آن اقدام كنيد.
5- فضاي پشت يخچال و فريزر بايد حداقل 20 سانتيمتربراي گردش هوا با ديوار فاصله داشته باشد.
6- موتورو رادياتوريخچال وفريزرراهميشه تميزوپاكيزه كنيد.
7- هرچند ماه يكبارنسبت به برفك زدايي يخچال اقدام كنيد.
8- دماي مناسب براي نگهداري مواد غذايي در يخچال بين 4 تا 5 درجه و در فريزر بين 12- تا 9- درجه سانتيگراد ميباشد. با استفاده از دماسنج, دماي آنها را اندازه گرفته و در دماي مناسب تنظيم كنيد.
9- در صورت وجود لامپ در يخچال و فريزر مطمئن شويد كه هنگام بسته شدن درب, لامپ داخل آنها خاموش ميشود.
10- ازقراردادن موادغذايي گرم دريخچال وفريزرخودداري كنيدوبگذاريدابتدادرمحيط سردشوند,سپس دريخچال يافريزر بگذاريد.

ج) استفاده صحيح برق در ماشين لباسشويي :
1- در هنگام خريد ماشين لباسشويي با دو شير ورودي آب گرم و سرد خريداري شود.
2- سعي شودكه ازظرفيت ماشين لباسشويي بطوركامل استفاده شود.
3- در شستشوي هر گونه لباس سعي شود ماشين در حداقل دماي مناسب و مورد نياز تنظيم شود تا از مصرف بيش ازحد برق و اسراف آب گرم جلوگيري شود.
4- حتي المقدور سعي شود به جاي استفاده از خشك كن, ماشين لباسشويي , از تهويه طبيعي براي خشك كردن استفاده شود.
5- از ماشين لباسشويي در ساعات اوج مصرف برق نبايستي استفاده شود. روزهاي تعطيل و ساعات اول صبح بهترين موقع براي استفاده ازماشين لباسشويي است.
6- در هنگام خريد دستگاهي را انتخاب كنيد كه با توجه به برچسب انرژي داراي بيشترين درجه بازدهي باشد.
7- مدل هاي با درب بازشو از جلو و چرخشي (لباس در آنها مي چرخد) , مي توانند مصرف انرژي را تا 70% كاهش دهند. مطالعات مستقل نشان داده اند كه اين مدل ها مي توانند لباس ها را از همه مدلهاي ديگر تميزتربشويند.

د) استفاده صحيح برق در جارو برقي :
1- جارو برقي بايد هميشه تميز باشد و لوله هاي آن گرفتگي نداشته باشد تا فشاري به موتور وارد نشود.
2- كيسه آشغال جارو برقي را بايد هميشه قبل ازپرشدن كامل،عوض كنيدوفيلترآنرالااقل دوباردرسال شستشوياتعويض كنيد.
3- براي جاروب كردن مقدار كمي آشغال سعي كنيد از جاروي دستي استفاده كنيد.
4- براي نظافت هر بخش از منزل بايدازقدرت متناسب دستگاه استفاده كنيد.
5- از كار مداوم با جارو برقي جداً پرهيز كنيد, زيرا روشن بودن دراز مدت (بيش از 30 دقيقه) به موتور دستگاه فشارزيادي واردميكندو بازده دستگاه كاهش مي يابد .
6- حتي المقدوردرزمانهاي پيك مصرف برق ازجاروبرقي استفاده نكنيد.

هـ) استفاده صحيح برق درلوازم صوتي وتصويري:
1- در هنگام خريدلوارم صوتي و تصويري به ميزان مصرف برق آنها توجه كنيد.
2- تلويزيونهاي بزرگتر برق بيشتري مصرف مي كنندلذا در صورتي كه به تلويزيون باصفحه بزرگ نيازنداريد ازتلويزيونهاي كوچكتر استفاده كنيد.
3- از تلويزيون تنها درمواردي استفاده كنيد كه به آن نگاه ميكنيد واز روشن ماندن بيهوده ان اجتناب ورزيد .اين مسئله باعث افزايش طول عمرتلويزيون وكاهش مصرف برق خواهد شد.
4- درصورتيكه فقط قصد استفاده از صداي تلويزيون راداريد ميتوانيد ازموج (افام )راديواستفاده كنيد .
5- درهنگام تماشاي تلويزيون روشنايي محيط درحداقل ممكن مناسب باشدلذادرشب از روشن كردن لامپهاي اضافي در محيط يا خاموش كردن لامپها كه باعث آسيب رساندن به چشم ميشودخودداري فرماييد.

و) استفاده صحيح برق در كولرهاي آبي :
كولرهاي آبي در فصل گرمابا مصرف انرژي برق ,فشار زيادي به شبكه برق كشور وارد مي اورند و تامين مصرف انرژِ ي انها هزينه زيادي براي كشور در بر دارد.
1- كولري راخريداري نماييدكه داراي علامت استاندارد وبرچسب مصرف انرژي باشد.
2- محل نصب كولربايدبه گونه اي انتخاب شودكه احتياج به كانال كشي طويل وباپيچ وخمهاي زايدوزانوهاي متعدد نداشته باشد.
3- حتي الامكان،هرسال،پوشال هاي كولر راتعويض نموده ونسبت به تميزكردن ورفع اشكالات كولرپيش ازشروع به استفاده ازآن درآغازكاراقدام نماييد.
4- ازروشن نگهداشتن كولردرطول شبانه روز،خودداري كنيد.
5- سعي كنيد ازدرجه كم كولراستفاده كنيد.
6- درهاوپنجره هاي خانه رابراي جلوگيري ازبه هدررفتن سرماخوب ببنديدودرزهاي آنها راباپوشش مناسب (نواردرزگير)بپوشانيد.
معاونت خدمات مشتركين شركت توزيع برق شيراز
گروه مديريت مصرف شركت سهامي توزيع نيروي برق شيراز تو صيه ها ي مديريت مصرف برق در مصا رف خا نگي
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/03
تعداد بازدید:
26691
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:22
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal