مدیریت مصرف
رابط پريز برق مجهز به تايمر

رابط پريز برق مجهز به تايم
قابليت ها :
تنظيم ماكزيمم 8 زمان اعمال و قطع برق (روشن و خاموش)
مجهز به كليدهاي كنترل براي سهولت تنظيمات ساعت و زمانهاي روشن / خاموش
نمايش واقعي ساعت
نمايشگر LCD براي نمايش تنظيمات و ساعت
خروجي V 240 / V220 فركانس Hz 50 ماكزيمم توان 3600 وات
باطري داخلي قابل شارژ MH-NI جهت نگهداري تنظيمات
گزينه مناسب جهت كاهش مصرف در ساعات اوج مصرف برق شبكه
مورد استفاده : روشن و خاموش نمودن دستگاههاي پر مصرف برق مانند لباسشويي ، ظرفشويي، و غذاپزهاي برقي، كولر، ... بطور اتوماتيك در زمانهاي دلخواه (مانند زمانهاي غير اوج مصرف شبكه)
دستورالعمل استفاده از تايمرديجيتال JRDT 50G01
توجه : لطفا قبل از اتصال هرگونه دستگاه الكتريكي به تايمر ، اين دستورالعمل را به دقت بخوانيد .

نكات مهم
به هيچ وجه دستگاههايي كه جريان مصرفي آنها از 16 آمپر بيشتر است را به تايمر وصل ننمائيد.
در هنگام استفاده ، اطمينان حاصل نمائيد كه دو شاخه وسيله برقي بطور كامل در پريز تايمر قرار گرفته باشد.
در صورت نياز به تميز كردن تايمر، آنرا از برق جدا كرده و با پارچه خشك تميز نمائيد.
از ريختن آب يا هر مايع ديگر روي تايمر خودداري نمائيد.
حتي الامكان از اتصال دستگاههايي شبيه بخاري برقي، اجاق برقي و هيتر برقي به تايمر خودداري نمائيد.
معرفي كليدهاي صفحه كليد
كليد R : جهت پاك كردن كليد اطلاعات حافظه شامل اطلاعات زمان و كليد برنامه ها مي باشد.
كليد CLOCK : همراه با كليدهاي MIN ، HOUR . WEEK زمان را تنظيم مي كند.
كليد RANDOM : عملكرد اتفاقي تايمر را فعال و يا غير فعال مي كند.
كليد OFF/ AUT/ ON : حالت عملكرد تايمر را انتخاب مي كند.
كليد RCL/ RES : برنامه اي را لغو مي كند و يا برنامه لغو شده اي را فرا مي خواند.
كليد PRO : همراه با كليد هاي MIN، HOUR و WEEK برنامه ها را تنظيم مي كند.
كليد WEEK : همراه كليد هاي CLOCK يا PRO روزهاي هفته را تنظيم مي كند.
كليد HOUR : همراه كليد هاي CLOCK يا PRO ساعت را تنظيم مي كند.
كليد MIN : همراه كليد هاي CLOCK يا PRO دقيقه را تنظيم مي كند.
قابليت هاي كلي
براي روشن و خاموش كردن دستگاه ، تا 8 برنامه با دقت يك دقيقه مي تواند داشته باشد.
قابليت انتخاب يكي از حالت هاي روشن كردن دستي (ON Manual) خاموش كردن دستي (OFF Manual) ، روشن و خاموش نمودن اتوماتيك (Auto) .
فعال نمودن برنامه (روشن يا خاموش) تا 8 انتخاب
امكان نمايش توان خروجي
قابليت عملكرد اتفاقي با فاصله زماني روشن بودن اتفاقي از صفر تا 30 دقيقه ، بين ساعتهاي 18 تا 6 صبح روز بعد .
قفل صفحه كليد جهت پيشگيري از عملكرد هاي ناخواسته .
پانزده انتخاب مختلف از روزها و يا مجموعه روزهاي هفته به شرح ذيل :
MO دوشنبه
TU سه شنبه
WE چهارشنبه
TH پنجشنبه
FR جمعه
SA شنبه
SU يكشنبه
SU , SA , FR , TH , WE , TU , MO يك هفته كامل
SA , FR , TH , WE , TU , MO از دوشنبه تا شنبه
FR , TH , WE , TU , MO از دوشنبه تا جمعه
SU , SA شنبه و يكشنبه
FR , WE , MO دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه
SA , TH , TU شنبه ، سه شنبه و پنجشنبه
WE , TU , MO دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه
SA , FR , TH پنجشنبه ، جمعه و شنبه
دستورات اوليه
قبل از شروع به استفاده ، مراحل ذيل را انجام دهيد:
ابتدا تايمر را در يك پريز V240 V220 خانگي قرار داده و آنرا روشن نمائيد و براي 12 ساعت پيوسته در اين حالت قرار دهيد تا باطري هاي داخلي تايمر بطور كامل شارژ شوند.
با قرار دادن يك شئي نوك تيز شبيه مداد ، روي كليد R اطلاعات حافظه را پاك نمائيد.
تايمر براي تنظيم و استفاده آماده است.
درصورت عدم استفاده ازدستگاه، براي جلوگيري ازخوابيدن باتري دستگاه، حتي الامكان هفته اي 2 ساعت دستگاه را به برق متصل نماييد (اتصال دائمي دستگاه به برق نيز بلامانع است)
تنظيم زمان جاري
كليد CLOCK را فشار دهيد ، صفحه نمايش علامت CLOCK را نشان ميدهد .
كليد WEEK را مرتبا فشار داده يا آنرا نگه داريد تا روز هفته مورد نظر نشان داده شود. (با رها نمودن كليد ، انتخاب ثبت ميگردد)
با استفاده از كليدهاي HOUR و MIN به ترتيب بالا ، ساعت و دقيقه را تنظيم نمائيد.
پس از تنظيم، يك بار ديگر دكمه CLOCK را فشار دهيد و يا 30 ثانيه صبر نمائيد تا علامت CLOCK از روي صفحه محو گردد. (در اين حالت تنظيم به اتمام رسيده است. )
تنظيم برنامه ها
تذكر: در زمان تنظيم برنامه ها خصوصاً وقتي از مجموعه هاي روزهاي هفته استفاده مي كنيد مراقب باشيد برنامه ها با يكديگر هم پوشاني نداشته باشند چنانچه برنامه هايي هم پوشاني داشته باشند تايمر روشن و خاموش كردن را بر حسب زمان خود انجام مي دهد. در صورت فرمان هم زمان از دو برنامه ، براي خاموش كردن و روشن كردن ، تايمر اولويت اول را به خاموش كردن مي دهد.

براي تنظيم برنامه ها
كليدPRO را فشار دهيد و رها سازيد. نمايــشگر ON1 را نشان مي دهد حال مي توانيد اولين برنامه روشن كردن را وارد نمائيد.
كليد WEEK را براي انتخاب روز يا مجموعه روزهاي هفته فشار دهيد، به همين ترتيب با دكمه هاي HOUR و MIN ساعت و دقيقه را براي روشن كردن در روزهاي مشخص شده انتخاب نمائيد.
با فشار داده PRO اولين برنامه روشن كردن خاتمه يافته و وارد اولين برنامه خاموش كردن مي شويد، در اين حالت نمايشگر OFF1 را نشان مي دهد. تنظيم زمانهاي OFF1 براي زمان خاموش كردن در برنامه 1 را با تكرار مرحله 2 جهت كليد هاي HOUR و MIN انجام دهيد.
براي پايان دادن به برنامه OFF1 (برنامه اول خاموش كردن) كليد PRO را فشار دهيد و در اين حالت وارد برنامه دوم روشن كردن شويد. نمايشگر در اين حالت ON2 را نشان مي دهد و براي انجام اين مرحله نيز مراحل 2 و 3 را تكرار نمائيد.
پس از تنظيم كليد برنامه ها براي روشن و خاموش كردن، با دكمه CLOCK از تنظيم برنامه خارج شويد. در اين حالت تايمر آماده به كار است.
براي فراخواني برنامه يا تغيير محتواي برنامه از كليد RCL/ RES استفاده نمائيد.
مثال :
مي خواهيم تايمر را براي روشن شدن در ساعت 8:36 و خاموش شدن در ساعت 12:08 در تمامي روزهاي هفته برنامه ريزي نمائيم ، جهت اينكار به ترتيب ذيل عمل مي كنيم :
فشار كليد PRO(ON1 روي صفحه ظاهر مي شود. )
استفاده از كليد WEEK جهت انتخاب MO, TU, WE, TH, FR, SA SU
استفاده از كليد HOUR جهت انتخاب 08 (ساعت روشن شدن)
فشار كليد MIN جهت انتخاب 08:36 (دقيقه روشن شدن)
فشار كليد PRO (OFF1 روي صفحه ظاهر مي شود)
استفاده از كليد WEEK جهت انتخاب MO, TU ,WE ,TH, FR, SA, SU
استفاده از كليد HOUR جهت انتخاب 12 (ساعت خاموش شدن)
فشار كليد MIN جهت انتخاب 12 : 08 (دقيقه خاموش شدن)
استفاده از كليد CLOCK جهت اتمام و خارج شدن از برنامه
تنظيم روشن و خاموش دستي (MANUAL) و اتوماتيك (AUTO)
توجه : در حين تنظيم برنامه ها ، تغيير حالت عملكرد تايمر امكانپذير نمي باشد.
از كليد OFF/AUTO/ ON جهت انتخاب يكي از سه حالت استفاده نمائيد.
برنامه هايي كه تنظيم كرده ايد، فقط در حالت AUTO قابل اجرا هستند (بدين معني كه وقتي تايمر را در حالت AUTO قرار مي دهيد، طبق برنامه ها عمل مي كند.) در حالت ON MANUAL و OFF MANUAL برنامه ها ناديده گرفته مي شوند (بدين معني كه در حالت ON MANUAL پيوسته برق به پريز خروجي وصل است و در حالت OFF MANUAL پيوسته برق از پريز خروجي قطع مي باشد.)
درصورتي كه حالت تايمر را از ON MANUAL به AUTO ببريم ، برق خروجي تايمر تازمان رسيدن به اولين فرمان از برنامه وصل مي ماند.
تابع تصادفي يا عملكرد اتفاقي
كليد RANDOM را فشار دهيد تا كلمه RANDOM روي نمايشگر ظاهر شود. در اين حالت عملكرد اتفاقي فعال شده است.
در حالت فعال بودن اين عملكرد، تنظيمات با زمان تصادفي بين صفر تا 30 ثانيه در فاصله بين ساعت 18 تا 6 صبح روز بعد اجرا مي شوند.
جهت خارج شدن از اين حالت، كليد RANDOM را فشار دهيد. اين عملكرد در زمان تنظيم برنامه ها ، قابل فعال شدن نيست.
مشخصات فني:
ولتاژ ورودي : AC , 50HZ V 240 - 220V
حداكثر بار خروجي : (A 16 ) W 3600
دقت تنظيم زمان : 1 دقيقه 1 MIN
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/03
تعداد بازدید:
13323
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:8
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal