مدیریت مصرف
مشترکین خانگی و تجاری

مشتركين خانگي و تجاري
مقدمه:
يكي از مهمترين ويژگي هاي تمدن فعلي جهان ، استفاده گسترده از انرژي الكتريكي است . در طول چند دهه اخير مصرف برق در فعاليت هاي مختلف جامعه گسترش چشمگيري يافته و امروزه زندگي بدون برق و دستگاههاي برقي غير قابل تصور است
برق به عنوان ياري آشنا در تمامي زواياي خانه هاي ما حضور يافته و سبب رفاه و آسايش براي تك تك افراد گرديده است .
انرژي الكتريكي با مصرف هزينه هاي هنگفت . از تبديل انواع مختلف انرژيهاي باد ، انرژي هسته اي و ... بدست مي ايد . لذا از ويژگيهاي صنعت برق ، نياز به سرمايه گذاري كلان است .
به عنوان مثال براي تامين برق يك لامپ 100 وات معمولي رشته اي به سرمايه گذاري سنگيني بالغ بر يك ميليون ريال نياز است و در صورت مهيا بودن تمامي امكانات جهت احداث يك نيروگاه بطور متوسط حدود 3 سال زمان لازم است .
چون درآمد حاصل از فروش برق تنها بخشي از هزينه هاي سرمايه گذاري صنعت برق را تامين مي كند ، از اين رو اين صنعت متكي به درآمدهاي عمومي است و با توجه به لزوم صرفه جويي در مصرف منابع ارزي اين صنعت بدون دستيابي به الگوي مناسب در مصرف برق با مشكلات جدي در تامين برق كشور مواجه خواهد شد لذا صرفه جويي در مصرف برق به صورت راه حلي استراتژيك مطرح مي گردد .
مديريت مصرف برق شامل مجموعه اي از فعاليتهاي به هم پيوسته بين صنعت برق و مشتركين آن به منظور بهينه سازي و منطقي كردن مصرف برق است تا بتوان با كارايي بيشتر و هزينه كمتر به مطلوبيت بهينه اي در زمينه مصرف دست يافت . بدين ترتيب هم عرضه كننده و هم مصرف كننده برق به سود بيشتري دست خواهند يافت .
در اثر مديريت مصرف برق با استفاده بهينه از انرژي الكتريكي افزايش توليد و توسعه سطح رفاه جامعه حاصل خواهد شد .
ساعات اوج مصرف چگونه بوجود مي آيد
در ايران طي ساعات اوليه شب ، وسايل روشنايي و برخي از لوازم الكتريكي ديگر به مدار وصل مي شوند . چون بار اين گونه مصارف بيش از بار مصرف كنندگاني مانند صنايع يك نوبته ، ادارات و ... است كه از مدار خارج شده اند . لذا بار مصرفي شبكه برق به حداكثر مقدار خود مي رسد ( ساعات اوج مصرف ) در ايران طي سال همواره از حوالي غروب افتاب به مدت 4 ساعت به عنوان ساعات اوج مصرف در نظر گرفته مي شود. مديريت مصرف سعي در كاهش اين قله بار و تعديل ان دارد كه در اغلب موارد با ايجاد تغييرات ساده در چگونگي مصرف برق قابل اجرا است .

چگونه از انرژي برق بهتر استفاده كنيم
به منظور مهار كردن و مصرف بهينه برق در خانه ، ابتدا خوب است با مفهوم كيلو وات ساعت بيشتر اشنا شويم . يك كيلووات ساعت واحد انرژي الكتريكي است كه ارقام كنتورها بر اساس ان تنظيم گرديده است . هر وسيله برقي داراي يك توان الكتريكي ( برحسب وات ) است ، كه با توجه به طول مدت استفاده از آن وسيله ، انرژي مصرفي بر حسب كيلووات ساعت مشخص مي گردد . در جدول زير متوسط مصرف تعدادي از مصرف كننده هاي انرژي الكتريكي در منازل آورده شده است :

نوع دستگاه متوسط مصرف معادل لامپ ( 100 وات )
مايكروفر 3000 30 عدد
ماشين لباسشويي   2500 25 عدد
بخاري برقي 2000 20 عدد
ماشين ظرفشويي 2000 12 عدد
جارو برقي 1200 10 عدد
سشوار 1000 10 عدد
اتو 1000 10 عدد
سماور برقي 1000 8 عدد
پلوپز 800 5/7عدد
دستگاه پخت اسنك 750 6 عدد
كولر آبي 600 5 عدد
چرخ گوشت 500 3 عدد
آبميوه گيري 300 3 عدد
رايانه 350 2/5 عدد
لامپ كم مصرف 20 2/0 عدد
دستگاه صوتي 10 1/0 عدد
مهتابي 40 4/0 عدد
چرخ خياطي 100 1 عدد
شوفاژ ( يك واحد ) 200 2 عدد
يخچال 130 3/1عدد
تلويزيون 120 1/2 عدد
پنكه 80 8/0 عدد

با توجه به مقادير فوق ضرورت استفاده بهينه از انرژي الكتريكي به خوبي آشكار مي شود ، در اين راستا تدابير زير پيشنهاد مي گردد :
مشتركين تجاري ( اصناف)
اگر يك مشترك تجاري كه مصرف برق يك دوره دو ماهه اش 600 كيلووات ساعت است ، برنامه جايگزيني كليه لامپهاي رشته اي را با لامپهاي كم مصرف اجرا نمايد ، در يك دوره مصرف برق مشترك به 336 كيلووات ساعت تقليل و طبق تعرفه سال82 مبلغ63110 ريال و در طي يكسال حدود 378660 ريال صرفه جوئي در هزينه برق خواهد داشت . هر چقدر مصرف برق مشتركين افزايش يابد ، تعويض لامپهاي رشته اي با لامپ كم مصرف اقتصادي ت خواهد بود .
1- دستور العملهاي كلي :
1-1- خوب است به ميزان مصرف برق خود حساس بوده ، ارقام موجود در قبضها را كنترل كنيم و براي خود هدف بلند مدتي در جهت كاهش تدريجي مصرف برق در نظر گرفته سعي كنيم با كاهش مصرف برق در هزينه هاي خود صرفه جويي نمايم .
1-2- لازم است فرزندان راهنمايي شوند كه در مصرف برق اسراف نكنند و از آنها خواسته شود كه چراغهاي اضافي را خاموش كنند و وسايل برقي را بيهوده روشن نگذارند .
1-3- سعي شود در خريد لوازم برقي ، ميزان نياز در نظرگرفته شود و از خريد وسايل بزرگ و پر مصرف خودداري گردد .
1-4- هنگام خريد لوازم برقي ، به ميزان مصرف برق آنها ، كه معمولا بر روي برچسبهايي نوشته شده ، دقت كنيد و وسايلي را انتخاب كنيد كه ضمن مصرف كمتر برق ، داراي بازدهي بالايي هستند .
1-5- چون توليد برق در ساعات اوج مصرف برق هزينه بيشتري در برخواهد داشت . سعي كنيد با كاهش مصرف خود در اين ساعات به صنعت برق در تامين برق مطمئن و كاستن از ميزان خاموشيها كمك نماييد .
1-6- سعي شود كه از بخاري ، اجاق برقي ، ابگرمكن برقي و نظاير آن تا حد امكان استفاده نگردد و جهت تامين انرژي حرارتي مورد نياز از سوخت گاز طبيعي استفاده شود .
1-7- تاسيسات ساختمان خود را حداقل هر سال يكبار بوسيله اشخاص كاردان مورد رسيدگي قرار دهيد تا از سالم بودن عايقها ، مشعلها ، پمپها ، رله ها و ... مطمئن شويد .
1-8- سعي شود تا حد امكان از اتو ، ماشين لباسشويي ، جاروبرقي و ساير لوازم پر مصرف در ساعات اوج مصرف استفاده نگردد .

2- روشنايي :
2-1- از لحاظ علمي استفاده از نور طبيعي بر سلامت روحي و رواني افراد خانواده مي افزايد . لذا سعي شود كه در روز از نور طبيعي حداكثر استفاده به عمل آيد .
2-2- در رنگ آميزي ديوارها ، سقف ، پنجره ها و درها از رنگ روشن استفاده شود تا ميزان بازتاب نور افزايش يابد .
2-3- ساخت لامپ هاي كم مصرف تحولي در كاهش مصرف انرژي الكتريكي براي تامين روشنايي به شمار مي رود . عمر متوسط اين لامپ ها حدود 10 برابر و بازده نوري انها تقريبا 5 برابر لامپ هاي كم رشته اي است . با اين توضيح جايگزيني لامپهاي رشته اي با لامپهاي كم مصرف صرفه جويي زيادي را به همراه خواهد داشت . هر چند به طور متوسط هزينه اوليه براي خريد لامپ كم مصرف حدود 6 برابر لامپ رشته اي با توان مشابه است ، اما با فرض بطور متوسط 8 ساعت روشن بودن لامپ ها در روز ، در مدتي حدود شش ماه افزايش هزينه ناشي از خريد لامپ كم مصرف با كاهش بهاي برق مصرفي جبران شده و پس از ان صرفه جويي قابل ملاحظه اي در بهاي برق ايجاد خواهد شد .
2-4- در انتخاب و خريد لامپ كم مصرف لازم است از لامپ هاي شركت هاي معتبر و شناخته شده كه داراي كيفيت بالايي هستند و مورد تاييد وزارت نيرو بوده و داراي ضمانت نامه اي كه معمولا دو ساله هستند استفاده شود .
2-5- براي تامين روشنايي محل هايي كه به نور بيشتري نياز دارند به جاي افزايش تعداد لامپ ها از چراغ هاي موضعي استفاده كنيد به عنوان نمونه براي روشن كردن سطح ميز مطالعه مي توان با يك لامپ كم مصرف 20 وات روشنايي عمومي اتاق مطالعه و با يك لامپ با همين توان روشنايي مورد نياز ميز مطالعه را تامين نمود .
2-6- عمرمفيد لامپ هاي مهتابي و كم مصرف با روشن و خاموش كردن زياد كاهش مي يابد ، بنابراين فقط در محل هايي كه دفعات مكرر لامپ ها بايد خاموش و روشن شوند مانند سرويس هاي بهداشتي و راه پله ها استفاده از لامپ رشته اي توصيه نمي شود .
2-7- يكي از روش هاي مناسب براي كنترل روشنايي محيط كار استفاده از كليدهاي ديمردار است . اين كليدها اين قابليت را فراهم مي كنند كه نور لامپ از مقدار حداكثر خود تا حالت خاموش تغيير كند. با استفاده از اين كليدها مي توان با تغيير روشنايي مورد نياز در محيط نور لامپ ها را كم و زياد كرد . به عنوان مثال در اتاق نشيمن به هنگام صرف غذا و يا تماشاي تلويزيون نور را كاهش داد و به هنگام مطالعه روزنامه مجددا نور لامپ را افزايش داد .
2-8- لامپ هاي رشته اي با حدود يك هزار ساعت استفاده، افت شديد نوري خواهند داشت لذا نبايد منتظر باشيم تا با سوختن لامپ ، آنرا تعويض نماييم بلكه به طور معمول بايد پس از گذشت هر شش ماه استفاده بدليل كاهش شديد نور ، لامپها تعويض شوند .
2-9- گرد و خاك موجود در محيط از ميزان بهره نوري لامپها ميكاهد و آنها را كدر مي سازد . تميز كردن مرتب لامپها سبب مي گردد تا نور بهتري در محيط زندگي ما وجود داشته باشد .
2-10- در صورت امكان استفاده از لامپهاي فلورسنت به ويژه در راهرو ، زيرزمين ، حياط ، گاراژ و اشپزخانه در اولويت قرار گيرد .
2-11- يك لامپب رشته اي 100 وات به طور معمول حدود دو برابر يك لامپ فلورسنت بلند (مهتابي )برق مصرف مي كند در حالي كه 45 % كمتر از ان نور دارد از اين رو استفاده از لامپهاي فلورسنت به كاهش هزينه برق شما نيز كمك مي كند .
2-12- در ساعات اوج مصرف خاموش كردن لامپهاي اضافي باعث مي شود در شبكه خاموشي نداشته باشيم .
2-13- دقت شود هيچ فضايي بيهوده روشن نماند. اگر در اتاق نشيمن هستيد ، اشپزخانه و يا فضاهاي ديگر را بي جهت روشن نگذاريد همچنين سعي شود از روشنايي تجملي پرهيز گردد .
2-14- چون بيش از 90 درصد برق مصرفي در لامپهاي رشته اي به گرما تبديل مي شود استفاده از اين لامپها در تابستان باعث افزايش دماي محيط شده و نياز بيشتر به سيستم خنك كننده را سبب مي گردد از اين رو استفاده از لامپهاي رشته اي را به ويژه در ماه هاي گرم سال به حداقل ممكن برسانيد .
2-15- دقت شود كه ميزان نور يك لامپ 200 وات بيشتر از 2 عدد لامپ 100 وات است همچنين بازدهي نوري لامپ رشته اي معمولي بيشتر از لامپ شمعي با وات مساوي است از اين رو در محيط هايي كه روشنايي بيشتر مورد نياز است از يك لامپ معمولي با وات بيشتر به جاي چند لامپ كم وات استفاده گردد .
2-16- در هنگام سيسم كشي برق در ساختمان سعي گردد هر لامپ با كليد مستقلي قطع و وصل شود بخصوص در مورد لوسترها حتما از كليد دوبل استفاده گردد تا بتوان در مواقع غير ضروري برخي از لامپها را خاموش كرد .
3- با برچسب انرژي آشنا شويم :
برچسب انرژي امروزه در اغلب كشورهاي جهان وجود دارد و مصرف كننده را با ميزان كارايي هر يك از وسايل انرژي و خانگي اشنا مي كند همچنين اطلاعات مشترك در همه وسايل و اطلاعات اختصاصي مربوط به هر وسيله انرژي بر در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد برچسب انرژي از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است كه هر قسمت نمايانگر اطلاعاتي است كه به طور مثال خريداران ماشين لباسشويي مي توانند با توجه اين اطلاعات در هنگام خريد دستگاهي را انتخاب كنند كه در مقايسه با ساير مدل هاي مشابه داراي كارايي و بازدهي بيشتري باشد . سه بخش اوليه برچسب كه در تمامي وسايل انرژي بر خانگي مشترك است به ترتيب نمايانگر علامت تجاري و نام شركت سازنده و مدل دستگاه مي باشد . بخش چهارم برچسب انرژي بوسيله 7 حرف لاتين از A تا G درجه بندي شده است كه هر يك از حروف معرف درجه اي از كارايي دستگاه مي باشد . حرف A نشانگر بيشترين بازدهي دستگاه و حرف G نشانگر كمترين بازدهي دستگاه است . بنابراين هرچه رتبه دستگاه بيشتر باشد كارايي ان نسبت به ميزان انرژي كه مصرف مي كند بيشتر است مصرف كنندگا ن مي توانند در هنگام خريد وسايل برقي خانگي با دقت و توجه به حرف لاتين درج شده در اين قسمت از ميزان كارايي و بازدهي دستگاه اطلاع يابند . بخش پنجم ، نمايانگر مصرف انرژي دستگاه است و ساير بخش ها بيانگر اطلاعات اختصاصي در مورد هر يك از وسايل مي باشد . بطور مثال بخش هاي ششم و هفتم در ماشين لباسشويي نشانگر ميزان قدرت پاك كنندگي و قدرت خشك كن دستگاه مي باشد و آخرين بخش نيز ارم موسسه استاندارد را نشان مي دهد .

4- يخچال و فريزر :
4-1- در هنگام خريد يخچال و فريزر به ميزان مصرف و برچسب انرژي آنها توجه شود در بسياري از موارد مي توانيد با هزينه يكسان ، يخچال و يا فريزري بيابيد كه مصرف برق كمتري داشته باشد و بدين ترتيب در بلند مدت در هزينه برق صرفه جويي خواهد شد .
4-2- استفاده از يخچال و فريزر به ميزان نياز افراد خانوار بستگي دارد . خانوارهاي كم جمعيت با استفاده از يخچال و فريزر كوچكتر علاوه بر صرفه جويي در هزينه برق ، پول كمتري نيز بابت خريد ان مي پردازند .
4-3- سعي شود از تمام ظرفيت يخچال استفاده گردد زيرا در صورت پر بودن يخچال هنگام باز و بسته نمودن در آن، هواي كمتري جابجا شده و در نتيجه تلفات انرژي كمتري بدنبال خوهد داشت .
4-4- از باز و بسته كردن بيهوده در يخچال و فريزر اجتناب كرده و سعي شود كه با برنامه ريزي صحيح مواد مورد نياز را يكباره از يخچال خارج كرده و يا درون آن قرار دهيد .
4-5- از قرار دادن يخچال و فريرد در كنار لوازم گرم كننده نظير بخاري ، اجاق گاز ، رادياتور ، شوفاژ ، سماور برقي و ... اجتناب شود .
4-6- از قرار دادن بخچال و فريزر در مجاورت ديوار يا پنجره هايي كه در معرض تابش مسستقيم خورشيد قرار دارند اجتناب گردد .
4-7- به منظرو هوادهي بهتر در اطراف يخچال و فريزر سعي شود فاصله مناسب از ديوارها و كف حفظ گردد ، استفاده از پايه هاي زيرين به افزايش عمر مفيد اينگونه وسايل كمك مي نمايد .
4-8- موتور و مبدل حرارتي پشت يخچال و فريزر هر چند وقت يك بار تميز گردند .
4-9- برفك زدايي متناوب و تميز كردن يخچال و فريزر از عوامل مهم در افزايش طول عمر و موجب حفظ كيفيت مواد غذايي است سعي شود هر ماه يك بار اين كار صورت پذيرد .
4-10- سعي گردد لاستيك دور در يخچال و فريزر بطور مرتب وارسي شود و در صورتي كه به خوبي به بدنه متصل نمي شود و يا خاصيت اهنربايي از بين رفته باشد . نسبت به ترميم انها اقدام گردد .
4-11- دماي مناسب براي نگهداري مواد غذايي در يخچال بين 4 تا 5 درجه سانتيگراد و در فريزر بين 12 تا 17 درجه سانتيگراد مي باشد با استفاده از دماسنج ، ميزان دماي يخچال و فريزر خود را اندازه گرفته ان را به مقدار مناسب تنظيم نماييد .
4-12- در صورت وجود لامپ روشنايي در يخچال و فريزر مطمئن شويد كه در هنگام بسته شدن در ، لامپ خاموش مي شود .

5-لوازم صوتي و تصويري :
5-1- تنها زماني كه واقعا به استفاده از وسايل صوتي و تصويري نياز است آنها را روشن كردن و در غير صورت انها را بطور كامل خاموش نماييد .
5-2- سعي شود از تلويزيون هاي مناسب و با وات مصرف كمتر استفاده گردد .
5-3- قبل از خواب از خاموش بودن كامل لوازم صوتي تصويري اطمينان حاصل كنيد .
5-4- در صورت استفاده از زمان سنج تلويزيون براي خاموش كردن آن قبل از خواب آن را در حداقل زمان ممكن تنظيم نماييد .

6- ماشين لباسشويي :
6-1- سعي شود كه از ظرفيت ماشين لباسشويي به طور كامل استفاده به عمل آيد
6-2- در هنگام خريد ماشين لباسشويي ، ماشينهاي با دو شير ورودي آب گرم و آب سرد انتخاب و خريداري شود .
6-3- در شستشوي هرگونه لباس سعي شود ماشين در حداقل دماي مناسب و مورد لزوم تنظيم شود تا از مصرف بيش از حد برق و اتلاف آب گرم جلوگيري گردد .
6-4- حق المقدور سعي شود از خشك كن ماشين لباسشويي استفاده نشود . پس از آخرين شتشو با خارج كردن لباسها از تهويه طبيعي براي خشك كردن آنها استفاده شود .
6-5- فيلتر آب خروجي ماشين لباسشويي تميز نگه داشته شود .
6-6- به هيچ وجه از ماشين لباسشويي در ساعات اوج مصرف استفاده نشود. روزهاي تعطيل و ساعات اوليه صبح بهترين ايام براي روشن كردن ماشين لباسشويي است .

7- استفاده از لوازم سرمايشي و گرمايشي :
7-1- در زمستان دماي مناسب در روز 20 درجه و شب 15 درجه سانتيگراد است سعي شود با استفاده از ترموستات يا دماسنج دماي محيط زندگي را حدود مقادير فوق نگهداريد .
7-2- دماي مناسب اب گرم در حدود 50 درجه سانتيگراد است . ترموستات وسايل گرم كننده آب ، بگونه اي تنظيم شود كه دماي اب در اين حدود حفظ گرد .
7-3- در صورتي كه هواي اتاق در زمستان بيش از اندازه مورد نياز گرم ميشود بجاي باز كردن در و پنجره ها وسايل گرم كننده را خاموش نماييد .
7-4- در تابستان دماي مناسب محل كار و زندگي در حدود 26 درجه سانتيگراد است با استفاده از ترموستات ، دماي هواي محيط را در اين حدود كنترل كرده و از كاستن بيش از حد ان جلوگيري نماييد .
7-5- هر فصل لباس خاص خود را مي طلبد سعي شود به جاي استفاده بيش از حد از وسايل سرمايش و گرمايش محيط از لباس مناسب فصل استفاده گردد . اين كار علاوه بر جلوگيري از ضرر اقتصادي و اتلاف منابع انرژي سبب پيشگيري از ابتلا به بيماري هاي فصلي و ايجاد تعادل در سيستم حرارتي بدن مي گردد .
7-6- براي خنك كردن محيط ميزان نياز خود را ارزيابي نموده و متناسب با درجه حرارت و شرايط محيط از يكي از وسايل خنك كننده نظير پنكه ، كولر آبي يا كولري گازي استفاده كنيد .
7-7-در مكانهاي نظير حمام ، دستشويي ، اشپزخانه و ... با نصب پنجره هاي مناسب امكان استفاده از تهويه طبيعي را فراهم اوريد .
7-8-در تابستان استفاده از پنجره در تمامي فضاها براي بهره مندي از تهويه طبيعي به سلامت روحي و فيزيكي خانواده نيز كمك مي كند حتي الامكان از تهويه طبيعي استفاده شود و تنها در مواقع ضروري از تجهيزات كمكي استفاده به عمل آيد .
7-9- غير اقتصادي ترين وسيله براي گرم كردن محيط بخاري برقي و جهت تهيه آب گرم ابگرمكن برقي است .
7-10- در زمستان درزها و شكافهاي اطراف درها و پنجره ها را به منظور كاهش اتلاف حرارتي مسدود نماييد .
7-11- در اطراف پنجره ها از سايبان استفاده گردد تا در فصل تابستان از تابش مستقيم اشعه خورشيد به داخل ساختمان جلوگيري شود .
7-12- كاشتن درخت در محيط زندگي و استفاده از گلدان و گياهان خزنده در اطراف پنجره ها به تهويه طبيعي محيط كمك مي كند .
7-13- استفاده از پنجره هاي دو جداره علاوه بر كاهش تلفات حرارتي به كاهش نفوذ سرو صداهاي ناهنجار از محيط بيرون نيز كمك مي كند .
7-14- كولرها را در فصل تابستان بطور منظم سرويس كنيد در هنگام نصب كولرها دقت شود كه عايق بندي كانالها رعايت شده درزهاي اطراف انها مسدود شوند و بر روي سقف كولر سايبان نصب گردد .
7-15- درهاي اتاقها و محلهايي را كه مورد استفاده قرار نمي گيرند ببنديد .

8- كولرهاي آبي و گازي :
8-1- ظرفيت برودتي كولرها بايد متناسب با فضاي مورد استفا ده و شرايط آب و هوايي باشد و كولرهاي بزرگتر تنها منجر به اتلاف انرژي الكتريكي مي شوند .
8-2- از كولرهاي آبي براي مناطق معتدل و از كولرهاي گازي براي مناطق گرم و مرطوب استفاده كنيد .
8-3- كانال كشي كولرها را از كوتاه ترين مسير انجام داده و حتما مي بايست به وسيله عايق كاري با پشم شيشه يا ديگر عابقها از هدر رفتن سرما در مسير انتقال جلوگيري شود .
8-4- هر سال نسبت به تعويض پوشالهاي كولر اقدام كنيد و بيش از فصل گرما نسبت به سرويس آن اقدام نماييد .
8-5- نصب سايبان بر روي كولرها در پشت بامها ، در جهت صرفه جويي انرژي موثر است .
8-6- از روشن نگه داشتن دائم كولر خودداري كنيد و سعي كنيد حتما از ترموستات براي كنترل درجه حرارت محيط استفاده نماييد .
8-7- حتي الامكان از سرمايش موضعي استفاده كنيد يعتي دريچه فضاهايي كه مورد نياز نيستند را مسدود كنيد. با اين كار زمان استفاده از كولر كاهش مي يابد .
8-8- كولرهاي گازي از پر مصرف ترين وسايل خانگي هستند لذا در مواقع ضروري و حتي الامكان در ساعات غير اوج بار مورد استفاده قرار گيرند .
8-9- كولرهاي گازي داراي ترموستات تنظيم دما هستند تنظيم دماي مناسب آن در فصلهاي گرم بين 22-18 درجه سانتيگراد بهترين درجه براي محل سكونت است .
8-10- نصب كندانسور كولرهاي گازي در سايه باعث جلوگيري از اتلاف مقدار قابل توجهي انرژي خواهد شد .
8-11- در صورت امكان كولرهاي گازي را در مسير باد نصب كنيد ، زيرا باعث كاهش فشار بر كولر و افزايش بازدهي و كاهش مصرف انرژي خواهد شد .
8-12- براي جلوگيري از خروج هواي سرد ، اطراف پنجره ها و درها را با نوارهاي درزگيري ، عايق نماييد .
با بكارگيري مجموعه توصيه هاي اشاره شده ، ضمن كمك به تامين برق مطمئن براي همه ، از الودگي محيط زيست جلوگيري كرده و هزينه هاي برق خود را كاهش دهيد .

جاروبرقي
در جارو هاي برقي معمولا چندين درجه قدرت مكش وجود دارد براي نظافت هر بخش از منزل بايد از مقدار قدرت لازم نه بيش از حد نياز استفاده نماييد و توجه داشته باشيد انتخاب جارو برقي بسيار پر قدرت لزومابهترين انتخاب نيست.
جاروبرقي بايد هميشه كاملا تميز باشد و لوله هاي آن گرفتگي نداشته باشد، تا فشاري به موتور آن وارد نشود.
كيسه جاروبرقي را هميشه قبل از پر شدن عوض كنيد و فيلتر آنرا سالي دو بار بشوييد و يا تعويض نماييد.
از كار مداوم با جاروبرقي جدا خوداري كنيد زيرا روشن بودن دراز مدت(بيش از سه دقيقه) به موتور دستگاه فشار زيادي وارد مي كند.

وسايل گرم كننده برقي
اگر منزل شما حدود 180 متر مربع مساحت مفيد داشته باشد براي گرم كردن آن با استفاده از برق در سال حدود 18000 كيووات ساعت برق مصرف مي شود كه اين باعث ميشود شما هزينه گزافي جهت گرم كردن منزلتان بپردازيد . چون در اين حالت بدليل نرخ تصاعدي برق ، ساير مصارف شما در پله بالاتر تعرفه قرار گرفته و با بالاترين نرخ محاسبه ميشود . بنابراين توصيه ميشود براي گرم كردن منزل از انرژيهاي ديگر مانند گاز استفاده كنيد .
خوب است بدانيم :
كيلووات ساعت واحد اندازه گيري برق است كه ارقام كنتورها براساس آن تنظيم شده است با توجه به توان الكتريكي برخي از لوازم برقي,هركدام در مدت زمان مشروحه زير يك كيلووات ساعت برق مصرف ميكنند يعني :
يك كيلووات مصرف برق برابر است با :
مصرف لامپ 100 وات در 10 ساعت
مصرف مهتابي در 20 ساعت
مصرف لامپ كم مصرف در 40 ساعت
مصرف يخچال در 24 ساعت
مصرف فريزر بزرگ در 12 ساعت
مصرف يخچال ويتريني در 12 ساعت
مصرف راديو ضبط در 30 ساعت
مصرف بخاري برقي فن دار در نيم ساعت
مصرف جاروبرقي در يك ساعت
مصرف كامپيوتر در 10 ساعت
مصرف هواكش در 30 ساعت
مصرف سشوار در نيم ساعت
مصرفي پنكه در 12 ساعت
مصرف كولر آبي در 2 ساعت
مصرفي كولر گازي در نيم ساعت
مصرفي دريل در 4 ساعت
مصرف سماور برقي در يك ساعت
مصرف اتو دريك ساعت


آخرين نكته:
درايران طي سال همواره حوالي غروب آفتاب به مدت 4 ساعت به عنوان ساعات اوج مصرف درنظر گرفته ميشود.
بهاي انرژي در ساعات اوج مصرف 50 درصد بيشتر از ساير ساعات شبانه روز وبهاي برق مصرفي درفصلهاي تابستان وزمستان 20 درصد بيشتراز ساير فصول است.
راهـهاي كـاهـش اتلاف انـرژي
وسايل سرمايشي وگرمايشي نصب شده هميشه تمير نگاه داشته شوند.
وسايل سرمايشي وگرمايشي از عايق كاري مناسبي برخوردارباشند.
درها وپنجره هاي اضافي را بسته واز بازو بسته كردن مكرر آنها جلوگيري گردد.
دوجداره كردن پنجره ها به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي بررسي واجرا شود.
در و پنجره هاي محل سكونت و كار به موقع و مرتب تعمير و درز گيري شوند.
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/03
تعداد بازدید:
9636
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:8
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal