مدیریت مصرف
برنامه هاي صرفه جويي در بخش كشاورزي

بهينه سازي مصرف انرژي در محيط كار
اهداف
هدف اين برنامه ، بهينه سازي در مصرف انرژي الكتريكي در بخش كشاورزي و كاهش پيك بار و نيز اصلاح منحني مصرف شبكه به اين وسيله مي‏باشد . يكي ديگر از مزاياي اين طرح جايگزيني انرژي الكتريكي به جاي سوخت مايع مي‏باشد كه از ديد اقتصاد ملي از اهميت بسزايي برخوردار است

پتانسيل ها
در حال حاضر بيش از 000،50 حلقه چاه كشاورزي برقدار در سطح كشور موجود و در حال بهره برداري مي‏باشد . مجموع مصرف انرژي الكتريكي سالانه چاههاي برقدار حدود 8 ميليارد كيلووات ساعت با ديماند مصرفي حدود 1500 مگاوات مي‏باشد .
همچنين مقدار تقريبي 000،230 حلقه چاه بدون برق در سطح كشور وجود دارد كه توسط ديزل بهره برداري مي‏شوند و سالانه معادل 4 ميليارد ليتر گازوئيل به ارزش تقريبي 800 ميليون دلار مصرف مي‏نمايند كه عمدتاً متقاضي و در نوبت برقدار شدن قرار دارند . پتانسيلهاي بهينـه سـازي در ايـن زمينـه در سـه بـخش اصلي بـررسي و ارائه مي‏گردند :
- 20 ساعته كردن چاههاي كشاورزي برقدار موجود :
با اجراي اين طرح بر روي كليه چاههاي برقدار موجود معادل 1500 مگاوات از پيك بار شبكه آزاد مي‏شود كه با توجه به ضريب تلفات بالاي شبكه بخصوص در ساعات پيك بار اين رقم معادل با آزاد سازي يك نيروگاه بزرگ (حدود 2000 مگاواتي) خواهد بود و سبب عدم نياز به سرمايه گذاري به ميزان قابل توجه در بخش توليد و انتقال خواهد شد .
-برقدار كردن 20 ساعته چاههاي كشاورزي ديزلي
: با توجه به منحني مصرف 24 ساعته بار در شبكه سراسري كه داراي ضريب بار حدود 61% مي‏باشد ، در صورتيكه كليه چاههاي كشاورزي ديزلي بصورت 20 ساعته برقدار شوند ، ضمن صرفه جويي حاصل از جايگزيني سوخت مايع با انرژي الكتريكي (سوخت گاز در نيروگاهها) كه سالانه معادل 500 ميليون دلار خواهد بود ، باعث افزايش ضريب بار شبكه تا ميزان تقريبي 70% خواهد شد كه بدليل استفاده از ظرفيتهاي منصوبه در ساعات كم باري سبب كاهش قيمت تمام شده انرژي الكتريكي در ساعات مذكور خواهد شد
- اصـلاح و افزايش راندمان تجهيزات نصب شده موجود بر روي چاههاي كشاورزي :
بخش عمده اي از تجهيزات نصب شده بر روي چاهها داراي رانـدمان بسيـار پائـيـن مي‏باشند بطوريكه مي‏توان در طي يك برنامه زمان بندي شده نسبت به اصلاح راندمان تجهيزات به كمك روشهاي زير اقدام نمود :
الف- حذف سيستم شفت و غلافتي و استفاده از پمپهاي شناور
ب - استفاده از پمپها و موتورهاي با راندمان بالاتر و استاندارد
 
چنانچه اصلاح راندمان تجهيزات مذكور صورت پذيرد و با فرض اينكه طرح بر روي 50% از چاههاي موجود اجرا گردد ، با بهبود راندمان هر حلقه به ميزان 20% مجموعاً شاهد كاهش ديماند مصرفي و كاهش انرژي مصرفي به ميزانهاي 150 مگاوات و 800 ميليون كيلووات ساعت خواهيم شد .

سرفصلهاي عملكرد در زمينه صرفه جويي در بخش كشاورزي
شناسايي
- شناسائي چاههاي بدون برق
- شناسائي توليد كنندگان موتورهاي كشاورزي و عوامل بهينه سازي موتورهاي كشاورزي
فرهنگ سازي
-تبليغات رسانه اي
-توجيه و آشنا سازي كشاورزان ( در اين راستا تا كنون مصوبات لازم از هيات محترم دولت نيز اخذ گرديده است)
- انجام فعاليتهاي فرهنگي و همچنين تدوين استانداردهاي اجباري بمنظور تشويق كشاورزان براي جايگزيني تجهيزات قديمي‏ با تجهيزات با راندمان بهتر
- فراهم سازي چارچوب تمهيدات قانوني جهت همكاري ساير ارگانها با طرح
- معرفي فن آوريهاي جديد
فعاليتهاي اجرايي
- 20 ساعته كردن چاههاي كشاورزي موجود
عمليات نصب كنتاكتورهاي مورد نياز براي اجراي طرح و انجام قطع و وصل اتوماتيك در 4 ساعت پيك ، توسط پرسنل شركتهاي توزيع و يا پيمانكاران مربوطه انجام خواهد شد . اجـراي كـامل طـرح طـي يك بـرنامه سه ساله امكان پذير مي‏باشد . محدوديت اصلي اجراي طرح ، تامين كنتاكتور و ساعت مـورد نيـاز مي‏باشد كه بايد توسط خريد خارجي تامين گردد.
- برقدار كردن 20 ساعته چاههاي كشاورزي ديزلي :
با توجه به اينكه استفاده از ديزل در چاههاي كشاورزي براي كشاورزان مشكلات متعددي را بهمراه دارد و با برقدار شدن چاه ضمن كاهش مشكلات ضريب اطمينان از بهره‏بـرداري چـاه افزايـش يافتـه و هزينه هاي بهره برداري به شدت كاهش مي‏يابد (حدود 3 ميليون تومان در سال براي يك حلقه چاه 100 كيلووات). بديهي است در صورت فراهم آمدن امكانات توسط شركتهاي برق ، استقبال از طرف كشاورزان براي اين امر وجود دارد. براي انجام اين امر نياز به احداث شبكه هاي اصلي و پستهاي فوق توزيع توسط شركتهاي برق مي‏باشد ، بطوريكه براي هر حلقه چاه بطور متوسط نياز به احداث 1 كيلومتر شبكه مي‏باشد . اين كار توسط شركتهاي توزيع برق و پيمانكاران مربوطه در طي يك برنامه 10 ساله امكان پذير مي‏باشد. محدوديت اين طرح ، كمبود منابع مالي است .
- اصلاح و افزايش راندمان تجهيزات نصب شده موجود:
بكمك روابط عمومي شركتهاي برق مي‏توان در اين راستا فعاليت مفيدي داشت . با اين حال موفقيت اين طرح نياز به همكاري ديگر سازمانها از جمله موسسه استاندارد دارد. زمان مورد نياز در طول اجراي برنامه 5 سال مي‏باشد. محدوديت اين طرح ، همكاري شركتهاي سازنده تجهيزات و موسسه استاندارد است.
هزينه ها
- 20 ساعته كردن چاههاي كشاورزي موجود
براي اجراي طرح و انجام قطع و وصل اتوماتيك در 4 ساعت پيك ، نياز به 000ر50 دستگاه تابلو مجهز به كنتاكتور قدرت و ساعت فرمان و سيستمهاي حفاظتي كافي مي‏باشد . براي تهيه تابلو و نصب آن بطور متوسط مبلغ 000ر500ر2 ريال به ازاء هر حلقه چاه پيش بيني شده است و در نتيجه مجموعاً معادل 125 ميليارد ريال مورد نياز مي‏باشد. با توجه به مصوبه هيات محترم وزيران براي اجراي طرح بايد 20% هزينـه برقـراري اشتراك بر اساس قيمت سال جاري به كشاورزان مسترد گردد لذا از اين بابت نيز بايد هزينه اي در نظر گرفته شود كه با توجه به متوسط 40 كيلووات ديماند قراردادي معادل 65 ميليارد ريال مي‏باشد. منـابع مـورد نيـاز از محل منابع داخلي وزارت نيرو و همچنين اعتبارات طرح بهينه سازي انرژي قابل تامين مي‏باشد.
- برقدار كردن 20 ساعته چاههاي كشاورزي ديزلي :
بودجه مورد نياز با توجه به حجم فيزيكي مورد نياز براي هر حلقه چاه حدوداً 50 ميليون ريال مي‏باشد . كه منابع مورد نياز از محل منابع داخلي وزارت نيرو و از منابع طرحهاي بهينه سازي انرژي قابل تامين مي‏باشد.
- اصلاح و افزايش راندمان تجهيزات نصب شده موجود:
بودجه مورد نياز از منابع داخلي شركتها تامين خواهد شد .
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/03
تعداد بازدید:
5123
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal