مدیریت مصرف
مديريت مصرف و اهميت آن

مديريت مصرف و اهميت آن
بهره وري
استفاده ازكمترين امكانات و نيروي انساني براي به دست آوردن بهترين و بيشترين نتيجه را بهره وري گويند.

مديريت مصرف برق
مديريت در مصرف برق عبارت است از استفاده بهينه و به جا از انرژي الكتريكي كه ضمن كاهش در مصرف انرژي الكتريكي، رفاه نيز كاهش نيابد.

پيك بار
ساعاتي از شبانه روز كه مصرف انرژي الكتريكي به اوج خود مي رسد و اين ساعات از زمان غروب خورشيد به مدت 4 ساعت مي باشد( درشش ماه اول از ساعت 19 تا 23 و در شش ماه دوم از ساعت 18 تا 22 را ساعت اوج مصرف مي نامند.).
مصرف انرژي الكتريكي در ايران نسبت به سال 1357 نه برابر گرديده و پيك بار در تابستان امسال به مقدار MW . 2927 رسيده است.
با توجه به رشد سريع و بي رويه مصرف، در بخش توليد با تلاش فراوان خدمتگزاران صنعت برق، به ميزان مصرف توليد داريم ولي ظرفيت ذخيره ما كم مي باشد.

زياده روي در مصرف برق چه پيامدهايي به دنبال دارد؟
مصرف بي رويه برق و بي اعتنايي ما به صرفه جويي ، به ويژه در ساعتهاي اوج مصرف ، باعث مي شود ديگر هموطنان نتوانند از اين نعمت بهره برند.
اثرات منفي فرهنگي، اجتماعي و سياسي خاموشي در روشنايي بر همه آشكار است.
با قطع برق، آب هم پس از اندك زمان قطع مي شود.
در بيمارستانها و مراكز پزشكي قطع برق جان بيماران به خطر مي افتد.
و...
پتانسيلهاي صرفه جويي در ايران
با توجه به بررسي ها و مطالعات انجام شده، پتانسيلهاي عمده صرفه جويي برق در ايران به دو دسته ذيل تقسيم مي شوند:
الف) روشهايي كه سبب كاهش در مصرف انرژي مي شود.
ب) راه كارهايي كه عمدتا سبب كاهش پيك بار مصرفي مي شوند.
 

عمده عواملي كه سبب كاهش در انرژي مصرفي مي شود عبارتند از
1- استفاده از تجهيزات با تكنولوژي مدرن.
2- استفاده از لامپهاي كم مصرف و گازي به جاي لامپهاي رشته اي.
3- اصلاح ساختمانها به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي.
 

استفاده از تجهيزات با تكنولوژي مدرن
استفاده از تجهيزات با تكنولوژي مدرن در كشورهاي پيشرفته طي برنامه هاي ده ساله از سال 1990 تا 2000 توانسته سبب صرفه جويي انرژي به ميزان 10% شود.
بديهي است كشور ما در مقايسه با كشورهاي پيشرفته داراي پتانسيل صرفه جويي بيشتري است.
آمار نشان مي دهد كه در اكثر تجهيزات شامل كولر، يخچال، فريزر و ... طراحي ها براساس تكنولوژي روز دنيا نبوده و انتخاب اين وسايل توسط مصرف كنندگان به صورت بهينه و استاندارد صورت نمي پذيرد.
وسايل خانگي ما در مقايسه با نمونه هاي بهينه جهاني حداقل 50% بيشتر انرژي مصرف مي كنند.
توجه مصرف كنندگان به برچسب انرژي در هنگام خريد لوازم برقي و انتخاب وسايلي كه برچسب مصرف انرژي آنها روي A و B يا C باشد بسيار با اهميت مي باشد زيرا در اين صورت وسيله انتخابي مصرف انرژي كمتر و در نتيجه بازدهي بيشتر مي باشد.

استفاده از لامپهاي كم مصرف و گازي به جاي لامپهاي رشته اي
در كشور ما در حال حاضر بخش عمده اي از مصرف انرژي مربوط به روشنايي است. هزينه تامين برق براي روشن نمودن يك لامپ 100 وات رقمي در حدود 60 دلار به اضافه 000/120 ريال مي باشد.
جايگزيني لامپهاي كم مصرف و فلورسنت ( مهتابي) به جاي لامپهاي رشته اي ( معمولي) موجب صرفه جويي مصرف برق و كاهش هزينه هاي برق مصرفي مشترك مي شود.
يك لامپ كم مصرف در مقايسه با لامپ رشته اي با مصرف انرژي، همان مقدار روشنايي لامپ رشته اي را با كيفيت بالاتر توليد مي نمايد.
علاوه بر مطلب فوق طول عمر لامپ كم مصرف 8 برابر لامپهاي رشته اي است ( در مكانهايي كه استفاده از روشنايي لامپ در طول شبانه روز بيش از 15 دقيقه مي باشد استفاده از لامپهاي كم مصرف توصيه مي شود).
لامپهاي مهتابي ( فلورسنت ) نيز مانند لامپهاي كم مصرف مفيد و كاربرد فوق را دارند.
برخلاف اكثر كشورهاي دنيا هنوز استفاده وسيع از لامپهاي كم مصرف صورت نمي پذيرد. جايگزيني لامپهاي كم مصرف و گازي ( فلورسنت، بخارسديم، بخار جيوه و ... ) به جاي لامپهاي رشته اي يكي ديگر از پتانسيلهاي عمده صرفه جويي است كه بايد در شبكه هاي روشنايي معابر، ادارت ، سازمانها و منازل مورد استفاده قرار گيرد.
شايان ذكر است اصلاح در مصرف روشنايي ( مقدار لامپهاي مورد نياز براي تامين روشنايي ) نيز بسيار با اهميت مي باشد.

اصلاح ساختمانها به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي
در اين زمينه بايد فرهنگ ساختمان سازي بهينه شود و رعايت استانداردهاي سرمايشي و روشنايي بسيار با اهميت مي باشد.

عمده روشهايي كه باعث كاهش پيك مصرف مي شود عبارتند از:
1- جابجايي بارهاي سرمايشي ( يخچال و فريزر ) و خنك كننده ها ( كولرها و چيلرها ) از ساعات پيك به ساعات غير پيك .
2- اعمال نرخهاي چند تعرفه به منظور تشويق براي مصرف كمتر در ساعات پيك بار.
3- هماهنگي با صنايع براي جابجايي مصارف زياد از ساعات پيك و اعمال مديريت در مصرف آنها.
4- انجام كارهاي فرهنگي براي خانواده ها جهت عدم استفاده از برخي تجهيزات پر مصرف از قبيل ماشين لباسشويي، كولر، جاروبرقي، اتو، سماور برقي و پلوپز در ساعات پيك.
5- اعمال مديريت مصرف هوشمند براي مجتمع ها و مصارف بزرگ به طوري كه سيستمهاي سرمايشي آنها در ساعات قبل و بعد پيك مورد استفاده قرار گيرد.
 

در ذيل به بيان راه كارهاي جهت صرفه جويي براي انواع مشتركين مي پردازيم.
الف) خانگي:
- آموزش صرفه جويي در مصرف برق به كودكان و نوجوانان در سطح مدارس.
- آگاه سازي از طريق رسانه ها .
- ترويج فرهنگ بكارگيري لامپهاي كم مصرف و گازي.
- خريد تجهيزات با دقت در برچسب انرژي آنها.
- نصب لوازم اندازه گيري چند تعرفه براي كاهش مصرف در ساعات اوج بار.

ب) صنايع:
- تحقق نصب كنتورهاي چند تعرفه با اولويت ديماند مصرفي.
- نصب خازن جهت كاهش تلفات شبكه.
- تهيه طرحهاي جابجايي بار در صنايع
- استفاده از لامپهاي كم مصرف و گازي به جاي رشته اي براي تامين روشنايي.

ج) عمومي:
- استفاده از لامپهاي كم مصرف و گازي به جاي رشته اي در ادارات دولتي و تاسيسات تابعه، مساجد و اماكن عمومي.
- نصب لوازم اندازه گيري چند تعرفه براي كاهش مصرف در ساعات اوج بار.

د)تجاري:
- استفاده از لامپهاي كم مصرف و گازي به جاي رشته اي.
- تشويق مصرف كنندگان به مصرف كم.
- نصب لوازم اندازه گيري چند تعرفه براي تشويق به جابجايي زمان مصرف.

و) كشاورزي:
- برقي كردن چاههاي كشاورزي كه با جايگزين انرژي الكتريكي به جاي سوخت مايع كمك بزرگي به اقتصاد ملي مي نمايد.
- استفاده از پمپ هاي شناور به جاي الكتروموتورهاي شتافت و غلافتي كه باعث 30% كاهش در مصرف انرژي الكتريكي مي گردد.

ه) ساير بخشها:
- طراحي مناسب و فني روشنايي.
- استفاده از لامپهاي كم مصرف و پربازده .

دانستنيهاي مهم در مورد وسايل برقي خانگي:
نوع دستگاه قدرت برحسب وات زمان مصرف يك كيلووات ساعت
ماشين لباسشويي 2500 24 دقيقه
كولر گازي 2000 30 دقيقه
كولر آبي 500 2 ساعت
بخاري برقي 2000 30 دقيقه
جارو برقي 1000 1 ساعت
سماور برقي 1000 1 ساعت
اتو 1000 1 ساعت
پلوپز 800 25/1 ساعت
لوستر 8 شعله 480 1/2 ساعت
فريزر 12 فوت 200 5 ساعت
يخچال 12 فوت 200 5 ساعت
تلويزيون رنگي 120 8 ساعت
لامپ رشته اي 100 10 ساعت
مهتابي 40 25 ساعت
لامپ كم مصرف 18 55 ساعت

هدف از مديريت در مصرف برق كاهش آسايش و رفاه شما مشترك محترم نبوده، بلكه استفاده بهينه و به جا از انرژي الكتريكي مي باشد.

نتيجه گيري :
براساس بررسي هاي انجام شده با توجه به سياست تعرفه هاي زمان مصرف، نصب كنتورهاي چند تعرفه، بكارگيري لامپهاي كم مصرف، امال كنترل بر روي وسايل برودتي و سرمايشي ، جابجايي برنامه ريزي شده در خطوط توليد برخي از كارخانه ها و ... مي توان تاثير قابل توجهي در كاهش پيك شبكه سراسري و عدم سرمايه گذاري هنگفتي براي توسعه ظرفيتهاي نيروگاهي و شبكه داشته باشد.
شايان ذكر است به ازاء هر مگاوات صرفه جويي در انرژي الكتريكي معادل 8/0 ميليون دلار صرفه جويي در اقتصاد ملي صورت مي پذيرد كه رقم بسيار قابل توجهي مي باشد.
اميد است با بكار بستن توصيه هاي اين مجموعه ، علاوه بر انجام وظيفه ملي خويش باعث كاهش هزينه ها و كمك به اقتصاد ملي شويد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/03
تعداد بازدید:
6799
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal