تحقیقات
مقالات شركت

آثار پژوهشي شركت توزيع نيروي برق شيراز

 
سال
كنفرانس، سمينار، همايش، مجله
عنوان اثر پژوهشي
نويسندگان
رديف
1380
سومين همايش ملي مهندسي برق
تاثير اتوماسيون و كنترل بر قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع
حبيب اله شباني
1
1381
سومين همايش كيفيت و بهره وري
تأثير اتوماسيون بر قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع
حبيب اله شباني
2
1381
هفتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
حسن جباري
3
1381
هفتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
محمد رضا محسن پور
4
1381
هفتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
محمد رضا محسن پور
5
1382
چهارمين كنفرانس مديران كيفيت
نقش ابزارهاي مديريت كيفيت در بهبودگرايي و اثربخشي فرآيندها
حبيب اله شباني
6
1382
هشتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
بررسي روش هاي نوين قرائت كنتور راديويي و مقايسه آنها با ساير روش ها
عنايت اله حمزوي
7
1382
هشتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
جليل عابدي
8
1382
هشتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
حسن جباري
9
1382
هشتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
خليل فخارزادگان، اردلان ايلامي
10
1383
سومين همايش ايمني و بهداشت حرفه اي در برق
جايگاه ايمني و روش هاي ترويج و ارتقاي فرهنگ ايمني
صدراله جوكار
11
1383
نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
خليل فخارزادگان
12
1383
نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
عباداله عبادي
13
1383
نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
سيد مرتضي موسوي نژاد، محمود سيوف  
14
1383
نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
مهندسي مجدد و مديريت كيفيت فراگير در فرآيند بهبود و نوسازي شركت هاي توزيع برق
علي آغولي
15
1384
فصلنامه علمي- ترويجي دوره هفتم
بررسي و تعيين قيمت تمام شده قرارداد توسعه و احداث در شركت توزيع نيروي برق شيراز
محمد نمازي، علي آغولي
16
1384
چهارمين همايش ايمني و بهداشت حرفه اي در صنعت برق
ارتباطات ميان فردي ابزار مديريت ايمني است
حبيب اله شباني
17
1384
دهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
علي آغولي
18
1384
دهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
مجيد نامور، رسول شجاعي
19
1385
دومين همايش ايمني و بهداشت حرفه اي در صنعت برق
اثرات زيست محيطي كابلهاي برق
حبيب اله شباني،عليرضا سيد علوي
20
1385
يازدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
چگونگي رفتار انضباطي با كاركنان در سازمان
علي آغولي
21
1385
يازدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
علي آغولي
22
1385
بيست و يكمين كنفرانس بين المللي برق
جابجايي بهينه نصب اتوبوستر درجهت رفع افت ولتاژ با استفاده از نرم افزار CYME
در شبكه هاي فشار متوسط توزيع -فيدر نمونه 404 ايستگاه سروستان
حبيب اله شباني،هادي حق شناس،
عليرضا ذوالعلمين
23
1385
بيست و يكمين كنفرانس بين المللي برق
پيش بيني وقوع عيب در ترانسفورماتورهاي قدرت
عليرضا خواجه
24
1386
بيست و دومين كنفرانس بين المللي برق
حبيب اله شباني
25
1386
دوازدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
محمد رضا محسن پور
26
1387
سيزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
محمد رضا محسن پور
27
1387
اولين كنفرانس نيروگاههاي برق
تشخيص عيوب ترانسفورماتورهاي قدرت با الگوريتم تلفيقي گوس- نيوتن و بيسن
عليرضا خواجه
28
1387
بيست و سومين كنفرانس بين المللي برق
مقايسه روند افت خواص روغن احياء شده و نو در ترانسفورماتورهاي روغني
عليرضا خواجه، عليرضا سيفي، پرهام منفرد
29
2009
International Journal of Innovations in Energy Systems and Power (IJESP), Vol 4, no.1 April 2009
Reactive Power Pricing in Competitive Electric Markets Using a Sequential Linear Programming with Considered Investment Cost of Capacitor Banks
امين رئيس زاده
30
1388
چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
نقش مهندسي مجدد و مديريت كيفيت فراگير در فرايند بهبود و نوسازي شركتهاي توزيع برق
علي آغولي
31
1388
چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
تشخيص عيوب ترانسفورماتورها با الگوريتم تلفيقي گوس - نيوتن
عليرضا خواجه
32
1388
چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
كاربرد مهندسي ارزش در طراحي بهينه شبكه توزيع جهت كاهش تلفات
عليرضا خواجه، پرهام منفرد
33
1388
چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
سنتز پليمر جديد پلي تيانو (2 و 3) تيفون با قابليت هدايت بسيار بالا
و دانسيته كم در كابلهاي الكتريكي
عليرضا خواجه، پرهام منفرد
34
1388
چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
بررسي رفتار انواع مشتركين در صنعت برق جهت مديريت مصرف انرژي
 و كاهش خاموشي هاي ناشي از كمبود انرژي
هادي  حق شناس، حسين وفايي
35
1388
چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
اصلاح زنجيره تامين صنعت برق ايران و نقش فن آوري اطلاعات در بهبود آن
ناصر افشار، عباس كريمي
36
1388
هفتمين كنفرانس بين المللي مديريت
جايگاه مولفه قدرت در فرايند تصميم گيري سازماني
محمود صانعي
37
1388
اولين كنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايران
An Introduction to Biomass Energy and It’s Conversion Technologies
ميثم اميري
38
1388
اولين كنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايران
An Introduction to Ocean Energy Technologies
ميثم اميري
39
1388
مجله گزارش سازمان نظام مهندسي استان فارس
پستهاي كامپكت راه حل مشكل احداث پست زميني برق در مجموعه هاي ساختماني
حسن شيعتي
40
1388
ماهنامه اختصاصي وزارت نيرو
بررسي تلفات در سيستم قدرت و روش هاي كاهش آن
جلال باقري
41
1388
بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق
عليرضا خواجه، پرهام منفرد، مراد درخشان
42
1388
بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق
عليرضا خواجه، پرهام منفرد، مراد درخشان
43
1388
بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق
عليرضا خواجه، نرگس ساجديان، مراد درخشان
44
1388
دومين همايش مقررات ملي ساختمان
روش هاي كلاسيك و پيشرفته كنترل روشنايي ساختمانها
امين رئيس زاده، عباس كريمي
45
1388
اولين كنفرانس سراسري اصلاح الگوي مصرف انرژي الكتريكي
اصول كلاسيك و پيشرفته بازيافت حرارت تلف شده در كارخانجات سيمان جهت توليد برق