تحقیقات
مقالات شركت

آثار پژوهشي شركت توزيع نيروي برق شيراز

 
سال
كنفرانس، سمينار، همايش، مجله
عنوان اثر پژوهشي
نويسندگان
رديف
1380
سومين همايش ملي مهندسي برق
تاثير اتوماسيون و كنترل بر قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع
حبيب اله شباني
1
1381
سومين همايش كيفيت و بهره وري
تأثير اتوماسيون بر قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع
حبيب اله شباني
2
1381
هفتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
حسن جباري
3
1381
هفتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
محمد رضا محسن پور
4
1381
هفتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
محمد رضا محسن پور
5
1382
چهارمين كنفرانس مديران كيفيت
نقش ابزارهاي مديريت كيفيت در بهبودگرايي و اثربخشي فرآيندها
حبيب اله شباني
6
1382
هشتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
بررسي روش هاي نوين قرائت كنتور راديويي و مقايسه آنها با ساير روش ها
عنايت اله حمزوي
7
1382
هشتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
جليل عابدي
8
1382
هشتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
حسن جباري
9
1382
هشتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
خليل فخارزادگان، اردلان ايلامي
10
1383
سومين همايش ايمني و بهداشت حرفه اي در برق
جايگاه ايمني و روش هاي ترويج و ارتقاي فرهنگ ايمني
صدراله جوكار
11
1383
نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
خليل فخارزادگان
12
1383
نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
عباداله عبادي
13
1383
نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
سيد مرتضي موسوي نژاد، محمود سيوف  
14
1383
نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
مهندسي مجدد و مديريت كيفيت فراگير در فرآيند بهبود و نوسازي شركت هاي توزيع برق
علي آغولي
15
1384
فصلنامه علمي- ترويجي دوره هفتم
بررسي و تعيين قيمت تمام شده قرارداد توسعه و احداث در شركت توزيع نيروي برق شيراز
محمد نمازي، علي آغولي
16
1384
چهارمين همايش ايمني و بهداشت حرفه اي در صنعت برق
ارتباطات ميان فردي ابزار مديريت ايمني است
حبيب اله شباني
17
1384
دهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
علي آغولي
18
1384
دهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
مجيد نامور، رسول شجاعي
19
1385
دومين همايش ايمني و بهداشت حرفه اي در صنعت برق
اثرات زيست محيطي كابلهاي برق
حبيب اله شباني،عليرضا سيد علوي
20
1385
يازدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
چگونگي رفتار انضباطي با كاركنان در سازمان
علي آغولي
21
1385
يازدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
علي آغولي
22
1385
بيست و يكمين كنفرانس بين المللي برق
جابجايي بهينه نصب اتوبوستر درجهت رفع افت ولتاژ با استفاده از نرم افزار CYME
در شبكه هاي فشار متوسط توزيع -فيدر نمونه 404 ايستگاه سروستان
حبيب اله شباني،هادي حق شناس،
عليرضا ذوالعلمين
23
1385
بيست و يكمين كنفرانس بين المللي برق
پيش بيني وقوع عيب در ترانسفورماتورهاي قدرت
عليرضا خواجه
24
1386
بيست و دومين كنفرانس بين المللي برق
حبيب اله شباني
25
1386
دوازدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
محمد رضا محسن پور
26
1387
سيزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
محمد رضا محسن پور
27
1387
اولين كنفرانس نيروگاههاي برق
تشخيص عيوب ترانسفورماتورهاي قدرت با الگوريتم تلفيقي گوس- نيوتن و بيسن
عليرضا خواجه
28
1387
بيست و سومين كنفرانس بين المللي برق
مقايسه روند افت خواص روغن احياء شده و نو در ترانسفورماتورهاي روغني
عليرضا خواجه، عليرضا سيفي، پرهام منفرد
29
2009
International Journal of Innovations in Energy Systems and Power (IJESP), Vol 4, no.1 April 2009
Reactive Power Pricing in Competitive Electric Markets Using a Sequential Linear Programming with Considered Investment Cost of Capacitor Banks
امين رئيس زاده
30
1388
چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
نقش مهندسي مجدد و مديريت كيفيت فراگير در فرايند بهبود و نوسازي شركتهاي توزيع برق
علي آغولي
31
1388
چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
تشخيص عيوب ترانسفورماتورها با الگوريتم تلفيقي گوس - نيوتن
عليرضا خواجه
32
1388
چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
كاربرد مهندسي ارزش در طراحي بهينه شبكه توزيع جهت كاهش تلفات
عليرضا خواجه، پرهام منفرد
33
1388
چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
سنتز پليمر جديد پلي تيانو (2 و 3) تيفون با قابليت هدايت بسيار بالا
و دانسيته كم در كابلهاي الكتريكي
عليرضا خواجه، پرهام منفرد
34
1388
چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
بررسي رفتار انواع مشتركين در صنعت برق جهت مديريت مصرف انرژي
 و كاهش خاموشي هاي ناشي از كمبود انرژي
هادي  حق شناس، حسين وفايي
35
1388
چهاردهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
اصلاح زنجيره تامين صنعت برق ايران و نقش فن آوري اطلاعات در بهبود آن
ناصر افشار، عباس كريمي
36
1388
هفتمين كنفرانس بين المللي مديريت
جايگاه مولفه قدرت در فرايند تصميم گيري سازماني
محمود صانعي
37
1388
اولين كنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايران
An Introduction to Biomass Energy and It’s Conversion Technologies
ميثم اميري
38
1388
اولين كنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايران
An Introduction to Ocean Energy Technologies
ميثم اميري
39
1388
مجله گزارش سازمان نظام مهندسي استان فارس
پستهاي كامپكت راه حل مشكل احداث پست زميني برق در مجموعه هاي ساختماني
حسن شيعتي
40
1388
ماهنامه اختصاصي وزارت نيرو
بررسي تلفات در سيستم قدرت و روش هاي كاهش آن
جلال باقري
41
1388
بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق
عليرضا خواجه، پرهام منفرد، مراد درخشان
42
1388
بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق
عليرضا خواجه، پرهام منفرد، مراد درخشان
43
1388
بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق
عليرضا خواجه، نرگس ساجديان، مراد درخشان
44
1388
دومين همايش مقررات ملي ساختمان
روش هاي كلاسيك و پيشرفته كنترل روشنايي ساختمانها
امين رئيس زاده، عباس كريمي
45
1388
اولين كنفرانس سراسري اصلاح الگوي مصرف انرژي الكتريكي
اصول كلاسيك و پيشرفته بازيافت حرارت تلف شده در كارخانجات سيمان جهت توليد برق
امين رئيس زاده، عباس كريمي، ميثم اميري
46
1389
بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي برق
مطالعات برآورد بار ميان مدت شهر شيراز
امين رئيس زاده، عباس كريمي، هادي معظم
47
1389
بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي برق

مديريت ريسك پروژه احداث مولدهاي مقياس كوچك با نرم افزار Pertmaster

عليرضا خواجه
48
1389
پانزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
يادگيري الگويي راهي بسوي توسعه و بهبود شركتهاي توزيع برق
علي آغولي
49
1389
پانزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
روش جديد حفاظت خطوط فشار ضعيف زميني در شبكه­ هاي توزيع شعاعي
عليرضا خواجه، پرهام منفرد، وحيد ذنوبي
50
1389
اولين كنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و كارآفريني
ارتباط پوياي تعهد سازماني و تعهد حرفه اي در متخصصين شركت توزيع نيروي برق شيراز
حجت مشتاقيان، علي احمدزاده، مهدي فروزانفر
51
1389
اولين كنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و كارآفريني
رفتارهاي سياسي و نقش آن در تصميم گيري سازماني
رحمت كريمي نژاد، محمود صانعي،               حجت مشتاقيان
52
1389
هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت
اجراي طرح جانشين پروري در شركت توزيع برق شيراز
سيد محمد حسن صحرائيان، علي احمد زاده، محمود صانعي  
53
1389
دومين همايش ويژه اقتصادي نفت پارس جنوبي
ارزيابي اقتصادي توليد برق با گازهاي ارسالي به فلز پالايشگاه
عليرضا خواجه
54
 1389  كتاب
بررسي سيستم هاي قدرت به كمك كامپيوتر
محمود جورابيان، امين رئيس زاده
55
2010
UPEC
Transient Stability Evaluation of Power Systems
With Large Amount of Distributed Generation
علي خسروي، سيد احمد موسوي
56
1390
شانزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
تخمين ميزان پيك بارسرد بادر نظرگرفتن عدم قطعيت به روش مونت كارلو
عليرضا خواجه
57
1390
شانزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
تشخيص عيوب ترانسفورماتورها با سيستم هوشمند استنتاج وفقي فازي – عصبي ANFIS
عليرضا خواجه
58
1390
شانزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
 بهينه سازي مبتني بر GA و GIS در شبكه هاي توزيع
عظيم نوبخت، امين رئيس زاده، ناصر افشار، حسين وفايي
59
1390
شانزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر برون سپاري در شركت توزيع نيروي برق شيراز
حجت مشتاقيان، محمد رضا زارع، محمود صانعي، مهدي فروزانفر
60
1390
شانزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
معرفي سيستم يكپارچه برنامه ريزي و مديريت خاموشي و بررسي جايگاه آن
در شركت توزيع نيروي برق شيراز
مينا سجادي
61
1390
بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق
امين رئيس زاده، عباس كريمي، هادي معظم
62
1390
بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق
امين رئيس زاده، عباس كريمي، هادي معظم
63
1390
بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق
امين رئيس زاده، عباس كريمي، هادي معظم
64
1390
بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق
 صديقه پور عدل، مريم كوشا، زهرا زارعي
65
1390
نهمين دوره كنفرانس بين المللي مديريت
مينا سجادي، مريم كوشا
66
1390
ششمين كنفرانس كنترل و حفاظت سيستم هاي قدرت
تخمين عيوب تپ چنجر ترانسفورماتورهاي قدرت با سيستم هوشمند
عليرضا خواجه
67
1390
چهارمين كنفرانس فناوري اطلاعات و دانش
تحليل كيفي استفاده و خشنودي سالمندان از اينترنت
سيد باقر احمدي
68
1390
دومين كنفرانس بين المللي كنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون
و صرفه جويي در مصرف آب و برق
          سيد علي اكبر صفوي،  عباس كريمي، محمد حسن پور، مهدي شمس، امين رئيس زاده
69
1390
دومين كنفرانس بين المللي كنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون
تخمين پارامترهاي اساسي روغن ترانسفورماتورها
با سيستم هوشمند استنتاج وفقي فازي –عصبي ANFIS
عليرضا خواجه
70
1390
هشتمين همايش ملي كيفيت و بهره وري در صنعت برق
مقدمه اي بر تهديد و EMP صاعقه
حبيب اله شباني
71
1390
هشتمين همايش ملي كيفيت و بهره وري در صنعت برق
روش جديد جهت كاهش مقاومت خاك در سيستم هاي اتصال زمين
با استفاده از كلوخه بنتونيت و ارزيابي آن با روش هاي قبلي
حبيب اله شباني
72
1391
هفدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
قراردادهاي تهاتري تبديل شبكه مسي به كابل خودنگهدار يك تير و چند نشان
عظيم نوبخت، محمد محمديان،مجيد زرگر باشي، امين رئيس زاده
73
1391
هفدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
ارائه روشي جهت مكانيابي خطا و بازيابي شبكه در شبكه هاي توزيع مقياس بزرگ
زهرا شريفي، مينا سجادي
74
1391
هفدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
يادگيري الگويي راهي به سوي توسعه و بهبود شركت هاي توزيع برق
علي آغولي
75
1391
هفدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
توسعه تفكر سيستمي و ارتقاي همكاري در شركت هاي توزيع نيروي برق
حجت مشتاقيان، محمد رضا زارع، علي انوري
76
1391
بيست و هفتمين كنفرانس بين المللي برق
عليرضا خواجه
77
1391
بيست و هفتمين كنفرانس بين المللي برق
علي انوري، حجت مشتاقيان،محمد رضا زارع، فاطمه زارع
78
1391
پنجمين كنفرانس ملي نيروگاه هاي برق
عليرضا خواجه
79
1391
دومين همايش ملي انرژي باد و خورشيد
عليرضا خواجه
80
1391
چهارمين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي
سيد باقر احمدي، علي خان احمدي
81
1391
 اولين كنگره اتوماسيون صنعت برق
 حيدر ثابت، حسن اكبري، حسين رعيت پيشه، غلامرضا ذنوبي
82
1391
اولين كنگره اتوماسيون صنعت برق
 محمد محمدي، هادي فتوح آبادي، پرهام منفرد
83
1391
اولين كنگره اتوماسيون صنعت برق
 مالك سلطاني نژاد، زهرا شريفي
84
1391
اولين همايش ارتباط صنعت برق با دانشگاه‌ها و مراكز علمي
سرور آژنده، امين رئيس زاده،   محمد حسام محمدي، حسن برزگر، سيد محمد جعفري،
سيد علي اكبر صفوي
85
1391
 اولين كنفرانس منطقه اي سيرد ايران
 عباس كريمي، امين رئيس زاده،
سيد علي اكبر صفوي
86
1391
 اولين كنفرانس منطقه اي سيرد ايران
عظيم نوبخت، حجت مشتاقيان
87
1391
اولين كنفرانس منطقه اي سيرد ايران
 زهرا شريفي، حيدر صامت
88
1391
اولين كنفرانس منطقه اي سيرد ايران
بررسي تاثير مالي حذف انبار از طريق عدم خريد كالاهاي غيراساسي و پياده سازي تفكر ناب
در شركت توزيع نيروي برق شيراز
 محمد محمديان، اصغر ورع،اكبر شهرياري،    علي انوري
89
1391
 اولين كنفرانس منطقه اي سيرد ايران
 عظيم نوبخت، مجيد زرگر باشي، حجت مشتاقيان
90
1391
ماهنامه صنعت برق، شماره 169
عظيم نوبخت، ناصر افشار،حامد طاووسي
91
1391
قصلنامه علمي، ترويجي مديريت و توسعه
 امير حسين امير خاني،حجت مشتاقيان
92
1391
اولين همايش منطقه اي حسابداري و مديريت
 مرضيه برزگر، نرجس محمدي
93
1391
كنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مهندسي
عليرضا رجبي، رضا صداقتي،عظيم نوبخت
94
1391
كنگره ملي مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات
 رضا صداقتي، عظيم نوبخت، نعمت منصف
95
1391
كتاب
امين رئيس زاده
96
1391 
كنفرانس ملي مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان
 ارائه الگوريتم تشخيص و حفاظت خطاي جريان و ولتاژ شبكه هاي توزيع با ميكروكنترلر 
عليرضا خواجه   97
1391 
كنفرانس ملي مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان
 شبيه سازي و كنترل سيستم ميكروتوربين با استفاده از سيمولينك مطلب 
عليرضا خواجه  98 
1392
فصلنامه انجمن مهندسين برق و الكترونيك شاخه فارس
عباس كريمي، امين رئيس زاده،
محمد هادي معظم
99
1392
هجدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
عليرضا خواجه، علي مهدوي
100
1392
هجدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
حجت مشتاقيان، علي انوري، عظيم نوبخت
101
1392
هجدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
حجت مشتاقيان، علي انوري، عظيم نوبخت 
102
1392
هجدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
فرشاد جعفري، صلاح بهمن آرا،
اشكان رحيمي كيان
103
1392
هجدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
نرجس محمدي، مرضيه برزگر،  وحيد محمدي
104
1392
هجدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
حامد طاووسي، زهرا شريفي
105
2013
CIRED 2013
عظيم نوبخت، حجت مشتاقيان، رضا صداقتي، وحيد قائدي
106
2013
CIRED 2013
مينا سجادي، بابك نيك نيا
107
1392
بيست و هشتمين كنفرانس بين المللي برق
علي انوري، حجت مشتاقيان
108
1392
بيست و هشتمين كنفرانس بين المللي برق
حجت مشتاقيان
109
1392
بيست و هشتمين كنفرانس بين المللي برق
محمد حامد توكلي
110
1392
بيست و هشتمين كنفرانس بين المللي برق
پرهام منفرد، امين رئيس زاده
111
1392 
دومين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در مديريت صنعت برق
مكانيابي گروههاي اتفاقات-عمليات فشار متوسط شهر شيراز با استفاده از GIS
زهرا سهرابي،مينا سجادي،ناصرافشار
112 
1392 
دومين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در مديريت صنعت برق
 ارزيابي مدل هاي درونيابي فضايي جهت برآورد ولتاژ شبكه فشار متوسط در محيط GIS 
حامد طاووسي،ناصرافشار،فرشاد جعفري
 113
1392 
دومين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در مديريت صنعت برق
فروش انشعاب مبتني بر GIS با استفاده از دستورالعمل هاي سازماني و فناوري اطلاعات 
حسين وفايي،ناصرافشار،حامد طاووسي  114
1392 
دومين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در مديريت صنعت برق
روشها، الزامات و نكات كليدي در تهيه نقشه هاي كاربردي در سامانه GIS  
ناصرافشار،حسين وفايي،حامد طاووسي
 115
1392  دومين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در مديريت صنعت برق 
 
بهينه سازي طراحي و مهندسي در شركتهاي توزيع و اصلاح روشهاي بروزرساني اطلاعات در محيط GIS 
ناصرافشار،حسين وفايي،حامد طاووسي
116 
1392 
دومين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در مديريت صنعت برق
 ده مخاطره مهم امنيت اطلاعات در سامانه GIS و روش كاربردي مقابله با آنها  
 
ناصرافشار،حسين وفايي
117 
1392 
دومين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در مديريت صنعت برق
 بكارگيري سامانه اطلاعات مكاني در مطالعات طرح جامع شبكه فشارمتوسط كلانشهر شيراز  فهيمه گرمسيريان، فاطمه عبادي، ساره نصيري  118
1392   
دومين كنفرانس منطقه اي سيرد ايران
بهينه سازي مصرف انرژي هاي نو در يك ساختمان مسكوني با روش Multi-Agent Reinforcement Learning 
 مهدي احراري،عباس كريمي،فرشاد جعفري،امين رئيس زاده  119 
1392   
دومين كنفرانس منطقه اي سيرد ايران
 
معرفي روشي جديد براي تخمين طول عمر مفيد شبكه كابل خودنگهدار 
امين رئيس زاده، عظيم نوبخت، مهدي احراري   120
 1392  
دومين كنفرانس منطقه اي سيرد ايران
 خدمات الكترونيك در بخش عمومي، سنجش رضايت مشتركين از كيفيت خدمات الكترونيك شركت توزيع نيروي برق شيراز
 
 سيد باقر احمدي
121 
1393   سومين كنفرانس منطقه اي سيرد
ارزيابي تأثير ورود خودروهاي هيبريدي به شبكه توزيع برق با استفاده از برنامه‏ريزي سناريو 
 علي انوري 122 
 1393  
دوازدهمين كنفرانس مديريت
معرفي چارچوب يكپارچه مديريت فرايندها و استراتژي‏هاي سازمان براي طرحريزي داشبورد اطلاعات مديريت (مطالعه موردي: شركت توزيع نيروي برق شيراز)  علي انوري،مريم كوشا، مينا سجادي 123 
 1393  كنفرانس بين المللي مديريت  
طرح توانمندسازي مديران فردا شركت توزيع نيروي برق شيراز
علي احمدزاده - محمد حامد توكلي
124 
1393  اولين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري   
نقش توانمند سازي كاركنان بر رفتار شهروندي سازماني آنها
محمد حامد توكلي - حجت مشتاقيان
125 
1393   
اولين بين المللي مديريت و حسابداري
بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان در شركت توزيع نيروي برق شيراز
محمد حامد توكلي - علي انوري
126 
 1393  
دومين همايش ملي كسب و كار
(BPO)توسعه يك مدل تصميم گيري براي برون سپاري فرايند كسب و كار
محمد حامد توكلي - مهدي فروزانفر - محمد محمديان
127
 1393
سومين كنگره بين‌المللي اتوماسيون صنعت برق در دانشگاه شيراز 
تاثير حضور توليدات پراكنده بر برنامه ريزي و پياده سازي سيستم هاي اتوماسيون شبكه هاي توزيع برق
ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺠﺎدي، فاطمه مهربان
128
1393 
سومين كنگره بين‌المللي اتوماسيون صنعت برق در دانشگاه شيراز 
 
طرح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮات رادﯾﻮﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اتوماسيون توزيع ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز
ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺠﺎدي، زهرا سهرابي
129
1393 
سومين كنگره بين‌المللي اتوماسيون صنعت برق در دانشگاه شيراز 
معرفي مدلي به منظور يكپارچه سازي سيستم اتوماسيون توزيع و سيستم GIS در شركت توزيع نيروي برق شيراز
ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺠﺎدي، مهدي آقايي
 130
1393 
دومين كنفرانس ملي روانشناسي و علوم رفتاري
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با معنويت وجهت گيري مذهبي در بين كارآموزان شركت توزيع برق شيراز
مرجان معين فر، مهدي فروزانفر،حجت پيرزادي
131
1393 
هفتمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي مديريت دانش
چالشها و راهكارهاي اجراي مديريت دانش در شركت توزيع نيروي برق شيراز
مهدي فروزان فر،مرجام معين فر، حجت مشتاقيان
132
2014 
International Journal of Research Organizational Behavior and Human Resource Management
Evaluation of Community Learning Centers in Shiraz City from  2005– 2007
مهدي فروزان فر،مرجام معين فر
133
1393   
بيست و نهمين كنفرانس بين المللي برق
طراحي داشبورد اطلاعات مديريت مبتني بر چارچوب علّي فرايندها و استراتژي هاي سازمان
مريم كوشا، علي انوري
134
1393   
سومين كنفراس منطقه اي سيرد
رتبه بندي امور شركت توزيع نيروي برق شيراز با استفاده از تكنيك تاكسونومي عددي 
محمد منصوري،سجاد بهاري خوب
 135
 1393  
نوزدهمين دوره كنفرانس توزيع
تشخيص عيب كاغذي ترانسفورماتور با الگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري 
عليرضا خواجه   136
1393   
نوزدهمين دوره كنفرانس توزيع
 
 برآورد طول عمر كابل خودنگهدار توسط پارامترهاي طولي و عايقي 
عظيم نوبخت،حامد طاووسي،محمد فلاحي، وحيد قائدي  137
 1393  
نوزدهمين دوره كنفرانس توزيع
 
 
جايابي گروه هاي اتفاقات برق شهر شيراز 
 شهريارخير،مينا سجادي،زهرا سهرابي  138
 1393  
 
نوزدهمين دوره كنفرانس توزيع
 
 
 بررسي تاثير تقواي خدمت كاركنان بر بهره وري در سازمان
سعيد خواجه فرد،حجت مشتاقيان, علي انوري
139
 1393 نوزدهمين دوره كنفرانس توزيع 
 
بررسي رابطه تناسب فرد و سازمان، يادگيري سازماني و تعهد حرفه اي در كاركنان شركت توزيع برق شيراز  
 
حجت مشتاقيان, علي انوري
140
1393   
نوزدهمين دوره كنفرانس توزيع
مقايسه مدل Kriging  و CoKriging جهت تخمين ولتاژ شبكه در GIS
حامد طاووسي، ناصر افشار، حسين وفايي   141
1394  بيستمين كنفرانس توزيع برق زاهدان 
 GIS مزيت تهيه طرحهاي مهندسي در محيط سامانه 
ناصرافشار، حامد طاووسي، حسين وفايي  142
 1394  
بيستمين كنفرانس توزيع برق   زاهدان
 
ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توزيع هوشمند در حضور ريزشبكه ها
فرشاد جعفري، مهدي احراري نوري، عظيم نوبخت، عباس كريمي
143
1394   
بيستمين كنفرانس توزيع برق زاهدان
مطالعه تاثير بازاريابي اجتماعي بر نگرش و رفتار صرفه جويانه مشتركين برق خانگي
كبري بخشي زاده برج-فاطمه پريشان-  فرهاد تقوي زاده
144
1394  بيستمين كنفرانس توزيع برق زاهدان 
بررسي عيوب حساس و بار سرد در شبكه هاي توزيع و تاثير آن بر عملكرد رله ها
سيد پرهام منفرد، مهرداد عابدي
145
1394   
بيستمين كنفرانس توزيع برق زاهدان
تاثير مديريت انرژي در بخش صنعت و آناليز تاثير آن بر افق 20 ساله انرژي كشور با استفاده از نرم افزار LEAP  
سيدپرهام منفرد، عليرضا خواجه، علي خسروي، سيد عباس رمضاني
146
1394   
بيستمين كنفرانس توزيع برق زاهدان
 
بحران ناشي از تعويض مجدد كابلهاي خودنگهدار در دهه آينده
عظيم نوبخت، حامد طاووسي، اكبر فضل الهي، مهدي شعباني راد
 147
1394  بيستمين كنفرانس توزيع برق زاهدان 
 تاثير سامانهCHP بر سرانه مصرف انرژي كشور و آناليز تاثير آن بر افق 20 ساله انرژي كشور با استفاده از نرم افزار LEAP 
سيد پرهام منفرد، مرتضي محمدي اردهالي
148 
2014 
International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering Vol:8, No:5
A Review of Control Schemes for Active Power Filters in Order to Power Quality Improvement 
محمدحسن رئوف، عظيم نوبخت، محمد باقر حدادي، محمد رضا طباطبايي
149
2015   
CIRED 2015
Presenting a New Method to Estimate the Remaining Life of Aerial Bundled Cable Network
عظيم نوبخت، مهدي احراري، محمدرضا منصوري صبا
150
 1394  
دومين سمپوزيوم بين المللي علوم مديريت
 
ضرورت آموزش پيمانكاران با رويكرد برون سپاري در شركت توزيع برق شيراز
علي احمدزاده، مهدي فروزان فر، مرتضي سبهاني خالص
151
 1394  
دومين كنفرانس بين المللي مديريت آموزش
فرايند اجرايي مديريت دانش و تاثيرآن بر نظام پيشنهادها در شركت توزيع نيروي برق شيراز  مهدي فروزان فر،محمد حامد توكلي،مرجان معين فر  152
1394  دومين كنفرانس بين المللي مديريت آموزش   
نقش تكنولوژي هاي نوين آموزشي در فرايند ياددهي و يادگيري
مهدي فروزان فر، مرتضي سبهاني خالص،مرجان معين فر
 153
1394 
سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مديريت و حسابداري
ارائه يك چارچوب پيشنهادي به منظور رتبه بندي امور شركت توزيع نيروي برق شيراز با  استفاده از تكنيك تاكسونومي عددي
اصغر ورع، رويا ايزدپناه، محمد منصوري، سجاد بهاري خوب
154
1394 
سومين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني
يكپارچه سازي سيستم GIS واتوماسيون توزيع، گام نخست هوشمندسازي شبكه در شركت توزيع نيروي برق شيراز 
مينا سجادي، زهرا سهرابي  155
 1394
سومين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني
پياده سازي مطالعات طرح جامع برق رساني بر اساس ساختار GIS در شهر شيراز
مهدي احراري، حامد طاووسي، عباس كريمي
156
1394 
سومين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني
 Determinstic در مقابل  Geostatistica
  ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ولتاژ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﺤﯿﻂ GIS)
ﺣﺎﻣﺪ ﻃﺎووسي، ناصر افشار، حسين وفايي
157 
1394 
سومين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني
 ﻓﯿﺪرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ الگوريتم هاي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در شبكه هاي توزيع بر اساس پايگاه داده مكاني GIS
عظيم نوبخت، حامد طاووسي، فرشاد جعفري
158
 1394
سومين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني
بارزسازي تغييرات آلودگي نوري  شيراز با استفاده از تصاوير ماهواره اي  در محيط GIS
علي صفي پور، حامد طاووسي، عظيم نوبخت
159 
1394 
سومين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني
نقش SDI در مديريت چالشهاي بخش كشاورزي 
هادي معظم،ناصر افشار، مهدي احراري
160 
1394   
سي امين كنفرانس بين المللي برق 
ارزيابي و بررسي شركت هاي توزيع برق  با استفاده از روش AHP-BSC 
محمد حامد توكلي،حجت مشتاقيان
161 
 1394  
چهارمين كنفرانس منطقه اي سيرد
ارزيابي قابليت اطمينان سيستم مركب توربين بادي و سلول خورشيدي با استفاده از روشي نوين
فرشاد جعفري،عباس كريمي،عظيم نوبخت ،علي اكبر فضل اللهي
162 
 1395  
بيست و يكمين كنفرانس توزيع برق
مطالعه تاثير ساختار سازماني برتوانمند سازي كاركنان و عملكرد سازمان
فرهاد تقوي زاده عروه  163 
1395   
بيست و يكمين كنفرانس توزيع برق
 
شناسايي عوامل موثر بر استقرار و پياده سازي مديريت دانش
فرهاد تقوي زاده عروه  164
 1395  
بيست و يكمين كنفرانس توزيع برق
آثار پرداختهاي حمايتي شركت توزيع نيروي برق شيراز  به كاركنان شركتهاي پيمانكاري  حجت مشتاقيان ، حامد توكلي  165 
1395   
يست و يكمين كنفرانس توزيع برق
اصول فيدريابي مبتني بر GIS و نكات كليدي آن 
ناصر افشار ،حسين وفايي ،حامد طاوسي
 166
1395  بيست و يكمين كنفرانس توزيع برق 
بهبود پايداري فركانس در حالت جزيره اي با حضور DG ها و بارهاي استاتيكي وابسته به فركانس
محمد حسن يزداني. محسن زندي لك، محمدمهدي يزداني
167
1395   
بيست و يكمين كنفرانس توزيع برق
 
بررسي روشهاي عيب يابي كابلهاي فشار متوسط
 
مهدي احراري
168 
1395  بيست و يكمين كنفرانس توزيع برق 
استفاده از سامانه GIS جهت برآورد ظرفيت قابل توليد پنل هاي خورشيدي 
حامد طاووسي، مهدي احراري نوري، ناصر افشار
 169
1395  همايش ژئوماتيك 
GIS سازماني در چرخه طراحي و مهندسي شركتهاي توزيع و تهيه طرح هاي برقرساني بر مبناي  آن
ناصر افشار ،حسين وفايي ، حامد طاوسي
 170
 1395  سي و يكمين كنفرانس بين المللي برق  تدوين اولويتهاي تحقيقاتي پنج ساله شركت توزيع نيروي برق شيراز   امين رئيس زاده، زهرا سهرابي  171
1395
 
  سي و يكمين كنفرانس بين المللي برق  رتبه‌بندي موانع پياده‌سازي نظام مديريت عملكرد كاركنان در شركت‌هاي توزيع نيروي برق حجت مشتاقيان ابرقوئي، نرگس عابد، محمدرضا زارع، اسماعيل دهقان 
 
172 
 1395 كنفرانس ملي دانش و فناوري   بررسي اثرات حضور منابع توليد كننده هارمونيك برروي  شاخص هاي شبكه توزيع 
 
محمد هادي حسني بافراني، مهدي پورشيد، مهدي حسني   173
1396
بيست و دومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
پياده سازي برنامه هاي TOU در شركت توزيع نيروي برق شيراز
 
روزبه باپيري، زهرا شريفي، ميترا خاكسار   174
 1396  بيست و دومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
استفاده از RS و شاخص NDVI در GIS جهت تهيه نقشه اولويت بندي درخت بري 
حامد طاووسي، مهدي احراري نوري، ناصر افشار  175
 1396   بيست و دومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
روشي جديد براي مسير يابي فيدرهاي شبكه هاي توزيع مبتني بر سامانه GIS 
عظيم نوبخت، شهريار خير، حامد طاووسي  176 
1396   بيست و دومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق  تبديل ولتاژ شبكه فشار متوسط شهر شيراز از 11 به 20 كيلو ولت  فرشاد جعفري، مهدي احراري نوري، عباس كريمي، هادي معظم  177 
1396   بيست و دومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
مطالعه و تعيين مناسبترين جنسيت پرسنل اپراتورهاي مراكز پاسخگويي(call centere)  در شركت هاي توزيع برق با استفاده از الگوريتم SAW و مدل VIKOR
فاطمه زارع   178
1396   بيست و دومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
ارائه مدل مهندسي معكوس در شناسايي مشتركين برق با مصارف مشكوك  غلامرضا ذنوبي، زهرا سهرابي، امين رئيس زاده   179
1395
كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در علوم، تكنولوژي و مهندسي
ارائه رويكرد تركيبي و نوين جايابي بهينه خازن در سيستم هاي انتقال  عظيم نوبخت، فضل اله رستگار كشكولي   180
 1395 فصلنامه علمي-ترويجي اقتصاد و بانكداري اسلامي
رفتار مصرف كننده در ايران و نظريه اقتصادي
رضا اكبريان، نجمه ساجديان فرد، نرگس ساجديان فرد
 181
 1395 اولين كنفرانس بين المللي چشم اندازهاي نو در مهندسي برق و كامپيوتر
Reconfiguration Optimization of the Distribution Network to Improve Reliability by ICA
محمد حسن يزداني، حميدرضا احدي، ابوذر يزداني
 182
 1396 سي و دومين كنفرانس بين المللي برق
ارائه مدل چند هدفه اقتصادي-فني براي مسئله مكان يابي بهينه سوييچهاي قدرت در شبكه قدرت
حبيب شريفي، عليرضا رشيد بيگي
 183
 1396 سي و دومين كنفرانس بين المللي برق
بررسي رابطه ادراك از حمايت سازماني، خودكارآمدي شغلي و عزت نفس سازماني در كاركنان شركت توزيع برق شيراز
حجت مشتاقيان ابرقويي، مهدي رضايي
 184
 1396 سي و دومين كنفرانس بين المللي برق
ارائه مدلي جهت صرفه جويي در مصرف برق
 فرهاد تقوي زاده عروه
 185
 1396 سي و دومين كنفرانس بين المللي برق
برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مديريت سمت تقاضا در شركت توزيع نيروي برق شيراز
زهرا شريفي، روزبه باپيري، ميترا خاكسار
186
1396
دومين همايش بانوان فرهيخته صنعت آب و برق
جايگاه زن در نقش هاي مديريتي و خانواده
فاطمه مهربان، ليلا مهربان
 187
 1396  دومين همايش بانوان فرهيخته صنعت آب و برق
مديريت مصرف برق، اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار و مشاركت نهادها و موسسات
ميترا خاكسار
188
 1397
بيست و سومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
جايابي بهينه منابع CHP در شبكه توزيع به منظور حداقل سازي هزينه، انتشار NOx و تلفات با استفاده از روش مجموع وزن دار
غلام رضا فدايي
 189
1397
بيست و سومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق
اثرات شارژ بهينه خودروهاي برقي بر شبكه و اقتصاد مصرف كنندگان
اسماعيل احمدي
 190
 1397 سي و سومين كنفرانس بين المللي برق عوامل موثر در ايمني كاركنان و كاهش مخاطرات در محيط كار : مورد مطالعه : شركت توزيع نيروي برق شيراز:مديريت برق مرودشت
سيد فرهاد تقوي زاده
191
1397
 
هفتمين كنفرانس منطقه اي سيرد
 
شناسايي مشتركين مشكوك به دستكاري در كنتور با استفاده از داده كاوي مطالعه موردي: شركت توزيع نيروي برق شيراز
اشكان سامي،زهره مشتري نما،غلامرضا ذنوبي، سعيد موثقي، امين رئيس زاده
192
 1397
 
هفتمين كنفرانس منطقه اي سيرد
 

بررسي علل ريشه اي بروز رفتارهاي ناايمن و تخلفات ايمني پيمانكاران و كارگران با كمك داده كاوي در شركت توزيع نيروي برق شيراز
 ايرج محمد فام، عليرضا سيد علوي، مصطفي رئيسي، زهرا سهرابي، امين رئيس زاده
 193
1397

هفتمين كنفرانس منطقه اي سيرد
 
بررسي اطلاعات خاموشيهاي برنامه ريزي شده و برنامه ريزي نشده
شركت توزيع نيروي برق شيراز با استفاده از داده كاوي
 محمد جواد بردباري، محمد رستگار، عباس كريمي، محمد هادي معظم، امين رئيس زاده
194
1397
 
هفتمين كنفرانس منطقه اي سيرد
 
پيش بيني عيوب پايدار در فيدرهاي شبكه توزيع از طريق داده كاوي اطلاعات عملكردي ريكلوزرها در شركت توزيع نيروي برق شيراز

فرشيد نصرفرد جهرمي
،
محمد رستگار

195
 1397 CIRED 2019
SELF-TUNING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BASED UPQC CONTROLLER FOR POWER QUALITY IMPROVEMENT IN MICRO-GRIDS
 محمد امين حيدري، عباداله عبادي،محمدرضا منصوري صبا، يامين راست روشن، مينا سجادي
196
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/19
تعداد بازدید:
6722
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal