راهنمای مراجعین
جدول هزینه حق الزحمه دفاتر پیشخوان یا ICT روستایی


  شركت توزيع نيروي برق شيراز
 جدول هزينه قابل دريافت توسط دفاتر پيشخوان يا ICT روستايي بابت ارائه خدمات
 

رديف

نوع خدمت

واحد

ريال

1

درخواست فروش انشعاب

درخواست

60.000

2

درخواست افزايش يا كاهش آمپراژ

درخواست

56.000

3

درخواست تفكيك يا ادغام انشعاب

درخواست

56.000

4

درخواست انصراف قبل از برقراري انشعاب

درخواست

48.000

5

درخواست تغيير تعرفه اشتراك

اشتراك

64.000

6

درخواست تسويه حساب قبض خارج از دوره

اشتراك

48.000

7

درخواست بررسي صورتحساب

اشتراك

56.000

8

درخواست تغيير مكان داخلي محل نصب كنتور

اشتراك

56.000

9

درخواست نصب مجدد انشعاب

اشتراك

56.000

10

درخواست وصل مجدد انشعاب

اشتراك

48.000

11

درخواست جمع آوري موقت انشعاب

اشتراك

56.000

12

درخواست اصلاح سرويس انشعاب

اشتراك

56.000

13

درخواست قطع موقت انشعاب

اشتراك

56.000

14

درخواست آزمايش كنتور

اشتراك

56.000

15

درخواست جمع آوري دائم انشعاب

اشتراك

56.000

16

صدور قبض برق المثني

قبض

8.000

17

صدور سوابق پرداخت مشترك

صفحه

8.000

18

صدور سوابق مصرف و صورتحساب

صفحه

8.000

19

درخواست تغيير نام

اشتراك

68.000

20

درخواست اصلاح نام

اشتراك

48.000

21

درخواست اصلاح اطلاعات

اشتراك

48.000

22

پرداخت قبض برق مصرفي

قبض

8.000

23

چاپ فيش بانكي اعلام هزينه ها

صفحه

8.000

24

تغيير تعداد كد خانوار

اشتراك

64.000

25

كاهش موقت قدرت انشعاب برق صنعتي

اشتراك

56.000

26

بازگشت به قدرت اوليه انشعاب برق صنعتي

اشتراك

56.000

27

تعويض كنتور

اشتراك

56.000

28

كد جانبازي، فرزند شهيد و بيماران خاص

اشتراك

68.000

29

پاسخ استعلام محضر

اشتراك

64.000

30

پاسخ استعلام تاريخ نصب

اشتراك

64.000

31

پاسخ استعلام دارايي

اشتراك

56.000

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/01
تعداد بازدید:
12629
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal