راهنمای مراجعین
مراحل درخواست تغيير تعداد كد خانوار
مراحل درخواست تغيير تعداد كد خانوار
۱-مراجعه متقاضي به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و دفاتر پستي
۲- ارائه مدارك ذيل به متصدي پست توسط متقاضي جهت اسكن نمودن آنها و ارسال پرونده الكترونيكي به كارفرما
۲-۱- اصل صفحات اول و دوم سرپرست هر خانوار
۲-۲- فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا
۲-۳- اصل كارت ملي مشترك
۲-۴- اصل يا كپي قبض برق مصرفي اشتراك الزامي مي باشد.
تبصره يك) كليه مدارك دريافت از متقاضي بعد از اسكن نمودن آنها به متقاضي عودت داده مي شود
تبصره دو) در صورت بدهكاري مشترك و جهت پرداخت بدهي توسط متقاضي دفتر پست نسبت به صدور قبض المثني طبق مراحل پيوست شماره ۳ اقدام و سپس قبض پرداخت شده نيز به همراه ديگر مدارك اسكن گردد.
۳- انتخاب گزينه "تغيير تعداد خانوار" در پرتال كارفرما توسط متصدي پست
۴- تكميل صفحه درخواست در پرتال كارفرما توسط متصدي پست
۵- بعد از تكميل درخواست, از صفحه شناسه و رمز عبور چاپ و بعد از امضاء و مهر دفتر به متقاضي داده شود
تاریخ به روز رسانی:
1393/03/07
تعداد بازدید:
6885
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal