راهنمای مراجعین
تعرفه شماره 3: مصارف توليد (آب و كشاورزي)

تعرفه شماره 3 : مصارف توليد(آب وكشاورزي)

با قدرت 30 كيلووات و كمتر

با قدرت بيش از 30 كيلووات

كدتعرفه

بهاي انرژي (kwh /ريال)

بهاي قدرت
(
kw /ريال)

بهاي انرژي (kwh /ريال)

بهاي قدرت
(
kw /ريال)

ساعت
كم باري

ساعت
اوج بار

ساعت
ميان باري

ساعت
كم باري

ساعت
اوج بار

ساعت
ميان باري

75،5

302

151

-

75،5

302

151

-

3-الف

182،5

730

365

-

146

584

292

22.433

3-ب

285،5

1.142

571

-

191

764

382

37.386

گزينه 1

3-ج

285،5

1.142

571

-

گزينه2

بهاي برق براي مشتركين كد( 3-ج) با قدرت بيش از 30 كيلووات (50 آمپر سه فاز) با توجه به گزينه‌هاي جدول فوق محاسبه و دريافت مي‌شود. شركت پس از دريافت تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مشتركين را كتباً از نرخ گزينه‌هاي مربوطه مطلع مي‌نمايد. مشتركين مي‌توانند گزينه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شركت اعلام نمايند. در صورت عدم اعلام گزينه از طرف مشتركين، بهاي برق مصرفي براساس آخرين گزينه مورد عمل درسال قبل محاسبه خواهد شد. مشترك درصورت ادامه استفاده از گزينه سال قبل مي‌تواند در طي سال دو بار گزينه مورد عمل را تغيير دهد. ليكن درصورت تغيير گزينه در ابتداي سال، تنها امكان تغييرگزينه در طي سال براي يك بار وجود دارد.
شرايط اختصاصي مربوط به مصارف توليد(آب وكشاورزي):

  1. در ماههاي تير، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشتركين 20 درصد افزوده مي‌شود.
  2. بهاي انرژي برق مصرفي آندسته از مشتركين مصارف توليد(آب و كشاورزي) كد 3-الف كه با هماهنگي شركت برق ذيربط، برق چاه هاي خود را در ساعات اوج بار قطع مي نمايند، متناسب با روزهاي همكاري با نرخ ساعات كم باري محاسبه و دريافت خواهد گرديد.
  3. دسته‌بندي مشتركين مصارف توليد(كشاورزي) به شرح زير مي‌باشد:

پمپاژ آب براي آبياري (كشاورزي، پمپاژ مجدد، آبياري تحت فشار و ثقلي).

1-3

3-الف
شامل كدهاي

پمپاژ آب براي توليد محصولات كشاورزي [باغداري، دامداري و مرغداري(حلال گوشت خوراكي)، كارخانه‌هاي توليد قارچ، واحدهاي توليد گل و گياه، مجتمع‌هاي پرورش اسب] و تكثير و پرورش آبزيان در آبهاي داخلي.

2-3

اتوبوس هاي برقي و قطارهاي برقي شهري و حومه(شامل تراموا، قطار سبك شهري، منوريل، مترو)

5-4

صنايع كشاورزي پرورش كرم ابريشم، شيلات، زنبورداري و مصارف غير پمپاژ آب باغداري، دامداري و مرغداري(حلال گوشت خوراكي)، و مجتمع‌هاي پرورش اسب.

3-3

3-ب
شامل كد

پمپاژ و تصفيه‌خانه‌هاي آب مشروب شهري و روستايي، تصفيه‌خانه‌ها و شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب، چاههاي آب زهكشي وابسته به سازمانهاي آب و فاضلاب، پمپاز و خطوط انتقال آب شرب و تصفيه خانه هاي وابسته به شركت هاي آب منطقه اي.

5-2

مصارف غير پمپاژ آب كارخانه‌هاي توليد قارچ و واحدهاي توليد گل و گياه.

4-3

3
شامل كدهاي

كارخانه‌هاي چاي، سردخانه‌ها، شاليكوبي‌ها، ذرت‌خشك‌كني‌ها و كارخانه‌هاي آرد روستايي(كه داراي مجوزي بجز مجوز ادارات كل بازرگاني باشند).

7-4

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/23
تعداد بازدید:
805
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal