راهنمای مراجعین
تعرفه شماره 4- مصارف توليد (صنعت و معدن)

تعرفه شماره 4 : مصارف توليد (صنعت و معدن) :


با قدرت 30 كيلووات و كمتر

با قدرت بيش از 30 كيلووات

كدتعرفه

بهاي انرژي (kwh /ريال)

بهاي قدرت
(
kw /ريال)

بهاي انرژي (kwh /ريال)

بهاي قدرت
(
kw /ريال)

ساعت
كم باري

ساعت
اوج بار

ساعت
ميان باري

ساعت
كم باري

ساعت
اوج بار

ساعت
ميان باري

449

1.796

898

-

346،5

1.386

693

65.256

گزينه 1

4-الف

398،5

1.594

797

24.471

گزينه 2

439

1.756

878

-

گزينه 3

276،5

1.106

553

-

204،5

818

409

36.705

گزينه 1

4-ب

245،5

982

491

18.353

گزينه 2

276،5

1.106

553

-

گزينه 3

بهاي برق براي مشتركين كد (4-الف) با قدرت بيش از 30 كيلووات (50 آمپر سه فاز) با توجه به گزينه‌هاي جدول فوق محاسبه و دريافت مي‌شود. شركت پس از دريافت تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مشتركين را كتباً از نرخ گزينه‌هاي مربوطه مطلع مي‌نمايد. مشتركين مي‌توانند گزينه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شركت اعلام نمايند. در صورت عدم اعلام گزينه از طرف مشتركين، بهاي برق مصرفي براساس آخرين گزينه مورد عمل درسال قبل محاسبه خواهد شد. مشترك درصورت ادامه استفاده از گزينه سال قبل مي‌تواند در طي سال دو بار گزينه مورد عمل را تغيير دهد. ليكن درصورت تغيير گزينه در ابتداي سال، تنها امكان تغييرگزينه در طي سال براي يك بار وجود دارد.
شرايط اختصاصي مربوط به مصارف توليد(صنعت و معدن) :

  1. بهاي برق مصرفي مشتركين در ماههاي تير، مرداد و شهريور 20 درصد افزوده مي‌شود.
  2. بهاي برق مشتركيني كه روي ولتاژ400 و 230 كيلوولت هستند با 10 درصد تخفيف و روي ولتاژ 132 ، 66 و 63 با 6 درصد تخفيف محاسبه و دريافت مي‌گردد.
  3. درروزهاي جمعه بهاي انرژي ساعات اوج بار در مورد اشتراكهاي داراي وسيله اندازه‌گيري چند‌زمانه معادل بهاي انرژي ساعات ميان‌باري مي‌باشد.
  4. بهاي برق مصرفي آن دسته از مشتركين توليد(صنعت و معدن) كه ضوابط مندرج در بند 3-36-4 آئين‌نامه تكميلي تعــــرفه‌هاي برق را رعايت نمــــي‌نمايند، با ضريب 2/1 محاسبه و دريافت مـــي‌گــردد. در صورتــي كه ميزان استفاده غير توليد(صنعت و معدن) اين دسته از مشتركين به بيش از 20 درصد برسد، مطابق با بند 45-4 آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق با ايشان رفتار خواهد شد.
  5. بهاي برق مصرفي كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافري وساير تأسيسات مشابه در صورت ارائه مجوزهاي لازم، با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحويلي مشمول تعرفه 4-الف مي‌گردند.
  6. بهاي برق مصارف عادي در مناطق ويژه اقتصادي، كه بيش از 95 درصد مصرف آنها صنعتي است، با رعايت بند 3-36-4 آيين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق با تعرفه توليد(صنعت و معدن) محاسبه خواهد شد.
  7. دسته‌بندي مشتركين مصارف توليد(صنعت و معدن) به شرح زير مي‌باشد:

انشعابهاي روي ولتاژ 400و230 كيلوولت.

1-4

4-الف
شامل كدهاي

انشعابهاي روي ولتاژ 132 و 66و63 كيلوولت.

2-4

انشعابهاي روي فشار متوسط 33، 20و 11 كيلوولت.

3-4

انشعابهاي روي فشار ضعيف.

4-4

كارخانه‌هاي آرد، كارخانه‌هاي توليد يخ، كارخانه‌هاي توليد خميرمايه (تنها آن دسته كه از سوي ادارات كل بازرگاني هراستان به شركتهاي برق معرفي شده باشند).

6-4

4-ب
شامل كد

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/23
تعداد بازدید:
1058
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal