راهنمای مراجعین
انواع انشعابهای برق


انواع انشعابهاي برق بر اساس نوع فعاليت و كاربري

 
الف) انشعاب برق مصارف خانگي: انشعاب برق براي مصارف خانگي به انشعابي اطلاق مي شود كه صرفاً به منظور به كار انداختن و استفاده از وسايل و تجهيزات متعارف خانگي در واحدهاي مسكوني داير مي گردد. واحد مسكوني در مناطق شهري عبارت است مكاني براي زندگي كه به تشخيص شركت حذاقل داراي يك اطاق و يك آشپزخانه و يك سرويس بوده و ورودي آن ( اعم از اينكه در داشته و يا نداشته باشد ) مستقل و يا مرتبط به راهروي اشتراكي و سيم كشي آن مجزا باشد. تشخيص واحد مسكوني در روستاها به عهده شركت مي باشد.
ب) انشعاب برق مصارف اشتراكي: اين انشعاب براي به كار انداختن تاسيسات اشتراكي مانند آسانسور، شوفاژ، تهويه مطبوع يا روشنايي عمومي و امثال آن در بلوكها و مجموعه هاي ساختماني مسكوني و شهركهاي مسكوني و صنعتي و عمومي به طور جدا از ساير انشعابات داير مي گردد. به هر بلوك و يا مجموعه ساختماني كه همه واحدهاي آن داراي كاربري يكسان باشند تنها يك انشعاب براي مصارف اشتراكي واگذار مي گردد. در صورتي كه تاسيسات اشتراكي بلوك ها و يا مجموعه هايي كه چند نوع فعاليت ( مسكوني، تجاري، عمومي و غيره ) در آنها انجام مي شود مجزا باشد مي توان بيش از يك انشعاب اشتراكي واگذار نمود.
ج) انشعاب برق مصارف عمومي: انشعاب برق براي مصارف عمومي به انشعابي اطلاق مي شود كه براي خدمات عمومي به كار رود.
د) انشعاب برق توليد ( كشاورزي ) : انشعاب برق توليد كشاورزي به انشعابي اطلاق مي شود كه ار نيروي برق براي پمپاژ آبهاي سطحي و زير زميني و يا پمپاژ مجدد آب براي توليد محصولات كشاورزي استفاده مي كند و داراي پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي آب منطقه اي نيز مي باشد. 1- انشعاب برق چاههاي آب غير كشاورزي: كليه چاههاي آب غير كشاورزي با توجه به كاربردشان بر حسب مورد بهاي برق را با تعرفه هاي مربوط پرداخت خواهند نمود.
ه) انشعاب برق توليد ( صنعت و معدن ) : انشعاب برق توليد ( صنعت و معدن ) به انشعابي اطلاق مي شود كه ار برق براي به كار انداختن و بهره برداري از صنايع، كارخانه ها، استخراج معادن، صنايع كشاورزي براي توليد فرآورده هاي كشاورزي و دامي در كارگاهها ( مشخص شده در تعرفه توليد ) و صنايع كوچك و صنوف توليدي كه داراي پروانه معتبر بهره برداري از مراجع ذيربط هستند، استفاده مي شود.
و) انشعاب برق ساير مصارف: انشعابي كه براي محل كسب داير مي گردد مشمول اين تعرفه مي باشد. ضمناً مصارف ساير انشعاب هايي كه با هيچيك از موارد بندهاي فوق مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاري و ساير مصارف است.
ز) انشعاب برق مصارف آزاد: اين انشعاب ويژه متقاضياني كه تمايل به پرداخت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق، ندارند. بهاي برق مصرفي انشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن با هر يك از موارد "الف" تا "و" با تعرفه خاص انشعاب بهاي برق مصرفي انشعاب آزاد محاسبه و دريافت خواهد شد. برقهاي غير دائم، چراغانيها و تابلوهاي تبليغاتي نيز از جمله اينگونه انشعابات محسوب مي گردند.
ح) انشعاب برق براي فروش مجدد: اين انشعاب ويژه مشتركيني مي باشد كه نيروي برق را به صورت يك جا از شركتها دريافت و از طريق شبكه تحت مديريت خود مجدداً به مشتركين نهايي به فروش مي رسانند.
 
تاریخ به روز رسانی:
1389/10/30
تعداد بازدید:
18199
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal