راهنمای مراجعین
جدول هزينه هاي انشعاب برق
 
هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان با قدرت كمتر از 30 كيلووات - از 97/10/5 به بعد
 
جدول شماره 1         ارقام به ريال است
منطقه آمپراژ هزينه عمومي برقراري انشعاب برق
( ستون 1 )
سرشكن نيرورساني + قدرالسهم زمين
( ستون 2 )
هزينه لوازم
اندازه گيري
جمع كل
شيراز 25آمپر تكفاز 1,787,000 24,294,000 1,887,000 27,968,000
32آمپر تكفاز 2,287,360 31,096,320 1,887,000 35,270,680
25آمپر سه فاز 5,361,000 72,882,000 5,410,000 83,653,000
32آمپر سه فاز 6,862,080 93,288,960 5,410,000 105,561,040
شهرستانها 25آمپر تكفاز 1,787,000 15,050,000 1,887,000 18,724,000
32آمپر تكفاز 2,287,360 19,264,000 1,887,000 23,438,360
25آمپر سه فاز 5,361,000 45,150,000 5,410,000 55,921,000
32آمپر سه فاز 6,862,080 57,792,000 5,410,000 70,064,080
خانگي روستايي 25آمپر تكفاز 1,787,000 3,173,000 1,887,000 6,847,000
32آمپر تكفاز 2,287,360 7,387,000 1,887,000 11,561,360
25آمپر سه فاز 5,361,000 33,273,000 5,410,000 44,044,000
32آمپر سه فاز                6,862,080 45,915,000 5,410,000 58,187,080
هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان با قدرت 30 كيلووات و بيشتر - از 97/10/5 به بعد
جدول شماره 2 ارقام : ريال به ازاي هر كيلووات
رديف قدرت درخواستي ولتاژ تحويلي محدوده شهري مسوول احداث خط و پست ستون 1 ستون 2 ستون 3
هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب نيرورساني + قدرالسهم زمين سهم تجهيزات پست
متقاضيان برق با كاربري غير پمپاژ كشاورزي
1 30<=D<250 ثانويه داخل شركت 1,657,141 2,485,711 0
2 خارج شركت 1,657,141 2,485,711 0
3 متقاضي 1,657,141 0 0
4 اوليه داخل و خارج متقاضي 1,657,141 0 0
5 D=>250 ثانويه داخل شركت
D*129.79 +1657141
2,485,711 D*2054.31 + 623139
6 خارج شركت D*129.79 + 1657141 2,485,711 D*2054.31 + 623139
7 متقاضي D*129.79 + 1657141 0 0
8 اوليه داخل و خارج متقاضي D*129.79 + 1657141 0 0
متقاضيان برق با كاربري پمپاژ كشاورزي *
9 30<=D<250 ثانويه داخل شركت 944,718 2,485,711 0
10 خارج شركت 944,718 2,485,711 0
11 متقاضي 944,718 0 0
12 اوليه داخل و خارج متقاضي 944,718 0 0
13 D=>250 ثانويه داخل شركت 1,143,545 2,485,711 D*2054.31 + 623139
14 خارج شركت 1,143,545 2,485,711 D*2054.31 + 623139
15 متقاضي 1,143,545 0 0
16 اوليه داخل و خارج متقاضي 1,143,545 0 0
* D معرف قدرت قراردادي مي باشد
تهيه لوازم اندازه گيري در كليه حالتها بر عهده متقاضي است
* پمپاژ كشاورزي شامل پمپاژ آب براي آبياري ( كشاورزي ، پمپاژ مجدد ، آبياري تحت فشار و ثقلي ) و پمپاژ آب براي توليد محصولات كشاورزي ( باغداري ، دامداري ، مرغداري ، كارخانه هاي توليد قارچ ، واحدهاي توليد گل و گياه ، مجتمع هاي پرورش اسب ) و تكثير و پرورش آبزيان در آبهاي داخلي است .
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/20
تعداد بازدید:
69325
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal