راهنمای مراجعین
تغییر نام


 
معرفي فرآيند و شرايط تغيير نام
 
مالكين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احكام قانوني و يا اسناد مثبته اي ( قولنامه رسمي، تعهد محضري، تقاضاي مالك انشعاب ) كه مورد تاييد شركت باشد، پس از احراز هويت، تقاضاي تغيير نام مشترك را بنمايد. در هنگام تغيير نام، شركت نسبت به آزمايش و كنترل وسايل اندازه گيري اقدام مي نمايد.
تغيير نام مشترك و همچنين پاسخ به استعلام هاي محضري دفاتر اسناد رسمي منوط به تسويه حساب كامل مي باشد.
چنانچه مشترك، سند پرداخت وام يا وديعه اي داشته باشد كه به طور رسمي به خريدار منتقل نشده باشد، كماكان به نام مشترك اوليه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وي مسترد مي گردد.
 
مدارك مورد نياز جهت درخواست تغيير نام
 
1- كارت ملي صاحب محل مورد تقاضا
2- قبض برق محل مورد تقاضا. در سمت چپ هر قبض در باكس دوم شماره پرونده و شماره اشتراك قابل دسترس مي باشد.
3- يكي از مدارك اسناد رسمي و احكام قانوني و يا اسناد مثبته اي ( قولنامه رسمي، تعهد محضري، تقاضاي مالك انشعاب ) كه مورد تاييد شركت باشد.

 
گردش كار فرآيند تغيير نام

نحوه تكميل فرم درخواست تغيير نام
 
مشخصات اشتراك
1- شماره پرونده مندرج در گوشه سمت راست قبض برق مصرفي را وارد نماييد.
2- شماره اشتراك مندرج در گوشه سمت راست قبض برق مصرفي را وارد نماييد.
مشخصات متقاضي
3- نام و نام خانوادگي مورد درخواست را وارد نماييد. (توجه: مي بايستي با سند ملكي و كارت ملي مطابق باشد)
4- شماره شناسنامه را مطابق با مشخصات مندرج در كارت ملي وارد نماييد.
5- محل صدور شناسنامه را مطابق با مشخصات مندرج در كارت ملي وارد نماييد.
6- نام پدر را مطابق با مشخصات مندرج در كارت ملي وارد نماييد.
7- كد ملي را مطابق با مشخصات مندرج در كارت ملي وارد نماييد.
8- كد پستي ده رقمي محل مورد تقاضا را وارد نماييد.
9- شماره تلفن همراه مالك يا يكي از بستگان نزديك وي را وارد نماييد.
10- آدرس پست الكترونيكي مالك يا يكي از بستگان نزديك وي را وارد نماييد.
 
 مراحل ثبت درخواست تغيير نام به صورت حضوري
1-مراجعه متقاضي به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و دفاتر پستي
2- ارائه مدارك ذيل به متصدي پست توسط متقاضي جهت اسكن نمودن آنها و ارسال پرونده الكترونيكي به كارفرما
2-1- اصل سند مالكيت (صفحه مشخصات ملك و آخرين صفحه انتقالات) يا اصل قولنامه رسمي كه نام مشترك قبلي و نام متقاضي جديد در آن ذكر شده باشد يا اصل قولنامه هاي كاغذي و اوقافي بهمراه اصل تعهد محضري
2-2- فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا
2-3- اصل كارت ملي مشترك
2-4- اصل يا كپي قبض برق مصرفي اشتراك الزامي مي باشد.
تبصره يك) كليه مدارك دريافت از متقاضي بعد از اسكن نمودن آنها به متقاضي عودت داده مي شود
تبصره دو) در درخواستهاي متقاضيان حقوقي اسكن اصل نامه كتبي درخواست متقاضي الزامي است
تبصره سه) در درخواستهاي انشعابات ديماندي (انشعاب بالاي 30 كيلووات) اسكن اصل نامه كتبي درخواست متقاضي الزامي مي باشد.
تبصره چهار) در صورت بدهكاري مشترك و جهت پرداخت بدهي توسط متقاضي دفتر پست نسبت به صدور قبض المثني طبق مراحل پيوست شماره 3 اقدام و سپس قبض پرداخت شده نيز به همراه ديگر مدارك اسكن گردد.
3- انتخاب گزينه "تغيير نام" در پرتال كارفرما توسط متصدي پست
4- تكميل صفحه درخواست در پرتال كارفرما توسط متصدي پست
5- بعد از تكميل درخواست, از صفحه شناسه و رمز عبور چاپ و بعد از امضاء و مهر دفتر به متقاضي داده شود.
توضيحات) بعد از ارسال الكترونيك پرونده از طرف پست براي كارفرما و بازديد انجام شده توسط كارفرما, هزينه انشعاب بوسيله پيامك از طرف كارفرما به متقاضي ارسال و صورتحساب هزينه نيز از طريق پرتال كارفرما در دفتر قابل مشاهده و چاپ مي باشد.
متقاضي جهت دريافت فيش بانكي مي تواند به دفتر ثبت نام كننده مراجعه و قبض خود را دريافت نمايد. همچنين در صورت تمايل مي تواند بصورت غيرحضوري از طريق پرتال شركت و يا با مراجعه حضوري به بانك عامل نسبت به پرداخت هزينه اقدام نمايد.
بعد از پرداخت فيش بانكي توسط متقاضي ديگر نيازي به تحويل فيش به پست يا كارفرما نمي باشد و كارفرما راساً بر اساس كد شناسه و مبلغ قبض از طريق صورتحساب بانكي خود اقدام مي نمايد
  
تاریخ به روز رسانی:
1395/09/13
تعداد بازدید:
24142
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal