راهنمای مراجعین
بازگشت به قدرت اوليه مشتركين صنعتي

معرفي فرآيند و شرايط بازگشت به قدرت اوليه مشتركين صنعتي
 
 
كليه مشتركين تعرفه توليد (صنعت و معدن) مي توانند حداكثر شش بار در مدت 9 سال درخواست كاهش موقت قدرت قراردادي (تغيير قدرت قراردادي) خود را بنمايند.
حداقل مدت كاهش قدرت 1.5 و حداكثر آن 9 سال مي باشد . مبناي شروع مدت در صورتي كه نياز به تغيير در وسايل منصوبه نباشد تاريخ موافقت شركت با كاهش و در مواردي كه نياز به تغيير در وسايل منصوبه باشد از تاريخ نصب وسايل جديد است.
چنانچه مشترك قبل از پايان 1.5 سال از تاريخ كاهش موقت قدرت ، مجدداً درخواست افزايش قدرت كند، يا برابر ارقامي كه ديماند متر نشان مي دهد بيش از قدرت كاهش يافته استفاده كرده باشد ، در اين صورت كليه صورتحسابهاي صادره از زمان كاهش قدرت ، بر اساس قدرت قراردادي اصلاح و تعديل خواهند شد.
مشترك بعد از گذشت 1.5 سال و تا قبل از 9 سال در هر زماني مي تواند تقاضاي بازگشت به قدرت اوليه را بنمايد.
مشترك مي بايد هزينه هاي مربوطه از جمله تغيير وسايل اندازه گيري در دو حالت كاهش و افزايش مجدد را بپردازد
 
مدارك مورد نياز جهت درخواست بازگشت به قدرت اوليه مشتركين صنعتي
 
 
1- كارت ملي صاحب محل مورد تقاضا
2- قبض برق محل مورد تقاضا. در سمت چپ هر قبض در باكس دوم شماره پرونده و شماره اشتراك قابل دسترس مي باشد.
 
گردش كار فرآيند بازگشت به قدرت اوليه مشتركين صنعتي

نحوه تكميل فرم درخواست بازگشت به قدرت اوليه مشتركين صنعتي
 
مشخصات اشتراك 1- شماره پرونده مندرج در گوشه سمت راست قبض برق مصرفي را وارد نماييد.
2- شماره اشتراك مندرج در گوشه سمت راست قبض برق مصرفي را وارد نماييد.
مشخصات قابل ويرايش
3- محل درج كد پستي ده رقمي محل مورد تقاضا را بررسي و در صورت خالي يا اشتباه بودن وارد نماييد.
4- شماره تلفن همراه مالك يا يكي از بستگان نزديك وي را وارد نماييد.
5- آدرس پست الكترونيكي مالك يا يكي از بستگان نزديك وي را وارد نماييد.
 
 مراحل درخواست بازگشت به قدرت اوليه قراردادي انشعابات صنعتي
1-مراجعه متقاضي به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و دفاتر پستي
2- ارائه مدارك ذيل به متصدي پست توسط متقاضي جهت اسكن نمودن آنها و ارسال پرونده الكترونيكي به كارفرما
2-1- فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا
2-2- اصل نامه كتبي درخواست مشترك
2-3- اصل يا كپي قبض برق مصرفي اشتراك الزامي مي باشد.
تبصره يك) كليه مدارك دريافت از متقاضي بعد از اسكن نمودن آنها به متقاضي عودت داده مي شود
تبصره دو) در صورت بدهكاري مشترك و جهت پرداخت بدهي توسط متقاضي دفتر پست نسبت به صدور قبض المثني طبق مراحل پيوست شماره 3 اقدام و سپس قبض پرداخت شده نيز به همراه ديگر مدارك اسكن گردد.
3- انتخاب گزينه "بازگشت به قدرت اوليه قراردادي" در پرتال كارفرما توسط متصدي پست
4- تكميل صفحه درخواست در پرتال كارفرما توسط متصدي پست
5- بعد از تكميل درخواست, از صفحه شناسه و رمز عبور چاپ و بعد از امضاء و مهر دفتر به متقاضي داده شود.
توضيحات) بعد از ارسال الكترونيك پرونده از طرف پست براي كارفرما و بازديد انجام شده توسط كارفرما, هزينه انشعاب بوسيله پيامك از طرف كارفرما به متقاضي ارسال و صورتحساب هزينه نيز از طريق پرتال كارفرما در دفتر قابل مشاهده و چاپ مي باشد.
متقاضي جهت دريافت فيش بانكي مي تواند به دفتر ثبت نام كننده مراجعه و قبض خود را دريافت نمايد. همچنين در صورت تمايل مي تواند بصورت غيرحضوري از طريق پرتال شركت و يا با مراجعه حضوري به بانك عامل نسبت به پرداخت هزينه اقدام نمايد.
بعد از پرداخت فيش بانكي توسط متقاضي ديگر نيازي به تحويل فيش به پست يا كارفرما نمي باشد و كارفرما راساً بر اساس كد شناسه و مبلغ قبض از طريق صورتحساب بانكي خود اقدام مي نمايد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/09/13
تعداد بازدید:
7517
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal