دسته بندی مطالب
ارتباط با سازمان
آدرس:  ميدان آزادي خيابان جهاد سازندگي نبش كوچه 3
شماره تلفن خانه:  5-32272101-071
نمابر: 32293266-071
آدرس پستي:  شيراز،ميدان آزادي، خيابان جهاد سازندگي،نبش كوچه 3 - كد پستي : 14518-71447
پست الكترونيك:  info(at)shirazedc.co.ir
ساعات كار شركت: شنبه تا چهار شنبه :7 تا 14
*  بخش هايي از شركت مانند مركز تلفن 121 و اتفاقات امورها و نواحي به صورت 24 ساعته فعال بوده و تعطيل نميباشد.
زمان ملاقات حضوري با مدير عامل: روزهاي سه شنبه از ساعت 10 تا 12
 خواهشمند است به منظور پيگيري امور اداري با شماره تلفن دفاتر كار مديران تماس حاصل فرماييد.
ايام تعطيل شركت: تعطيلات رسمي (به جز بخش هايي از شركت مانند مركز تلفن 121 و اتفاقات امورها و نواحي)
آدرس الكترونيكي جايگاه: www.shirazedc.co.ir
نام و نام خانوادگي مدير تارنما: حبيبه ده بزرگي
پست الكترونيكي مدير تارنما: dehbozorgi(at)
shirazedc.co.ir
شماره تلفن مدير تارنما: 32152330-071
نويسنده و ويرايش كننده:شركت توزيع نيروي برق شيراز-دفتر روابط عمومي

 

حوزه مدیر عامل
جلال زراعت پيشه جهرمي
مديرعامل
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق قدرت
تلفن مستقیم:32299486
تلفن داخلی:2304-2306
موبایل:
فاکس:32293266
پست الکترونیک:zeraatpisheh(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، ساختمان اصلي، طبقه سوم، دفتر مديرعامل، كدپستي 7144713396
ابراهيم كاظمي
مدير دفتر هيات مديره و مديرعامل
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:مديريت صنعتي
تلفن مستقیم:2263516
تلفن داخلی:307
موبایل:
فاکس:32293266
پست الکترونیک:ekazemi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
سيدباقر احمدي
مدير دفتر روابط عمومي
مدرک تحصیلی:دكترا
رشته تحصیلی:علوم ارتباطات اجتماعي
تلفن مستقیم:32292016
تلفن داخلی:310
موبایل:9177063201
فاکس:32292016
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
سيد امين وردي زادگان
مدير دفترحقوقي و رسيدگي به شكايات
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:حقوق
تلفن مستقیم:32297658
تلفن داخلی:319
موبایل:
فاکس:32293266
پست الکترونیک:verdizadegan(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
مديريت توزيع برق شيراز
روح الله بازيار
مدير امور توزيع برق منطقه 1 شيراز
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـقدرت
تلفن مستقیم:32244114
تلفن داخلی:512-513
موبایل:
فاکس:32220006
پست الکترونیک:r.bazyar(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، خيابان تختي، مديريّت برق امور يك، كد پستي 58761-71368
عبدالرحيم حامدي
مدير امور توزيع برق منطقه 2شيراز
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق-قدرت
تلفن مستقیم:37534545
تلفن داخلی:514-515
موبایل:
فاکس:37258872
پست الکترونیک:hamedi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان كوزه گري، جنب پمپ بنزين رنجبر، كدپستي 97945-71669
علي مولوديان
مدير امور توزيع برق منطقه 3 شيراز
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـقدرت
تلفن مستقیم:38318282
تلفن داخلی:510-511
موبایل:
فاکس:38318283
پست الکترونیک:moloudian(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، خيايان فخرآباد، جنب بيمارستان قطب الدين
تيمور عزيزي
مدير امور توزيع برق منطقه 4 شيراز
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق والكترونيك
تلفن مستقیم:38253286
تلفن داخلی:516-517
موبایل:
فاکس:38253374
پست الکترونیک:azizi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، انتهاي خيابان سراج نبش كمربندي، كد پستي 14659-71737
عباداله عبادي
مدير امور توزيع برق منطقه 5 شيراز
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـقدرت
تلفن مستقیم:38424076
تلفن داخلی:518-519
موبایل:
فاکس:38424086
پست الکترونیک:ebadi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، بلوار پاسداران جنب درمانگاه محمد رسول الله (ص)
كوروش قرباني
مدير امور توزيع برق منطقه 6 شيراز
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـقدرت
تلفن مستقیم:36223390
تلفن داخلی:520-521
موبایل:
فاکس:36223391
پست الکترونیک:k.ghorbani(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز،شهرك گلستان ، بلوار دهخدا ، نبش بلوار غدير شمالي ، كد پستي 35885-71967
هادي حق شناس ولي
سرپرست امور توزيع برق منطقه 7شيراز
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:مديريت
تلفن مستقیم:37237930
تلفن داخلی:522-523
موبایل:
فاکس:37237931
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
شيراز ، بلوار ولايت بعد از وزير آباد روبروي ايران خودرو كد پستي 39975-71597
پرهام منفرد
مدير امور توزيع برق صدرا
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق - قدرت
تلفن مستقیم:36413318
تلفن داخلی:544-545
موبایل:
فاکس:36413319
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
شيراز، شهرك صدرا، بلوار انديشه، جنب شركت مخابرات، دفتر برق توزيعِ نيروي برقِ شيراز-كدپستي 7199839491
محسن بيغرض
مدير خدمات فني شبكه
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق - قدرت
تلفن مستقیم:37279240
تلفن داخلی:524-525
موبایل:
فاکس:37278237
پست الکترونیک:bigharaz(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، بلوارِ مدرّس، روبروي فضيلت، مديريّتِ خطّ گرمِ شركت توزيعِ نيروي برقِ شيراز، كد پستي 55146-71538
مسلم كرامت
مدير امور توزيع برق بخشهاي تابعه شيراز
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:مديريت اجرايي
تلفن مستقیم:32152318
تلفن داخلی:2318
موبایل:
فاکس:32293266
پست الکترونیک:keramat(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
شهريار خير
رئيس اداره توزيع برق گويم
مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:برق
تلفن مستقیم:36713330
تلفن داخلی:522-523
موبایل:
فاکس:
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
سيداحمد زكيان
رئيس اداره توزيع برق زرقان
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـقدرت
تلفن مستقیم:7124222774
تلفن داخلی:540-541
موبایل:
فاکس:32622662
پست الکترونیک:zakian(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
زرقان، خيابان شهيد صادقي، ادارۀ برق زرقان، كد پستي 16663-734161 و 16664-734161
مجيد روئين تن
رئيس اداره توزيع برق داريون
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق-قدرت
تلفن مستقیم:32614410
تلفن داخلی:534-535
موبایل:
فاکس:32614510
پست الکترونیک:rooyintan(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
داريون، خيابان برق، اداره برق داريون، كد پستي 35149-71461
سجاد پيوسته
رئيس اداره توزيع برق ارژن
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـقدرت
تلفن مستقیم:38722843
تلفن داخلی:546-547
موبایل:
فاکس:38615935
پست الکترونیک:s.peivasteh(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
خان زنيان، جنب پاسگاه انتظامي قره چمن و ادارۀ خدمات كشاورزي
عظيم نوبخت
رئيس ادره توزيع برق دارنگون
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق _ قدرت
تلفن مستقیم:38772630
تلفن داخلی:
موبایل:
فاکس:388772630
پست الکترونیک:sharifzadeh(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
سياخ دارنگون، روستاي كِدِنج، خيابان مخابرات
قائم مقام در مديريت توزيع برق شهرستانها
رضا دهنوي
قائم مقام در مديريت توزيع برق شهرستانها
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:مهندسي علمي كاربردي برق شبكه هاي انتقال وتوزيع
تلفن مستقیم:32272101
تلفن داخلی:2314
موبایل:
فاکس:32293266
پست الکترونیک:dehnavi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
حميد رضا احدي
مدير توزيع برق مرودشت
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـ قدرت
تلفن مستقیم:7283336334
تلفن داخلی:500-501
موبایل:
فاکس:43337600
پست الکترونیک:ahadi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
مرودشت، خيابان امام خميني، روبروي خيابان 22 بهمن، مديريّت برق مرودشت، كد پستي 64139-73716
حميدرضا بهمني
مدير توزيع برق سپيدان
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق - سيستمهاي قدرت
تلفن مستقیم:7127223676
تلفن داخلی:502-503
موبایل:
فاکس:36722577
پست الکترونیک:bahmani(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
سپيدان، بلوار ورودي شهر، جنب ايستگاه 66 كيلوولت، ساختمان نيروگاهِ قديم، مديريّت برق سپيدان، كد پستي 63415-73619
علي فعال
مدير توزيع برق خرامه
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:مهندسي صنايع
تلفن مستقیم:32722112
تلفن داخلی:536-537
موبایل:
فاکس:32723111
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
خرامه، بلوار دانشجو، ادارۀ برق خرامه، كد پستي 49171-73441
امير ارسلان قهاري
مدير توزيع برق پاسارگاد
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـقدرت
تلفن مستقیم:7297224333
تلفن داخلی:532-533
موبایل:
فاکس:43564332
پست الکترونیک:ghahari(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
مديان بسيج ، اول بلوار معلم ، جنب مخابرات مديريت برق پاسارگاد كد پستي 38163-73741
عباس پور شيرازي
مدير توزيع برق سروستان
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق-قدرت
تلفن مستقیم:7125222310
تلفن داخلی:538-539
موبایل:
فاکس:37842310
پست الکترونیک:pourshirazi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
سروستان، بلوار سروِناز كدپستي 73451
سيد فرهاد تقوي زاده
سرپرست توزيع برق كوار
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:مديريت
تلفن مستقیم:7125622654
تلفن داخلی:504-505
موبایل:
فاکس:37822654
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
كوار، ميدانِ بسيج، ادارۀ برق كوار، كد پستي 46571-73461
سعيد تدين
مدير توزيع برق ارسنجان
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـ قدرت
تلفن مستقیم:2362- 07297622364
تلفن داخلی:2531-2530
موبایل:
فاکس:
پست الکترونیک:tadayon(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
ارسنجان، بلوار شهيد اسكندري، مديريّت برق ارسنجان، كد پستي 77618-73761
داريوش مهرابي
رئيس اداره توزيع برق درودزن
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق_ قدرت
تلفن مستقیم:7284663015
تلفن داخلی:550-551
موبایل:
فاکس:43453017
پست الکترونیک:mehrabi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
درودزن، شهر كوشكك، ساختمان اداري بخشداري قديم، كدپستي 13111-73781
سيامك رضايي
سرپرست اداره توزيع برق بيضا
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق قدرت
تلفن مستقیم:7127673317
تلفن داخلی:542-543
موبایل:
فاکس:36782333
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
بخش بيضاء، ابتداي روستاي تل بيضاء، ادارۀ برق بيضاء، كدپستي 11111-73631
محمد مهدي فلاحي
رئيس اداره توزيع برق كامفيروز
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق - قدرت
تلفن مستقیم:7296623133
تلفن داخلی:548-549
موبایل:
فاکس:43633134
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
كامفيروز، جنب شهرداري، كدپستي 15333-73431
محمدرضا ابوالوردي
رئيس اداره توزيع برق سيدان
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق
تلفن مستقیم:7294224344
تلفن داخلی:552-553
موبایل:
فاکس:43474347
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
سيّدان، خ انقلاب، بعد از كوچه مسجد حضرت ابوالفضل، قبل از ادارۀ مخابرات، كدپستي 35561-73771
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
محمدرضا منصوري صبا
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـ سيستم هاي قدرت
تلفن مستقیم:32343612
تلفن داخلی:508
موبایل:
فاکس:32344501
پست الکترونیک:mansourisaba(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، خيابانِ مشيرنو، روبروي خيابانِ برق، كد پستي 14673-71736
يامين راست روشن
مدير امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـقدرت
تلفن مستقیم:32343615
تلفن داخلی:506-507
موبایل:
فاکس:32343613
پست الکترونیک:rastroushan(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، خيابانِ مشيرنو، روبروي خيابانِ برق، كد پستي 14673-71736
محمد مهدي فتحي
سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداري
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق-قدرت
تلفن مستقیم:32344503
تلفن داخلی:
موبایل:
فاکس:32344501
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
شيراز، خيابانِ مشيرنو، روبروي خيابانِ برق، كد پستي 14673-71736
عليرضا خواجه
مدير دفتر بازار برق
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـقدرت
تلفن مستقیم:32344502
تلفن داخلی:
موبایل:
فاکس:32344501
پست الکترونیک:khajeh(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، خيابانِ مشيرنو، روبروي خيابانِ برق، كد پستي 14673-71736
مصطفي رييسي
مدير دفتر ايمني و كنترل ضايعات
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:ايمني صنعتي و محيط كار
تلفن مستقیم:32304841
تلفن داخلی:
موبایل:
فاکس:32344501
پست الکترونیک:Reisi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، خيابانِ مشيرنو، روبروي خيابانِ برق، ديسپاچينگ توزيع نيروي برق شيراز، كد پستي 14673-71736
معاونت برنامه ریزی و مهندسی
محمد رضا سلاحي
معاون برنامه ريزي و مهندسي
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق الكتروتكنيك
تلفن مستقیم:32298303
تلفن داخلی:2342
موبایل:
فاکس:32271649
پست الکترونیک:selahi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
محمود محمدي مظفري
مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
مدرک تحصیلی:ليسانس/فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق_كامپيوتر/فناوري اطلاعات
تلفن مستقیم:32270309
تلفن داخلی:2332
موبایل:
فاکس:32271649
پست الکترونیک:mozafari(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، خيابانِ جام جم، معاونت برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق شيراز، كد پستي 74186-71438
امين رئيس زاده
مدير دفتر تحقيقات
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـقدرت
تلفن مستقیم:32134350
تلفن داخلی:2391
موبایل:
فاکس:32271649
پست الکترونیک:reiszadeh(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، خيابانِ جام جم، معاونت برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق شيراز، كد پستي 74186-71438
بابك صادقي كهميني
مدير دفتر مهندسي و نظارت
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـقدرت
تلفن مستقیم:32260301
تلفن داخلی:2340
موبایل:
فاکس:32271649
پست الکترونیک:sadeghi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، خيابانِ جام جم، معاونت برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق شيراز، كد پستي 74186-71438
سيروس طاهري
سرپرست دفتر بودجه و بررسيهاي اقتصادي
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:مديريت
تلفن مستقیم:32295124
تلفن داخلی:2367
موبایل:
فاکس:32271649
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، خيابانِ جام جم، معاونت برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق شيراز، كد پستي 74186-71438
عباس كريمي
مدير دفتر مطالعات، برنامه ريزي فني شبكه و جي.آي.اس
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:برق-قدرت
تلفن مستقیم:32134350
تلفن داخلی:2350
موبایل:
فاکس:32271649
پست الکترونیک:karimi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، خيابانِ جام جم، معاونت برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق شيراز، كد پستي 74186-71438
معاونت فروش و خدمات مشترکین
حسين صالحي
معاون فروش وخدمات مشتركين
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:مديريت
تلفن مستقیم:32298303
تلفن داخلی:279
موبایل:
فاکس:32263283
پست الکترونیک:s.salehi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، ساختمان شماره 2، كدپستي 7144713396
غلامرضا ذنوبي
مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـقدرت
تلفن مستقیم:32134272
تلفن داخلی:2280
موبایل:
فاکس:32263283
پست الکترونیک:zonoubi(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، ساختمان شماره 2، كدپستي 7144713396
جواد ابوالحسيني
سرپرست دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:حسابداري
تلفن مستقیم:32297210
تلفن داخلی:2260
موبایل:
فاکس:32263283
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، ساختمان شماره 2، كدپستي 7144713396
سعيد موثقي
مدير دفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق_قدرت
تلفن مستقیم:32263388
تلفن داخلی:2272
موبایل:
فاکس:32263283
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، ساختمان شماره 2، كدپستي 7144713396
روزبه باپيري
مدير دفتر مديريت مصرف
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:برق ـ قدرت شاخه مديريت انرژي الكتريكي
تلفن مستقیم:32134276
تلفن داخلی:2276
موبایل:
فاکس:32263283
پست الکترونیک:bapiri(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، ساختمان شماره 2، كدپستي 7144713396
معاونت منابع انسانی
علي احمدزاده
معاون منابع انساني
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:مديريت دولتي
تلفن مستقیم:32290837
تلفن داخلی:2265
موبایل:
فاکس:32290837
پست الکترونیک:ahmadzadeh(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
مهدي فروزان فر
سرپرست دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:مديريت آموزشي
تلفن مستقیم:32281088
تلفن داخلی:2260
موبایل:
فاکس:32290837
پست الکترونیک:foroozanfar(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
محمدرضا جمشيديان
مدير امور كاركنان و رفاه
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:مديريت صنعتي
تلفن مستقیم:32263377
تلفن داخلی:2359
موبایل:
فاکس:32290837
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
محمدرضا زارع
دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:مديريت بازرگاني
تلفن مستقیم:32263155
تلفن داخلی:2258
موبایل:
فاکس:32263155
پست الکترونیک:zare(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
علي انوري
سرپرست دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:مديريت
تلفن مستقیم:32263156
تلفن داخلی:2262
موبایل:
فاکس:32290837
پست الکترونیک:
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
معاونت مالی و پشتیبانی
قاسم نوروزپور
معاون مالي و پشتيباني
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:مديريت مالي
تلفن مستقیم:32299482
تلفن داخلی:2237
موبایل:
فاکس:32293266
پست الکترونیک:norouzpour(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
اكبر شهرياري
مدير امور مالي
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
رشته تحصیلی:مديريت دولتي
تلفن مستقیم:32298574
تلفن داخلی:2284
موبایل:
فاکس:32295109
پست الکترونیک:shahriyari(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
اصغر ورع
مدير امور تداركات
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:حسابداري
تلفن مستقیم:32299685
تلفن داخلی:2248
موبایل:
فاکس:32299685
پست الکترونیک:vara(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
ليلا كارآمد
سرپرست امور نظارت بر خدمات عمومي
مدرک تحصیلی:ليسانس
رشته تحصیلی:حسابداري
تلفن مستقیم:32152247
تلفن داخلی:2247
موبایل:
فاکس:32293266
پست الکترونیک:karamad(at)shirazedc.co.ir
آدرس پستی:
شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، ساختمان اصلي، طبقه اول، كدپستي 7144713396
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal